Kalendář akcí - Dětské rybářské závody v plavané na revíru Vltava 4 (401 016)

Dětské rybářské závody v plavané na revíru Vltava 4 (401 016)

Datum akce: 21.9.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Plavaná
Kraj: Praha

MO ČRS Roztoky vás zve - dne 21.9. 2019 na
Dětské rybářské závody v plavané
na revíru Vltava 4 (401 016)

Propozice

Sraz všech účastníků a společný nástup závodníků je v 7.00 hod. u ústí Únětického potoka do Vltavy (GPS: N 50°9.46543', E 14°24.02217')

Spojení na hromadnou dopravu:
1) Vlakem z Masarykova nádraží nebo Libně do stanice Roztoky u Prahy, pak cca 500m pěšky.
2) Autobusy č. 340 a 350 do stanice Roztoky Nádraží a pak cca 500 m.

Hlavní sponzor závodu.: MO ČRS Roztoky a Nadační fond Veolia

Účast

Jedná se o soutěž jednotlivců (žáků a žákyň).
a) kategorie do 18 let (rok narození 2001 a mladší)

Maximální počet účastníků je omezen 30 závodníků.
     
Přihláška musí obsahovat:
Příjmení a Jméno, datum narození,


K pokrytí režie závodů uhradí každý přihlášený závodník částku 200,- Kč. Vklad se platí při prezentaci před zahájením závodu.

Závodníci musí mít u sebe platnou povolenku, členskou legitimaci a rybářský lístek.

Platí, že za přihlášené děti stále nesou plnou odpovědnost rodiče a doporučuje se, aby s dětmi do 10-ti let byl přítomen rodič, nebo jiná osoba starší 18-ti let.

Závodníci musí mít u sebe vlastní prut, podběrák a vyprošťovač háčků.


Termín doručení přihlášek je do 18. 9. 2019 na emailovou adresu (Jan Kadlec):
rybarske.zavody.roztoky@seznam.cz


Organizace závodů

Prezentace závodníků pod vedením pověřeného funkcionáře MO je 07:00 hod. – 07:30 hod., u ústí Únětického potoka do Vltavy

Občerstvení na trati nebude zajištěno. Zajištěn bude pitný režim. Po vyhlášení výsledků bude rozdělán oheň s možností si opéct špekáčky.

Závod je organizován jako jednokolový. Závod trvá 1x 3 hodiny (pořadatel může podle potřeby z důvodu nepřízně počasí apod. závod zkrátit.). Pro každou každého závodníka bude vytyčen úsek cca 3bm. Losování úseků na obě kola proběhne na začátku soutěže.

Po provedené prezentaci a vylosování úseků bude odchod na stanoviště. Každý závodník odpovídá za pořádek na stanovišti během celého závodu.


Časový plán závodů

07:00 – 07:30 prezence
07:30 – 07:45 zahájení, losování, podání informací o závodu
07:45 – 08:00 přesun na závodní úseky a příprava na závod
08:00 – 11:00 závody
11:00  - 11:45  vyhodnocení závodníků
11:45  – 12:15  vyhlášení výsledků a předání cen
12:30 – 14:00 opékání na ohni
14:00 konec

Způsob rybolovu

Lovit se bude na plavanou s pevným splávkem (nebo anglickým), na jeden prut s jedním návazcem. Nadměrné zatížení plováku olůvkem (zátěží) je co nejpřísněji zakázáno. Hlavní zátěž nesmí ležet nuceně na dně, ačkoliv 10% zátěže se smí ploužit po dně. Přísně zakázány jsou položené udice, klidové udice ležící hlavní zátěží na dně, se splávkem nebo bez něho, stranově upevněný návazec, nebo stranové zatížení olůvkem. Nástrahy na háčku musí být napíchnuty, ne jinak připevněny. Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako platný úlovek.
Začátek vnadění je 5 minut před zahájením rybolovu a bude oznámen signálem. Pro lov i vnadění jsou povoleny všechny návnady a nástrahy dle rybářského řádu mimo patentek. Jako nástraha nejsou povoleny živé či mrtvé rybky, ani jejich části.

Pro vnadění je povoleno max. množství 5 litrů navlhčeného krmení včetně hlíny, písku a jiných příměsí a 1 litr živých návnad a nástrah na jednoho závodníka a jedno kolo.

Všeobecné podmínky lovu

Popis závodní tratě:  Vltava 4, levý břeh, v délce cca 150m. Výskyt všech ryb cejnového pásma (plotice, cejn, cejnek, bolen, kapr, karas, lín, ouklej, okoun, atd.) Hloubka 1-4m, šířka toku 100-120m.

Pokyn k zahájení, přerušení a ukončení závodu vydává HLAVNÍ rozhodčí a to zvukovým signálem. Pořadatelé a úsekový rozhodčí budou dbát na řádný průběh závodu. Při lovu mohou závodníkovi pomáhat pouze rodiče nebo rozhodčí, ale jen v podebírání ulovené ryby, při vyprošťování háčku, nebo opravě udice. Jakýkoliv zásah jiných osob, než výše uvedených vylučuje závodníka ze soutěže!
  Připomínky a protesty musí být podány nejpozději do 11:00 hod. hlavnímu rozhodčímu, který rozhoduje s konečnou platností a proti verdiktu není odvolání.
Na pozdější protesty a připomínky nebude brán zřetel. V případě, že závodník z jakéhokoliv důvodu odstoupí ze závodů, je povinen o tomto vyrozumět přiděleného rozhodčího.
Pro případ nepříznivého počasí je nutné, aby každý závodník byl vhodně oblečen a obut. Zejména je nutné mít plášť do deště a v případě slunce pokrývku hlavy.
Pořadatelé si vyhrazují právo nedostatečně vybavené závodníky v případě nepříznivého počasí vyloučit ze soutěže.

Úlovky a jejich hodnocení

Loveny a hodnoceny budou všechny druhy ryb. Hodnocení bude provedeno měřením ryb měrkou dle pravidel. Je možno, aby si závodník ponechal až dva kusy mírových ryb, mimo ryb hájených, ale je nutné je řádně zapsat do dokladů.

Ryby budou hodnoceny takto: 1) každý centimetr = 1 bod

Určování pořadí

V rámci závodu se bude vyhodnocovat:     
a) kategorie do 18 let
b) největší ryba závodů

Parkujte, prosíme na nedalekém parkovišti u Roztockého zámku.

Všem mladým závodníkům přejeme při závodech mnoho zdaru a co nejvíce úlovků a radosti ze sportovního zápolení.

www.rybari-roztoky.cz

 

Johny Dead - Profil - 27.8.2019