Sdělení rybářské stráži pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem

Nsven - Profil | So 4.4.2020 13:04:39

ska-la - >>
Sdělení členské základně ČRS , pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem.

Doporučuji členům ČRS, aby při kontrolách Rybářskou stráží dbali zvýšené bezpečnosti, měli zakrytá ústa a nos rouškou a totéž striktně vyžadovali i od členů RS.

Pokud je RS vybavena respirátorem s výdechovým ventilem, musí mít v souladu s nařízením hlavního epidemiologa, přetaženou přes respirátor ochrannou roušku aby bylo zabráněno přenosu případného nakažení Covid-19 kapénkami, při každém výdechu či komunikaci, směrem ke kontrolované osobě.
Totéž platí samozřejmě obousměrně.

Pro minimalizaci přenosu nákazy není vhodné aby se rybářských dokladů dotýkala druhá osoba a tedy je třeba aby RS jejich kontrolu prováděla pouze opticky, bez fyzického doteku a bez zápisu o kontrole do povolenky.
Kontrolovaná osoba položí doklady na určené místo a odstoupí, kontrolní orgán přistoupí a nahlédne..
Pokud považuje za nezbytné se dokladů fyzicky dotýkat, je nutno aby tak činil v jednorázových gumových rukavicích.
Pro každou kontrolovanou osobu samozřejmě v NOVÝCH, jak už z jejich samotného názvu vyplývá !

Je třeba zdůraznit, že jakýkoli zápis do povolenky je zcela nadbytečný administrativní úkon a navíc zákon 99/2004 takovou povinnost RS neukládá.

V případě zjištění přestupku, sepíše RS o tomto zápis na předepsaném formuláři, případně požádá o součinnost
PČR.

Doporučuji udržovat od kontrolního orgánu vládou a hlavním epidemiologem stanovený odstup minimálně
2m, za všech okolností se bližšímu vyhýbat a v žádném případě nepřipustit osobní kontakt.

"Dále upozorňujeme na stanovisko Ministerstva zemědělství, které doporučuje neprojednávat rybářskou stráží aktuální neplatnost rybářského lístku po dobu trvání krizových opatření. Při zadržení povolenky k rybolovu nebo rybářského vybavení postupujte při manipulaci s těmito předměty jako s potenciálně kontaminovaným materiálem".

"Výkon funkce rybářské stráže je mimořádně důležitá a obětavá činnost, zvláště pak v současné vypjaté situaci, kdy je stále nezbytné udržet respektování pravidel rybolovu.
Zároveň důrazně žádáme všechny lovící, aby striktně dodržovali své povinnosti a rybářské stráži byli nápomocni v rámci ochrany společných zájmů ČRS".

Pro praktický význam tohoto apelu je třeba abychom zůstali zdrávi a živi ..
Proto prosím, vezměme rozum do hrsti a snažme se nedopadnout jako občané států, kteří toto nedokázali ... https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie​s