Sazebník pokut- 2023

Upozornuji-že sazebník kárných opatření velmi přitvrdil!!!
proto si ho řádně přečtěte -může dojít až k trvalemu vyloučení z 4RS a zákaz lovu ryb až na doživotí.!!!
UŽ TO NENÍ TA POHODA U VODY-ALE NEUSTÁLE KONTROLY ZE STRANY RYBÁŘSKÉ STRÁŽE.

SAZEBNÍK KÁRNÝCH OPATŘENÍ ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
UPRAVUJÍCÍ VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A ZA PORUŠENÍ
PRAVIDEL LOVU RYB V RYBNÍKÁŘSTVÍ
A JEJICH ŘEŠENÍ PŘÍKAZCEM A KÁRNÝM SENÁTEM ÚZEMNÍHO
SVAZU
Čl. 1
Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství)
BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez
rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu
ryb.
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
2. Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží
rybářský lístek nebo povolenku k lovu.
(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 důtka,
pokud opakovaně, pak
 zákaz lovu ryb na 1 až 6
měsíců
3. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví
ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo
zakázán lov ryb nebo vodních organismů.
(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
4. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví
v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).
(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
5. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví
v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).
(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 24 měsíců
6. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu
ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.
(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
7. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu
ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a
rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do
ok.
(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
8. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití
elektrického proudu.
(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
9. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod
ledem.
(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 9 měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na12 měsíců
Stránka 28 z 48
10. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané
druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
rozmnožování.
(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
11. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané
druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím
právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb.
(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 18 měsíců
12. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo
stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany
rybí obsádky.
(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 2 měsíce
pokud opakovaně, pak
 až na 6 měsíců
13. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za
použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou
od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.
(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
14. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí
obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích
zařízení využívaných k přepravě materiálu.
(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
15. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v
plavebních komorách.
(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
 až na 6 měsíců
16. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v
blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa.
(§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 3 měsíce,
pokud opakovaně, pak
 až na 6 měsíců
17. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze
silničních a železničních mostů.
(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 3 měsíce,
pokud opakovaně, pak
 až na 6 měsíců
18. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech,
kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při
škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a
rozmnožování.
(§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
19. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do
slupů nebo vrší.
(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
20. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím
přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
(§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb až na 2
měsíce,
pokud opakovaně, pak
 až na 9 měsíců
21. Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena
rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby
pověřené příslušným rybářským orgánem.
(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
22. Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu,
rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.
(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb až na 3
měsíce
Stránka 29 z 48
23. Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh
ulovených ryb.
(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců,
Čl. 2
Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č.
99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na
plavanou, položenou nebo čeřínkováním.
(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 3
měsíce,
pokud opakovaně, pak
 až na 9 měsíců
2. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití
systému samoseku.
(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 6
měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
3. Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami.
(§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 6
měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
4. Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je
pro vědecké účely opatřena značkou.
(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 1 měsíc,
pokud opakovaně, pak
 až na 6 měsíců
5. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby
nepovoleným způsobem.
(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 6
měsíců,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
6. a) Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském
revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských
revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov
přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7
kg.
V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta,
bolena, sumce nebo jejich kombinace.
b) Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru
vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního
úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v
úlovcích za ryby lososovité.
(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
7. Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní
větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení
povoleného počtu lososovitých ryb.
(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
 až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
Stránka 30 z 48
8. Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou
nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.
(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
 až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
9. Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu
přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném
dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva
kapři.
(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
 až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
10. Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným
způsobem.
(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb až na 3
měsíce,
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
11. Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru.
(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 důtka,
pokud opakovaně, pak
 zákaz lovu ryb na 2 až 5
měsíců
12. Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více
návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2
.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb
na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
13. Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře,
chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb
na 12 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 24 měsíců
14. Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo
nepovoleného technického prostředku k lovu.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 důtka nebo zákaz lovu ryb
na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
15. Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.
(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
 zákaz lovu ryb na 1 měsíc
pokud opakovaně, pak
 až na 3 měsíce
Čl. 3
Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva,
platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru
BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení –
vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.
 důtka,
pokud opakovaně, pak
 zákaz lovu ryb až na 3
měsíce
2. Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní
míru.
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 18 měsíců
3. Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše
nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a
číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.
 důtka nebo
 zákaz lovu ryb až
na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
Stránka 31 z 48
 až 6 měsíců
4. Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis
o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu.
 zákaz lovu ryb až na 6
měsíců
5. Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby
z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru
povolen.
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 9 měsíců
6. Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu
dravých druhů ryb na bójku.
 zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
 až 6 měsíců
7. Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho
úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu,
ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná
místa.
 důtka nebo zákaz lovu ryb
2 měsíce
pokud opakovaně, pak
 na 6 měsíců
8. Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem
(provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené
ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).
 zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
 až na 12 měsíců
9. Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání
ulovených živých ryb.
 důtka všem, kdo společné
zařízení používali, pokud
opakovaně, pak
 zákaz lovu ryb až na 3
měsíce
____________________
Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit
analogicky.
Čl. 4
Porušení jiných povinností
BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1.
Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského
práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu
ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS).
Příkazce nebo kárný senát
ukládá kárná opatření
přiměřeně nebo obdobně
podle čl. 3.
Autor diskuse: Patriot - Profil , 10.11. všeobecné - RŘ, MO, svazy

