L&M Baits Cup Dešná 2019 - podzim

Datum akce: 10.10.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

L&M Baits Cup Dešná 2019
PODZIM

64 hodinový závod dvoučlenných nebo tříčlenných týmů

Závod na celkový součet váhy bodované ryby od 10kg
Termín:  10. - 13.říjen 2019

Kde:  Vodní nádrž Dešná u Jemnice http://www.rybari.jemnice.cz/ s rozlohou 16 ha

Sraz účastníků:  Vodní nádrž Dešná u Jemnice  GPS: 48.9418028N, 15.5674303E

Počet týmů:  29

Pořadatelé:  Lukáš Crha, tel.: +420 775 240 774
                      Facebook - Kokeš Crhu
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým ………. 7. 500,- Kč

Startovné se platí bankovním převodem:
FIO BANK - 2901107509/2010
IBAN: CZ2220100000002901107509
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platbu za tým lze uhradit do 14 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 4.000,- Kč uhradit do 14 dnů a druhou část 3.500,- Kč uhradíte do 31.1.2019! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 31.3.2019 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: lukoslav113@seznam.cz 

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 10.10. 2019
14:00 - 15:00 hod. prezentace
15:00 - 15:30 hod. losování
15:30 - 18:00 hod. příprava lovných míst
18:00 hod. start závodu

Neděle 13.10. 2019
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledkůLosování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail     
  pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená 
  týmem.

• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva 
  a povinnosti, jako první dva soutěžící).

• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění 
použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem, který musí být bez  protihrotu!

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o 
  délce maximálně 1 metr!

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .

• Metody lovu ZIG-RIG, CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.

• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny).

• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je povolené.

• Povoleno používat marker.

• Obalování olov povoleno.

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.

• Zavážecí lodička je zakázána.

• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se
  souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.

• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody a to maximálně do 
  výšky pasu 5m od břehu

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde
  k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba
  nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby
  rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90cm

• Odháčkovací podložka vaničkového typu!

• Pět kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).

• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies rohlíkové) a pelety.

• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.

• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety

• Partikl – řepka (musí být dokonale uvařena nebo spařena).

• Methodmix povoleno používat.

• Používání jiného partiklu, hlíny, šrotů, lepidel je zakázáno.

Krmení omezeno na maximálně 50kg/tým bude kontrolováno rozhodčími!

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu
  propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:
Celkový součet (těžba)
Bodovanou rybou je kapr a amur od 10 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy bodovaných ryb od 10kg. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 40.000,- Kč , věcné ceny

2. místo – Poháry, finanční hotovost 25.000,- Kč , věcné ceny

3. místo – Poháry, finanční hotovost 17.000,- Kč , věcné ceny

4.- 10. místo – Věcné ceny

Nejtěžší kapr závodu – Pohár, finanční hotovost 5.000,- Kč , věcné ceny

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci L&M Baits Cup Dešná 2019 - PODZIM se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem jezera Dešná!

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

 

kokeš - Profil - 11.11.2018