2.ročník 50 hod. závodů v Klimkovicích

Datum akce: 17.5.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Moravskoslezský

2.ročník 50 hod. závodů v Klimkovicích
Datum akce: 17.5.2019

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Moravskoslezský

50. hodinový rybářský závod dvoučlenných/tříčlenných týmů

Kde: Park P. Bezruče, Klimkovice
Kdy: 17. - 19. května 2019
Počet týmů: maximálně 12
Hlavní pořadatel: Rostislav Richtár
Cena startovného: Dvoučlenný/tříčlenný tým ……... 5000,- Kč
V ceně startovného je občerstvení a to pá-večeře, so-snídaně, oběd, večeře, ne-snídaně

-----------------------------------------------------------------

Přihlášky:
Zasílejte s názvem týmu, jména + příjmení závodníků a telefonním kontaktem na e-mail: rostislav.richtar@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 792330665
Po přihlášení a zaplacení startovného 5 000,- Kč bude tým zapsán na startovní listinu. Zaplacení startovného musí proběhnout nejpozději do 30 dnů od přihlášení. V případě nezaplacení je přihláška neplatná. Pokud team odstoupí od závodu po 1.5.2019 nebude startovné vráceno!!!

Startovné: se hradí na účet      160619849/5500

                                       
Při úhradě startovného uvádějte do zprávy pro příjemce název teamu!!!
Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny a startovné bude vráceno v plné výši zpět

----------------------------------------------------------------
Časový rozpis:

Pátek 17.5.2019
6:00 –  7:00 hod. prezentace
7:00 – 7:30 hod. losování
7:30 – 10:00 hod. přesun na lovná místa, příprava, krmení
10:00 hod. START


Neděle 19.5.2019
12:00 UKONČENÍ ZÁVODU
13:00 Vyhlášení výsledků
------------------------------------------------------------------------


Losování:
Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná

Povinná výbava:
podběrák (minimální délka ramene 90 cm), podložka, dezinfekce, háčky pouze s protihrotem, minimálně 3x ekosak!!!

Pravidla:
Závod probíhá systémem chyť a pusť!

Soutěží dvoučlenná/tříčlenná družstva - týmy, každé chytá (loví) na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem. Povolen pouze lov na položenou s únikovou montáží. ZIG RIG POVOLEN

Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Nesmí se požívat drátěná feederová ani jiná krmítka. Nesmí se namačkávat pasty, vnadící, krmítková a jiná směs na olovo. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor, který je vyznačen páskou a číslem (hranice sektoru je vždy pomyslný pravý úhel od břehu rybníka nebo se řídíte dle vymezení páskami od pořadatelů).

Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Neprodleně! V případě protestu se ryba nebude počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní jen se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Při hrubém porušení pravidel (použití nepovolených nástrah, nerespektování pokynů rozhodčího, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu nebo provinění proti rybářskému řádu) bude tým postižen napomenutím, odečtem ulovených ryb nebo bude diskvalifikován bez náhrady startovného!!!


---------------------------------------------------------------------------

Nástrahy a návnady:
Povolené nástrahy jsou boilies a pelety v pevném stavu v průměru 8-30 mm. Obalovací těsta, boostery a dipy jsou povoleny.
Návnady: boilies, pelety v průměru 8-30mm vařený partikl (kukuřice/řepka), methodmix.

Krmení: Pouze pomocí COBRY, PRAKU a PVA materiálů!!! (raketa, košíček, lopatka atd. zakázáno)
Marker: povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, ale ne jako bójka na označení lovného místa (vždy 5-10min)
Nesmí se použít: zavážecí loďky, čluny, tyč. bójky, echoloty a sondy!

Množství krmení použitého při závodě není omezeno!

Nesmí se lovit (chytat) na:
Housku, chleba a jiné pečivo, foukané a extrudované kukuřice (pufy) a jiné extrudy, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy! Nesmí se také používat umělé nástrahy jako jsou plovoucí pěny, korek, umělé kukuřice či červi apod. a to ani v kombinaci s boilies nebo peletou!
K vyzvednutí nástrahy lze použít pouze plovoucího boilies.

Hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr/amur od 4 kg včetně!

Boduje se pouze 5 nejtěžších ryb z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. Není však bezpodmínečně nutné chytit pět bodovaných ryb. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem/amurem, pokud bude váhově těžší než 5 bodovaných ryb jiného týmu. Pokud součet vah bude rovný u dvou nebo více týmů rozhoduje o umístění další nejtěžší ulovená ryba týmu.
Při rovnosti vah u dvou nebo více týmů nejtěžší ryby závodů, rozhoduje druhá případně další nejtěžší ryba jednotlivých týmů.

Přechovávání a vážení úlovku:
Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekosaku (ekovezírku nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Po ulovení bodovaného kapra „prozvoní“ mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce, zapíše uloveného kapra do karty týmu. Úlovek v kartách stvrdí rozhodčí svým podpisem. Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 15 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítána do výsledku závodu.
Ryby se budou vážit stejným typem vah a saku.

Protesty:
Při podání protestu musí protestující složit kauci 500,- Kč do rukou pořadatele, při neuznání protestu kauce propadá. Protest musí být podán neprodleně. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.
---------------------------------------------------------
Ceny:
1. místo – 15000,-Kč v hotovosti, poháry
2. místo – 9000,-Kč v hotovosti, poháry
3. místo – 6000,-Kč v hotovosti, poháry

Nejtěžší ryba závodu – 3000,-Kč v hotovosti, pohár
Nejvíce nachytaných kg ryb – 1000,- Kč v pohotovosti, pohár

Při nízkém počtu závodníků má pořadatel právo zrušit závody! V případě zrušení závodu pořadatelem, se startovné vrací.
Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS.

Pořadatel má výhradní právo učinit změnu v propozicích.

Závod probíhá za každého počasí, ale pořadatelé si vymezují právo přerušit či ukončit závod z důvodu živelné pohromy.

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!

Na rybníku možnost zakoupení občerstvení
------------------------------------

!!! POVINNÉ BACKLEADY!!!


Startující:
1. CT Werk team
2. CT Krmiči
3. CT Ostravacy
4. CT TyBrďo
5. CT Inferno carp
6. CT Maša
7. CT CHEFS
8. CT Trio carp
9. CT Bratránci
10. CT Fuky Team
11. CT VERGNANO
12. CT Aleda

 

fleex - Profil - 12.11.2018