MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Ryb. stráž- policie

Dnes (23.4.05) se mě a kamarádovi Havlenovi a jeho tátovi a ostatním na revíru (Jevišovka 2A) že je nekontrolovala ryb. stráž ale policie. A byla samotná!!! Má vůbec právo policie kontrolovat ryb. doklady bez porybnýho? Dík za odpověď

Autor diskuse: jepice.cz ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 25.4.2005

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N Ado Út 26.4.2005 12:14:15
Právo na kontrolu ryb. dokladov má RS, ryb. hospodár a PZ.
N Radek Ch. Út 26.4.2005 10:44:35
Jirka Sachl - nepleťte nám veřejnost - pane inženýre :-))
N slimak - ® Út 26.4.2005 6:21:28
Když mám všechno v pořádku a chovám se slušně, tak mi může být fuk, kdo mě kontroluje. Ani s RS jsem zatím neměl žádné problémy. Nevím, jestli by mě neotravovalo, kdyby mě někdo kontroloval při každé druhé vycházce, ale když se chová korektně, tak je mi opravdu jedno, jestli je to RS nebo PČR.
N švec - ® Po 25.4.2005 22:14:53
F-Face:Za slovem "Brna"patří tečka a ne otazník.
N Petr_S Po 25.4.2005 22:10:39
Dědek: §35 zákona 200/1990Sb. se až tak netýká běžného rybáře - jde o přestupky, kterých se může dopustit jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na to, zda má RL či nikoliv. Proto zákon 99/2004Sb. definuje další přestupky v § 30, neboť do § 35 zákona 200/1990Sb. by se zdaleka vše nevešlo. Písm c) pak hovoří o "opatřeních uložených na základě zákona" Takovým opatřením není ustanovení zákona jako takové, ale až jeho aplikace. Není proto možné tvrdit, že když např. nemám metr, tak tím porušuji opatření uložené na základě zákona....
N švec - ® Po 25.4.2005 21:39:52
F-Face:přijeli jsme od Brna?projeli po hrázi a pak jsme sjeli na polňačku do prava.Jeli jsme kolem nejakýho kravína(asi) a a ta polňačka vedla kolem vody.Byl jsem tam jenom jednou.Kolikátka to byla nevím z hlavy.
N jindra - ® Po 25.4.2005 21:35:16
PČR kontrolovat může,nemůže akorát zadržet povolenku.Pokud je policista zároveň i členem RS,a takové případy jsou, může samozřejmně i to.Je to nakonec v současné době to nejoptimálnější řešení.
N F-Face Po 25.4.2005 21:09:38
švec: a to jste byli na D7? kde přesně?
N švec - ® Po 25.4.2005 21:01:51
F-face:to nevím.Oni nám řekli,že jsme v CHKO a nesmíme tam kempovat.bivakovat,stanovat,rozdělávat oheň, parkovat auta a zdržovat se tam v době kdy se neloví.Byli jsme v zákazu vjezdu a to tolerovali.Já jsem nic nezjišťoval a o půlnoci se spakoval a odjel.Potkal jsem je po cestě a jeli asi na kontrolu.Jak dopadli ti co tam zůstali nevím.
N Noe Po 25.4.2005 20:53:12
Jirka Šachl - no tak to si strelil vedle, policie se ti muze podivat i do trenek, a to jestli ti nalejou mene piva v hospode, ti prece vubec nevadi, das si dalsi........... Jinak pokud chodi k vode policie, je to lepsi, lide-bůčci maji z uniforem strach.
N Nikita - ® Po 25.4.2005 20:32:14
Má - kontrolovat může mimo RS, Policie ČR a hospodář daného revíru. Je to základní otázka, kterou jsme učili děti v kroužku.
N Dědek - ® Po 25.4.2005 20:25:12
Zákon č. 200/90Sb.
§ 35 Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či nesprávně použije chemický nebo biologický přípravek na ochranu rostlin, b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, hnojiv, popřípadě jiných škodlivých látek, c) nesplní opatření uložené podle obecně závazných právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, o rostlinné výrobě, o živočišné výrobě, o myslivosti nebo o rybářství, d) poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci nebo chorobami, e) neoprávněně provede změnu kultury pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, anebo neoprávněně odejme zemědělskou půdu zemědělské výrobě nebo neoprávněně provádí činnost poškozující zemědělskou výrobu na takové půdě, f) úmyslně neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně loví zvěř nebo chytá ryby v době hájení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f).