Nsven - Profil | Po 13.11.2023 10:05:56

novel >> Když je objemnějši, tak je to výhoda...alespoň se do něj lépe trefíš :-))
Já mám opačnou příhodu... kdysi mi úspěšně prošel školením jistý adept a tedy dostal osvědčení aby si mohl koupit RL.
Koncem roku jsem na něj při kontrole narazil a on neměl povolenku ..Prý chytal jen několikrát někde na dovolené v JČ a na žádnou RS nenarazil a na revíru byl prý poprve a navíc níc nechytil. Údajně se domníval, že RL stačí...prý to četl někde v novinách..
No, co s ním.. jedině nakopat do řiti..
Tak jsem ho zjebal., že při školení nedával pozor a vyprovodil ho od vody.
Příští rok už nerybařil asi se mu povolenka zdála drahá..

NMarillion - Profil | Po 13.11.2023 7:05:49

Toto platí od 1.1.2022, již 22 měsíců!
Co tedy nebude na pohodu, když jste si toho do teď nevšiml?

Nnovel - Profil | Po 13.11.2023 7:01:51

u x a >> Dobrá poznámka.
Tuhle se mě jeden na rybách ptal, o kolik je dražší povolenka a RL když nebude dělat zkoušky... prej: Ja radši platit a chytat ryby. Ne zkoušky.
Asi deset minut obtěžoval a nechtěl pochopit že platit a chytat má jít na soukromák. Už jsem myslel, že budu volat cajty. Byl fakt drzej a nepříjemnej a skoro dvakrát objemnější jak já.
Zde platí ta slova z úvodu článku. "Už to není ta pohoda u vody".

Nu x a - Profil | Ne 12.11.2023 22:06:54

platí to i na UA spoluobčany??

NJura L. - Profil | Ne 12.11.2023 16:28:29

Mě na Hartě sebrali papíry, že jsem byl 11 metrů od udic "v křovíčku", měl jsem baity a pípáky.... prostě arogantní prasata... byl bych tam i s vytřením do 5 sekund....

NKreja - Profil | Ne 12.11.2023 9:25:20

Některé věci se mi zdají dost přísné.Třeba zapomenuté papíry (kolik lidí přišlo do práce bez klíčů),neproškrtnutá kolonka,propadlý ryb. lístek (pokud to není třeba víc jak měsíc) zkrátka věci které se běžně stávají i v běžném životě.Myslím si že často by stačilo napomení a poslat rybáře od vody než hned brát papíry.Kolega měl krásný zážitek - zastavil ho policajt a říkámu dovolíte pane řidiči zapnul mu světla a popřál šťastnou cestu.To si potom zapamatujete víc než kdyby jste dostali pokutu.Nebo mě se stalo že po odpolední jak jsem rozvážel lidi tak kolega omylem přibral i moji tašku.Naštěstí zavolal spolucestujícímu tak jsme se vrátili a za 10 minut mě zastavili policajti.Tak lehce se člověk může dostat do průseru.
Takže hlavně to záleží na přístupu RS.Když budou chtít tak vám můžou vzít papíry pokaždé protože kdo se nebyl při chytání občas "vycvrkat" A hned je splněna nepřítomnost u prutů.Jako všechno vše bude jen v lidech.Na druhé straně je dost lidí kteří by se neměli k vodě ani přiblížit stejně jako do lesa.

