ZRUŠENÉ Automach Carp Cup 2021

Datum akce: 26.3.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

Termín preteku: 26.3.2021 – 28.3.2021
Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík – Moravský Sv.Ján (www.gergelik.sk)

Počet teamov: 14 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka

Štartovné: 333,00 Eur

Časový harmonogram pretekov:
26.3.2021 piatok
7:00 – 8:00 stretávka na rybníku
8:00 – 8:30 losovania lovných miest
8:30 – 10:00 rozmiestnenie loviacich
10:00 – štart preteku
28.3.2021 nedeľa
12:00 ukončenie preteku
13:00 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: budú sa bodovať len kapor a amúr nad 8kg. Do konečného poradia sa budú rátať len 4 najťažšie ryby každého teamu. Vyhráva team s najvyšším súčtom daných 4 rýb.

Priebeh losovania: losovanie bude prebiehať v 2 kolách. V prvom kole sa bude losovať, v poradí v akom jednotlivé teamy uhradili štartovné, poradie losovania o lovné miesto. V druhom kole bude prebiehať losovanie o lovné miesto.

Ceny:
1.miesto—1150,00 Eur + 2x pohár
2.miesto—750,00 Eur + 2x pohár
3.miesto—550,00 Eur + 2x pohár
Najväčšia bodovaná ryba—100,00 Eur + 2x pohár
Sektor A 1.miesto—100,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
Sektor A 2.miesto—2x pohár + vecné ceny
Sektor A 3.miesto—2x pohár + vecné ceny
Sektor B 1.miesto—100,00 Eur + 2 pohár + vecné ceny
Sektor B 2.miesto—2x pohár + vecné ceny
Sektor B 3.miesto—2x pohár + vecné ceny
1.bodovaná ryba nad 15kg – vecné ceny

Preteky sú teamové, 50 hodinové. Na preteky treba vopred odoslať prihlášku na automachcarpcup@gmail.com a po vyzvaní usporiadateľom uhradiť štartovné v plnej výške v požadovanom termíne. Usporiadateľ má právo odmietnuť team bez uvedenia dôvodu. Poradie sa bude určovať podľa termínu zaplatenia.

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.
- Metóda Zig Rig je zakázaná.
- Maximálna dĺžka nadväzca je 30 cm.
- Bójky a zavážacie loďky a člny sú zakázané.
- Nahadzovací sonar a markrovanie povolené od piatka 8:30 po celý čas preteku. Nesmie sa použivať ako bójka.
- Háčiky sú povolené len s protihrotom.
- Množstvo krmiva nie je obmedzené. Povolené je bolies a pelety, obaľovacie pasty, dipy, práškové dipy, boostery, esencie a iné atraktory a methodmix. Iné krmivo, partikel zakázané. Komu bude nájdené bude ihneď diskvalifikovaný bez nároku na náhradu štartovného. Method kŕmitka a imitácia partiklu je povolené.
- Obalovanie olova obalovacou pastou je povolené.
- Kŕmenie povolené len kobrou, lopatkou a prakom z brehu a len zo svojho sektoru po začatí preteku.
- Každý team chytá na 4 udice s 1 nádväzcom (2 udice 1 rybár)
- Povinnosť používať šokový silón o min.hrúbke 0,50mm v dĺžke minimálne 20m.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty. Zákaz kŕmenia a nahadzovania z ostrovov a poloostrovov. V prípade ak ryba zájde za ostrov a hrozí jej odtrhnutie alebo strata, je zdolávanie z ostrovov a poloostrovov povolené.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku. Pre prípad sakovania musí mať team min 2ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník, sused.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude potrestané vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.
- Ryba ulovená pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 12:15  s tým, že pri záverečnom signále musí team zakričať „mám rybu“ s tým aby to počul minimálne susedný team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Každá bodovaná ryba musí byť ulovená riadne s montážou súťažiaceho teamu.
- V prípade rovnakého súčtu ulovených rýb vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej váhy o najväčšiu rybu rozhoduje skorší čas ulovenia.
- Okrem týchto pravidiel, treba dodržiavať aj pravidlá rybníka, ktoré sú uvedené aj na stránke jazera www.gergelik.sk
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne.
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
- Každý účastník svojou účasťou na preteku automaticky udeluje súhlas s vyhotovením foto a video materiálu.
- KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!

Prihlásené teamy:
Garant Baits - Ergh, Cagáň
CT Šajdíkove Humence - Janík +1
CT Ložiskári - Mošať +1
Pirkobaits / Automach - Klokner, Karell
Kimot.sk - Zedek +1
Team Hydra - Gašperan, Jašík
StoneAngler - Vyoral, Darius Blasko, Robert Srank
Siget Team Kúty - Polák +1
Mikbaits & Black Carp - Hofierka, Janáč
Ballay Fishing Rods - Chnápko, Románek
Mikbaits Team - Koporec, Brestovský
Sharkcarp - Tarics, Benca
CT Friends - Janáč, Mažgút
Starbaits SK - Leitman, Chocholoušek

Náhradníci:
CT Horné Orešany - Vykydal
CT Kraken - Marián Krajčík
Big Carp Baits - Mikulčický
Sportcarp - FBaits - Gubric, Forgac
Admiral Baits Team - Linder, Planka, Rajzík
CT Ostravácy - Dvorský, Kavan, Poskonka

Poradie losovania:
01. Team Hydra
02. CT Šajdíkove Humence
03. Starbaits SK
04. CT Friends
05. Mikbaits & Black Carp
06. Siget Team Kúty
07. Ballay Fishing Rods
08. Kimot.sk
09. Pirkobaits / Automach
10. Sharkcarp
11. Garant Baits
12. CT Ložiskári
13. Mikbaits Team
14. Stone Angler

 

pvizvary - Profil - 15.12.2020