věta v písm. c - prvního odst. ( nesplní opatření uložené podle obecně závazných právních předpisů ) ty obecně závazné předpisy, je to i rybářský řád, vyhláška, zák. 99? Pokud vám dojde že ano, tak jakékoliv nesplnění opatření ...... dopouští se přestupku. Policie šetří některé přestupky, a když je SAMA zjistí, nebo jsou jí jakékoliv přestupky oznámeny, je povina je prošetřit, dle věcné příslušnosti buď projednat, nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu.
Co z toho vyplývá? Nemá-li rybář u sebe to co mu ukládá zákon, vyhláška, rabářský řád (metr, podběrák, pean, míra ryby, hájení ryby, povolenka atd.) , porušuje písm. c, tím se dopouští přestupku a policista který podezření z přestupku zjistí ......
písmeno f, snad není třeba ani rozebírat.

Dále doporučuji nastudovat zákon o Policii a bude všem jasno.
Policista ti může kontrolovat při lovu ryb cokoliv, ale měl by vědět podle jakého zákona a hlavně na co se ptá a měl by tomu rozumět. Jinak samozřejmě bude vypadat asi více než úsměvně.

v následujícím § jsou vyjmenované §§ které policie řeší blokově. Vše ostatní oznamuje správnímu orgánu, tedy i § 35
§ 86
V blokovém řízení mohou projednávat a) orgány policie též přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h), ch) a j), § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) až i), § 42 odst. 1 písm. a), b), d) a e), § 43 odst. 1 písm. a) a b) a § 44, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až d) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50, b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích, c) orgány hygienické služby přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 29 odst.1 písm. a), b), d), e), g) a h).
N Radek S. - ® Po 25.4.2005 19:36:20
Plně souhlas se Stiletem, hodně policistů je i členy ryb.svazu, takže to mají v malíčku. :-)
N Stilet - ® Po 25.4.2005 19:22:00
Samozřejmě má a jen houšť a větší kapky, je nabíledni, že nebudou kontrolovat jestli rybář má peán (tohle nekontroluje ani většina RS), ale už jenom běžná kontrola dokumentů vystavuje případné přestupce velkým problémům. Riziko "dopadení RS" neberou pytláci až tak úplně vážně, ale Policie - to už je těžší kalibr.
A nemylme se, spousta policistů rybaří, takže nový zákon a vyhláška jim není cizí.
N Radek S. - ® Po 25.4.2005 18:39:08
Po 4-leté zkušnosti s výukou na Policejní škole mohu otevřeně říci, že z.č.99/04 se tam skutečně nevyučuje. Vždy se jede po trestněprávním insitutu, tedy zákonem uložené povinnost zakročit při podezření z páchání tr.činnosti, kam spadá i pytláctví. Raději vítám kontrolu ze strany PČR, neboť ta chápe právo v širším smyslu a je schopna kvalifikovaněji zasáhnout proti tzv. "akt. podezřelým I.třídy" než RS, která se mnohdy díky nespecif.problémům výk.ryb.pr. nevědomě pohybuje na hraně zákona.
N Azbest - ® Po 25.4.2005 16:50:08
jepice-si piš,že má právo.A proč ne?Jen ať kontrolujou.To je dobře.Ještě by při tom mohli odchytávat komunisty a dávat je do rezervace:-)
N Petr_S Po 25.4.2005 16:14:17
Posláním Policie ČR je mimo jiné i odhalování trestné činnosti, proto má právo kontrolovat, zda lovící osoba nepáchá trestný čin pytláctví. Na to myslí i § 13 odst. 7 zákona 99/2004Sb., který ukládá lovící osobě předložit příslušné doklady i orgánům PČR.
