boilies cup 48 hodin (2020) na jezeru za valem č. 2 – 7 ha

Datum akce: 2.10.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Středočeský

„BOILIES CUP 48 hodin (2020) na JEZERU ZA VALEM č. 2  – 7 ha“

https://rybarske-zavody.webnode.cz/

odkaz na revír: www.jezerozavalem.cz

Začátek závodu ve 12:00 v pátek 2.10.2020 a konec závodu ve 12:00 v neděli 4.10.2020.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel a rozhodčí: František Helm

Tým

Tříčlenný nebo dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 7 týmů.

Startovné

Startovné je stanoveno na 6.000 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.10.2019 do 30.9.2020 na e-mail frantisek.helm@gmail.com. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 7 přihlášených a zaplacených týmů. Tým po přihlášení obdrží e-mailem informaci o přijaté registraci na závod. V období od 1.1.2020 mu budou sdělené informace pro úhradu startovného.

Losování a prezence

Prezence týmů proběhne v pátek 2.10.2020 od 9:00 v zázemí závodu u Jezera Za Valem – jezero č. 2. Losování sektoru probíhá od 9:15 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit.

Bodování

Bodují se tři nejtěžší ulovené ryby - pouze kapr a amur, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v ekosaku do vážení je povoleno. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba. Týmy bez získaného bodu se do pořadí nepočítají. 

Přesun na místa a příprava lovného místa

Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a stavbou zázemí. Zakrmování, mapování dna a rozmístění tyčových bojek je povoleno.

Lovný sektor

Každý tým vylosuje jedno lovné místo. Hranice sektoru bude vyznačena a upřesněna rozhodčím. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraničními body v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Návštěvy jsou povolené.


Lov a vnadění

Soutěžní rybolov se provádí dle pravidel platných pro revír na rok 2020. Soutěžní pravidla mají přednost před obecnými. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. Tým může k rybolovu používat člun (zavážení, mapování dna, zdolávání úlovků, krmení, označení krmných míst tyčovkou, atd.).
V případě porušení pravidel lovu a vnadění bude tým poprvé napomenut a v případě druhého porušení bude ze závodu vyloučen.

Povolená technika lovu

Každý tým loví na maximálně 6 prutů s koncovou udicí s jedním jednoháčkem (háček s protihrotem o velikosti č. 4 až 8 „menší háčky s protihrotem“). Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Krmítka nejsou povolena. Jako nástrahu lze použít pouze boilies, pelety, pop-up boilies či obalovací pastu. Jako návnadu lze použít pouze boilies, pelety, vařený partikl. Limity pro množství krmení nejsou stanovené.
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá na odhoz i vyvážku!!!

Povinné technické prostředky k lovu a povinná výbava týmu
Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby či podložkou vaničkového typu, ekosakem. Mít u sebe během závodu funkční mobilní telefon.

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na lovném sektoru – lze i karavan. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny budou dle umístění první tři týmy a nejtěžší ulovená ryba závodu.
1. místo - finanční prémie 10.000 Kč + věcné ceny + poháry
2. místo - věcné ceny + poháry
3. místo - věcné ceny + poháry

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

VÍCE INFO NA https://rybarske-zavody.webnode.cz/

 

FerkoBoilies - Profil - 4.10.2019