ČRS je zrcadlem naší aktivity

Kategorie: Všeobecné
Mezi členy ČRS je slyšet mnoho kritických názorů, na jejichž základě vznikají požadavky na změny fungování výkonu rybářského práva. Velké zklamání jim pak přináší neschopnost tyto změny prosazovat do rybářského života.


Kde je chyba?

Je za to opravdu odpovědné pasivní vedení ve všech organizačních složkách ČRS od MO počínaje a konče Radou ČRS? Ne! Je to především důsledek pasivity nás členů. Platí přímá úměra. Je-li pasivní členská základna, nelze očekávat aktivitu od orgánů z ní vzešlých.
Co s tím? Mezi námi jsou lidé s invencí a chutí pracovat ve prospěch rozvoje a modernizace rybářského sportu a ty je třeba hledat. Dát jim mandát a poskytnout jim podporu k prosazování našich zájmů v rámci spolku. Jejich práci pak aktivně kontrolovat.

Jak na to?

Využít svých členských práv a aktivně se podílet na průběhu členské schůze vlastní MO. Jejím prostřednictvím pak můžeme ovlivnit chování vyšších organizačních složek ČRS (územních svazů a Rady ČRS). Každý z nás má právo na členské schůzi podávat návrhy, volit (odvolávat) členy výboru a dozorčí komise, delegáty na územní konference a být do nich volen. Začít je třeba ve svém nejbližším okolí. Tam máme největší šanci na úspěch. Mezi lidmi, které osobně známe.

Co si připravit?

Návrh, který jasně formuluje požadavek a argumenty proč bude jeho schválení prospěšné. Jenže to často nestačí. Pro úspěch je třeba získat nadpoloviční většinu přítomných členů. Členských schůzí se účastní v průměru 5-7% členů. U tisíci členné MO je to asi 70 lidí. Polovina je 35. Ty potřebujeme o správnosti svého návrhu přesvědčit. Nebo přivést na schůzi dalších 71 členů, kteří se s návrhem ztotožňují a podpoří ho. Dokážeme je mezi těmi zbylými 930ti najít? Pokud ne, demokratický systém spolku nám neumožní náš návrh prosadit!

Co není v usnesení, jako by nebylo!

U návrhů, a to zejména přesahujících rámec působnosti MO, požadujme zanesení těchto návrhů do usnesení ze schůze. Úkolujme tak výbor k jejich vyřešení s odpovídajícími orgány svazu i státní správy. V rámci ČRS můžeme měnit Bližší podmínky výkonu rybářského práva, které konkretizují pravidla rybolovu na našich revírech zejména s ohledem na jejich specifické vlastnosti. Tato pravidla nesmí tzv. změkčovat stávající zákonnou úpravu výkonu rybářského práva zakotvenou v zák. 99/2004 Sb. v platném znění (např. stanovená denní doba lovu, zákonné míry ryb, doba hájení …).

Při zpracovávání návrhů jsou důležité informace a přístup k nim. Požadujme na členských schůzích uložení povinnosti výboru zveřejňovat informace o jejich činnosti a dokumentů týkajících se dění v MO. Předejdeme tak mnoha dohadům, pomluvám, nepřesným interpretacím.
Budujme důvěru v náš rybářský spolek!

Toto platí analogicky i pro územní konference, sněm ČRS a jejich orgány.

Vybraná ustanovení Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS v platném znění.

..............

§ 4 Práva a povinnosti členů

1)   Člen má tato práva:
a)   zúčastňovat se jednání členské schůze
b)   hlasovat na členské schůzi
c)   volit a být volen do všech orgánů Svazu
f)    obracet se na orgány Svazu se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi

Podrobnosti stanoví Jednací řád.
 
2)   Člen má tyto základní povinnosti:
a)   dodržovat stanovy Svazu, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářské řády) a plnit rozhodnutí orgánů Svazu
d)   osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu nebo některé z organizačních jednotek Svazu
f)    vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizačních jednotek a narušovalo rybářskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři a rybářskými organizacemi.

§ 6 Struktura a orgány svazu

2)   Členská schůze volí členy výboru místní organizace (případně předsedu), členy její dozorčí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového sněmu.
3)   Územní konference volí členy výboru, předsedu územního svazu a členy územní dozorčí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorčí rady a delegáty do republikového sněmu.
4)   Vrcholným orgánem Svazu je Republikový sněm, který tvoří delegáti zvolení na konferencích územních svazů a členové Republikové rady.
7)   Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté.
8)   V průběhu volebního období může funkcionáře odvolat ten orgán, který jej zvolil.
 

§ 7 Místní organizace a její orgány

4)   Orgány místní organizace jsou:
a)   členská schůze
b)   výbor
c)   dozorčí komise.
  

