ZRUŠENO!!Dragon baits cup 2020 zaječí rybník

Datum akce: 29.10.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Plzeňský

Z důvodu státního nařízení budou závody přesunuty na jiný termín.


Chcete si zazávodit na kaprařských závodech o zajímavé finanční a hodnotné ceny?
Srdečně Vás zveme na 2. ročník DRAGON BAITS CUP ZAJEČÍ RYBNÍK 2020, který se
bude konat 29.10.-1.11. 2020.

Do tohoto závodu se můžete přihlásit na emailu Jirii.Sedlak@seznam.cz

pořadatel: Rybáři od Zaječáku, z.s (Jiří Sedlák)
akci zajištuje firma: Rybářské potřeby Needs For Carp (Dragon Baits)
www.dragonbaits.cz www.needsforcarp.com
místo koná;ní: Zaječí rybník https://www.zajecak.cz/index.php

V tomto závodě se soutěží o zajímavé finanční bonusy a další ceny:
1. místo – 32.000 Kč a poháry + věcné ceny od sponzorů!
2. místo – 22.000 Kč a poháry + věcné ceny od sponzorů!
3. místo – 12.000 Kč a poháry + věcné ceny od sponzorů!
4. místo – hodnotné ceny
5. místo – hodnotné ceny

Cena za nejtěžší rybu závodu: 3000 Kč a poháry + věcné ceny od sponzorů!
termín závodu: 29.10.-1.11. 2020
harmonogram závodu:

29.10. 2020
– 11:00 – registrace týmů
– 12:00 – losování lovných míst
– 15:00 – začátek závodu

1.11. 2020
– 10:00 – konec rybolovu
– 11:30 – vyhlášení výsledků
registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, kterou pošle na email
Jirii.sedlak@seznam.cz. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační
emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy
jsou dvoučlenné nebo tříčlenné a členové týmu musí být starší 18 let. Zákaz vstupu psům!!!
Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení
startovného 9000 Kč. Startovné může být zasláno buď celé nebo jeho polovina a to do 7
kalendářních dnů od data přihlášení. Druhá polovina startovného musí být zaslána do 31.
července 2020. V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude startovné uhrazeno na
zaslaný účet (nebo jeho plovina), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto
dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 13.

losování lovných míst:

V prvním kole se vylosuje pořadí, ve kterém budou následně týmy losovat lovné místo. Ve
druhém kole si vylosují týmy svá lovná místa. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který
se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení
losování. Vylosované místo si nemohou týmy vzájemně měnit.
lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa je povoleno až po zahájení závodu. Lovné sektory
jsou vyznačené dvěma viditelnými páskami a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru
bez souhlasu týmu během závodů má právo pouze organizační tým závodu. Ostatní osoby
mohou do lovného sektoru vstupovat pouze se souhlasem členů týmu v daném sektoru.
V případě, že při zdolávání ulovená ryba zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání
udice popř. udic sousedního týmu, může poškozený tým podat písemný protest a případný
bodovaný úlovek nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně, ještě před
zapsáním úlovku rozhodčím do výkazu úlovků.

bodování:

Boduje se 5 nejtěžších kaprů (amurů), z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí
pořadí jednotlivých týmů. Kapr a amur je bodován od minimální váhy 6 kg.
Po ulovení bodovaného kapra (amura) zavolá mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu
rozhodčího, který rybu následně zváží a odečte 1 kg sak. Rozhodčí vyfotí lovce/lovkyni
s informační tabulí, zapíše úlovek do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách potvrdí
člen týmu a rozhodčí svým podpisem.
Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta
rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.
Pokud bude kapr (amur) zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání, aby mohl být případný bodovaný úlovek zapsán. Pokud to do této doby tým nestihne, nebude tento úlovek započítán do výsledku závodu.
O zdolávání nebo záběru je však nutné ihned informovat rozhodčího jedním z členů
týmu! Pokud se tak nestane, nemůže být úlovek započítán.

povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr (amur)
musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen). Povinností je rovněž podběrák s
délkou ramen min. 90cm a podložka na kapry vaničkového typu s bočnicemi. Povinností je
rovněž vědro na vodu. Během pobytu na břehu se musí ryba průběžně polévat vodou.

povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná nebo tříčlená mužstva. Jeden soutěžní tým chytá maximálně na 4
pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude okamžitě vyloučen ze závodu
bez nároku na finanční náhradu!
Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k
uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček.
Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček na zakrmování či zavážení nástrah je
zakázáno. Samotný lov probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu).
Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně kolen a to
maximálně do vzdálenosti 3 metrů od břehu. Nahazování z vody je zakázáno.
Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Je zakázáno používat
klasická krmítka a feederová krmítka! Je povolen pouze lov na položenou. Feederové pruty
jsou zakázány.
Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací
těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA materiály jsou povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a
pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem je povoleno!
Každému týmu je povoleno max. 50 kg krmení !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž. Tým je
povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku
apod.

Krmit je možné pouze z lovného místa a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku,
rakety (spomb apod.) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou
zakázány.

Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné
místo po dobu max. 10 min. Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou
zakázány. Nahazovací echoloty (Deeper apod.) jsou povoleny.
Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!
vyhodnocenízávodu:

Vítězí tým, který při součtu 5 nejtěžší kaprů (amurů) bude mít nejvíce ulovených kg.
V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího úlovku daného týmu.
Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního
bodovaného kapra (amura).

Týmy, které se umístí na stupních vítězů nemají nárok na sektorové ceny!
pohyb a chování v průběhu závodu:
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně
k přírodě a k uloveným rybám. Každý tým je povinen mít 4 přechovávací saky a není
dovoleno umisťovat 2 a více ryb do jednoho saku! Po ulovení ryby je tým povinen
neprodleně kontaktovat rozhodčí. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty
a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Během závodu je každý
tým povinen udržovat na lovném místě pořádek. Po ukončení závodu je každý tým povinen
odvézt odpadky s sebou domů.
protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a
neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě
fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě
neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude
brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní
komise.
členové komise: hlavní rozhodčí + dva další rozhodčí Dále bude pozván kapitán týmu, který
protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí
(vítězí nadpoloviční většina).
Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což
znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí
zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě
opustit svůj sektor a prostory rybníku Zaječí. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho
výsledky anulovány.
závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující
souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na
registrační kartě.
Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše.
Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se
přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.
Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena procentuelně podle počtu
přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného.
Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků
vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.
Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo
kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní
účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady
vyloučen. Vyloučený tým je povinen okamžitě opustit svůj lovný sektor, poté i areál závodu a
to bez nároku na vrácení startovného!
Všichni účastníci DRAGON BAITS CUP ZAJEČÍ Rybník 2020 se účastní na vlastní nebezpečí
a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni
účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou
povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí
možnost úrazů či utonutí.
Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu
dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého
osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Startovací listina:
1.CT Ganster Fishing
2.CT O.K. Carp  Team
3.CT Pralina
4.CT Řezníci
5.CT Silver Baits
6.CT Kapr ná
7.CT MikBaits Pardubice
8.CT Dragon Baits Morava
9.CT Blaser Fishing Tým
10.CT SellFish
11.CT MISMA Team 
12.CT LT Baits
13.CT Duo Carp tým

 

Džura - Profil - 10.2.2020