Trestný čin pytláctví je definován takto: "Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti nebo propadnutím věci"
Jakmile ovšem PČR zjistí, že máte patřičné doklady, nemůže dál nic kontrolovat (třeba jestli máte metr a podběrák, nebo přeměřovat kapra ve vezírku atd.). To už je v pravomoci pouze RS - PČR neřeší přestupky na úseku rybářství. Není proto ani třeba, aby policisté znali celý zákon 99/2000Sb. resp. vyhlášku 197/2004Sb. -stačí, když vědí, jak vypadá RL a povolenka na přískušný revír. Oni mohou řešit pouze toho, kdo loví neoprávněně, kdo loví oprávněně, ale v rozporu se zákonem či vyhláškou, je v pravomoci RS a příslušného orgánu státní správy, nikoliv PČR.
N pro Po 25.4.2005 15:38:25
Určitě můžou a je dobře že kontrolují. Ti slušní mezi rybáři jsou jedině rádi . Když vidím,co se kolem vody děje a vím,kolikrát mě za rok kontroluje RS (1-2 při asi 80 docházkách na svazové vody ročně)tak zaplať panbůh za každou správně a rozumně provedenou kontrolu.
N barbel Po 25.4.2005 14:56:35
Včera soudruzi z Ukrajiny kradli na Labi kachny. Jak jim to dokázat??? Když zavolám policii a oni je nechytí za ruku při činu, nikdo na ně nemůže. Na kachny nepotřebují udici nebo flintu. Stačí rohlík a flaška vodky... HOVADA JEDNY !!!
N F-Face Po 25.4.2005 14:29:58
švec: na Mušově nesmíš postavit stan ??
N Jerry - ® Po 25.4.2005 14:10:25
Policie je povinna zakročit při podezdření z páchání přestupku či trestného činu.Zákon o rybářství musí znát tak jako ostatní zákony. Zjištěné nedostatky možná nemuže řešit na místě ale předává je příslušnému správnímu orgánu který je v dané věci oprávněn rozhodnout. Slušný rybář se přeci nemusí ničeho obávat i když ho bude kontrolovat 100 poldů za den .Jsem jen pro ,co zmůže takový 65 letý člen RS (nic proti Vám pánové) proti partě Ukrajinců a nebo soudruhů z Větnamu co drancují naše vody? (a ne jen oni) nezmůže nic a navíc ho mohou podříznout ( jsou čím dál více drzejší).. Více poldů u vody a více kontrol :o)
N rybomil - ® Po 25.4.2005 13:44:37
Čerstvá zkušenost s Policií ČR z minulé akce Kryštof. Jak jsme převáželi dovezená auta budoucím majitelům, kámoš si zapoměl přendat veškeré doklady. Chytli ho, ale stačilo jim říci rodné číslo a Notebook zapracoval. Uznali, že příslušné doklady k němu i autu jsou OK a s domluvou ho pustili. Smekám pánové.
N švec - ® Po 25.4.2005 12:57:14
Jednou mě na mušově kontrolovala policie,bylo jich šest a kontrolovali jednoho po druhým.Byly v vpohodě,upozornili nás na nějaké věci které nemáme dělat(oheň,stany,auta u vody přes noc atd.)a v klidu odjely.
N pz - ® Po 25.4.2005 12:49:21
samozejme ze ma, ale jelikoz zaroven asi nebude i rs, tak se podiva estli mas v poradku papiry a tim to skonci...
N vraník - ® Po 25.4.2005 9:38:58
Jirka Š a všichni co si myslí že nemá
včera to tady J. Holátko velmi přesně popsal v jiné otázce týkající se RS - doporučuji nastudovat, takže toto oprávnění MÁ a pokud se budete vzpírat takovéto kontrole rozlučte se s papíry :-)
N Honzas - ® Po 25.4.2005 9:25:12
Při mé poslední návštěvě u vody se tam také PČR objevila, ale příslušníci pouze omrkli situaci ze sedadel, otočili auto a mazali pryč. Asi usoudili, že je nás tam dost na to, abychom se ohlídali navzájem.
N Radek S. - ® Po 25.4.2005 9:17:49