§ 8 Členská schůze

1)   Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členská schůze musí být také svolána na základě požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu.
2)   Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:
a)   schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu dozorčí komise
b)   volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace
c)   volí delegáty na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového sněmu

§ 9 Výbor místní organizace

1)   Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

Jednací řád: Čl. 9 Výbor místní organizace (k § 9 Stanov)
10. Usnesení výboru MO rozešle jednatel MO nebo jiný pověřený člen výboru MO nejpozději do 15 dnů od konání schůze výboru MO všem jeho členům a předsedovi dozorčí komise MO a na vyžádání příslušnému územnímu svazu. Usnesení výboru MO musí být poskytnuto k nahlédnutí na sekretariátu MO každému členovi MO, který o to požádá.

§ 10 Dozorčí komise

 1)   Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace svolání mimořádné členské schůze.

Příklady možných změn

Po přečtení shora uvedeného by měl mít každý člen jasno o svých právech, povinnostech a o základním fungování ČRS. V rybářské veřejnosti (členské základně ČRS) se dlouhodobě objevuje tlak a chuť řady členů přijít s novými změnami stávajících pravidel, norem. V první řadě je třeba si názorně ukázat a tím i vysvětlit, které návrhy (témata) jsou řešitelná (upravitelná) z pozice aktivního člena (členské základny MO) a které změny naopak podléhají změnám legislativy, neboť jsou v ní dotčená témata taxativně upravena (tedy v rámci ČRS je upravovat a měnit nelze, pokud by se nejednalo o zpřísnění bližších podmínek výkonu rybářského práva (dále jen BPVRP) zpřísňujících již vymezené věci uvedené ve vyhlášce č. 197/2004 Sb.) Možnost uživatele revíru tvořit a měnit BPVRP je zakotvena v § 13 odst. 9 zák. č. 99/2004 Sb. K tomu následující tabulka s názornými příklady:

 
- 22.1.2017

Diskuse k miničlánku

Nsupinna - Profil | Po 27.2.2017 23:15:19

Furtmustahl >> Sorry, taky neumím číst mezi řádky :))

NFurtmustahl - Profil | Po 27.2.2017 23:10:16

booster >> pro me jsou kaprolovci neco jako divocaci....

NFurtmustahl - Profil | Po 27.2.2017 23:09:10

supinna >> taky jsem mu nepral na ryby...

Nbooster - Profil | Po 27.2.2017 23:02:38

Furtmustahl >> Díky moc za zajisté upřímné přání dobrého lovu. Už je vše nachystáno: biváček, postýlka, spacáček, pípáčky...i nějaké to bolelíz ušouláno. Jen doufám, že dá Bůh, a my dva se u vody nikdy nepotkáme. Srdečně Ti přeji krásné dny bez těch hnusných karpolovců a nadále dělej čest svému nicku. Good luck.

Nsupinna - Profil | Po 27.2.2017 22:56:07

Furtmustahl >> ...se zdraví myslivci...

NFurtmustahl - Profil | Po 27.2.2017 22:12:43

Maxi Sob >> lovu zdar!

NMaxi Sob - Profil | Po 27.2.2017 22:10:36

Furtmustahl >> Tak jo sem zmatenej jako včela v dešti nechodím kolem vody s mouchou ani rotačkou chytám kapry z bivaku a nerozumím tobě uxovi ani přírodě s tím dovedu žít .Zdar .

NFurtmustahl - Profil | Po 27.2.2017 22:03:29

Maxi Sob >> ja ti neposilam vzkazy. Ja ti tikam, ze kdyz nepochopis to co uxa nejak myslel a pak muj odkaz na to s naslednou reakci na dalsi komentar, tak mas uz v tuhle chvili problem se orientovat. Natoz abys, vybaven takovym ostrovtipem, mel realnou moznost porozumet tomu, proc je kapr pumprdentlich, nedejboze porozumet nejslozitejsi veci zvane priroda...

NMaxi Sob - Profil | Po 27.2.2017 21:48:12

Furtmustahl >> Ano máš zcela pravdu určitě si jinde pokecám lépe a s někým jiným kdo není pro mě tak tajemný a posílá mě tajný vzkazy mezi řádky .Akorát by mě strašně zajímalo jak víš jakej mám přístup k přírodě když si mě v životě neviděl 😂

NFurtmustahl - Profil | Po 27.2.2017 21:38:50

Maxi Sob >> v tom pripade je to horsi nez jsem myslel. Znalost nejspis mas, ale jako spousta vzdelancu neumis vystihnout to hlavni, tudiz s ni pracujes spatne, nectes mezi radky, nemas na to nastroj a tvuj obecny pristup k prirode postrada to podstatne. Nicmene ti v tom nebudu branit, je vas dost a urcite si mas s kym lepe popovidat, nez se mnou...