Takže, stačí se mrknout na z.č. 283/91 Sb. a je po problému. Jinak buďme rádi, že PČR v poslední době více subsidiaruje funkci RS a nebere problematiku výkonu rybářského práva jako pro ni latentní činnost!
N Lucax Po 25.4.2005 9:13:07
Zcela jistě a na 100% policie může kontrolovat rybáře, jelikož má veškeré pravomoci týkající se tohoto výkonu (jsou srovnatelné, resp stejné, jaké má rybářská stráž). Jelikož mám u policie dost kamarádů "od fochu", tak to vím opravdu jistě. Rovněž bych se nebál jejich neznalosti, protože vím, že nový zákon dostali k prostudování jako první, takže by ho měli znát. MĚLI, podotýkám, otázkou samozřejmě je, jak moc a jak hluboce tento zákon budou znát jednotlivý příslušníci..bude to asi jako v životě, jedni budou v klidu a pohodě a druzí, zpravidla ti, kteří toho moc vědět nebudou, budou "honit" triko.. snad takových nebude moc.. SNAD :-)
N macek Po 25.4.2005 8:56:21
moje zkušenost s policajtama je jen z odry, splav v koblově. občas přijeli, zkontrolovali jestli máme všichni papíry, chvíli pokecali a zas odjeli. můj dojem veskrze pozitivní. jak píše chachar, pravomoc k tomu mají.
ten splav se loni začal opravovat a nedal se chytat, předtím tam ale chodilo hodně lidí a taky se tam chodila koupat banda Rázovitých Občanů Města, takže pokud jde o ty policajty - jen houšť a větší kapky.
N XAXAP - ® Po 25.4.2005 8:49:00
Policie je samozrejme organ urceny k dozoru nad zakony, tedy i zakonem 99. Pokud postupovali tak, jak meli, je to dobre a melo by to byt mnohem castejsi.
N Standas Po 25.4.2005 8:34:47
Jsem přesvědčen že takovou věc, jako fakt, jestli rybaříš a máš k tomu povolenku policie kontrolovat může. Možná dodržování rybářského řádu už nebude v její moci - hlavně co se týče jejích znalostí, ale dodržování ZÁKONA by měla policie mít právo kontrolovat. Už proto že nevím, jak by si pak poradila RS s pytlákem, který není členem rybářského svazu, nemá lístek ani povolenku, tudíž jediná sankce kterou pro nej rybářská stráž má jsou asi tak škaredé pohledy. Nadávky už by mohly být žalovetelné ze strany onoho pytláka.
N jurasoft Po 25.4.2005 8:22:33
nemá pokud zároveň není příslušníkem RS. To by pak mohli kontrolovat jestli se vhospodě nalívá správná míra a jiný kraviny. Kontrolovat výkon rybářského práva je podle zákona příslušna pouze RS. Ochránci životního prostředí mohou kontrolovat jen to co jim podle zákona přísluší. Tak jak jsi to napsal by to byl strašnej bordel.
N petr g. - ® Po 25.4.2005 7:35:55
jepice.cz:policie má samozřejmě právo tě kontrolovat + ti při podezření na spáchání trestného činu prohlížet auto atd..můžeš jenom napsat, zda policie měla adekvátní znalosti z rybářského práva(věděli co je povolenka atd??).dík
N Marek Po 25.4.2005 6:01:46
To je policie, takže má.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniNezničítelný splávek na candáty

Za 49
Verze 6,8 a 10 gramů Top na candáty s rybkou!!!

akce, rybareniLucky Echolot Wireless Fish Finder FF718Li 2 in 1

Za 3.845
Echolot s barevným displejem za cenu černobílého. Jako jediní v České republice na našem e-shopu.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
RS Fish RS Fish

RS Fish rybářské potřeby s.r.o. je firma s 20 - ti letou tradicí a zkušenostmi v oboru. Naše prodejna i internetový obchod nabízí sortiment...