Nrybomil - Profil | So 11.11.2023 13:54:54

FRANK71 >> např. když se ti zamotá průběžnej páter na feedru a JČ RS nechce pochopit, že to nemáš " natvrdo ", musíš 5 minut rozmotávat abys mu dokázal že to tak je. normál bys to ustřihnul a navázal znova cca 3x rychleji. neměl jsem tedy tu čest, ale známej joo a pravil, že ho to vytočilo.

Nlikin - Profil | So 11.11.2023 13:52:06

FRANK71 >> Zažil jsem zapomenuté papíry v autě cca 300 metrů. A to co následovalo, to bylo fakt super a jistě to pomohlo celému chovu ryb v evropě. Protože tedy dotyčný pro ně vyrazil a tak navíc se řešilo ponechání prutů bez dozoru. Lov si napsal doma, takže v pořádku. To je podle mne kanón na vrabce.....

NFRANK71 - Profil | So 11.11.2023 13:22:27

likin >> co je taková drobnost?

Nlikin - Profil | So 11.11.2023 12:12:12

Problém vždy nastane, když se na drobnosti nebo omyl nasadí kanón a také, když na prasárny a schválnosti postih nedopadne.....

Nbart.bm - Profil | So 11.11.2023 7:09:22

Eruve >> já bych dal 3x a dost. A nemusel by to být stejný prohřešek. Neumíš se chovat tak máš smůlu a táhni.

Nrybomil - Profil | Pá 10.11.2023 20:53:15

Patriot - >> No skoro to vidím tak, že po těch 55 letech členství se z toho tvýho " 4RS " do r. 2025 vyloučím sám. V 2024 mi skončí platnost RL, nemám OK zdraví, jezdit daleko nechci, zdražujou, zarybňujou čím dál bídnějc, předpisy jsou stále víc a víc buzerační ...
A od 2024 máme kousek nový rybník kam se dostanu s trochou píle i pěšky a od 2025 bude další o trochu dál.
Takže (ne)milý svaze a podělaná svazostátolegislativoadministrativo, asi bude adieu a páček neshledáček, prostě už mě v tomhle stavu věcí moc neba. A zdá se, že tak neučiním osamocený?
S Pietro 1 vcelku souhlas, tu prostřední pasáž jeho postu mohu jen potvrdit, protože jsem též byl RS v těch vlastně nejzlomovějších letech 1991 - 95, kdy si kdekdo myslel že demokracie je dělám si co chci. Takže ukončení RS na vl. žádost danou půlrok předem. A jasné nikdy více.
A to co vidím u vody je mnohdy obraz dnešního zoufalství, pohrdání a excesů v chování lidí, ne vztahy mezi rybáři či rybáři a přírodou.

NPietro 1 - Profil | Pá 10.11.2023 19:18:55

Rybolov je nádherný koníček, který nám kazí spoustu ne rybářů i když mají povolenku. Když jsem vstupoval do rybářského spolku, tak jsme se jako začínající noví rybáři učili, že musíme chránit přírodu, vodu a jejich živočichy. Na to se v dnešní době nehraje a příroda dnes vypadá jak vypadá. Tím pádem nám rybářský svaz pořád vytváří nějaké zákazy a omezení které nám kazí tento nádherný koníček.
Před pár lety jsem vstoupil do řad rybářské stráže s tím, že se budu snažit ,aby kolem vod byl pořádek a dodržovaly předpisy. Jak naivní, když za vámi nikdo a nic nestojí a nakonec ,když se řeší nějaký přestupek to vypadá, že viníkem jste vy a ne rybář co porušil předpisy (slovo proti slovu) tak to dokaž, že jsem něco porušil.
Po pár letech jsem činnost ukončil i spoustu mých kolegů.
Dle mého názoru je jediným a citelným trestem finanční postih v řádech desítek tisíců a doživotní zákaz činnosti za určité přestupky. Nějaké 3, 6 a 12 měsíční zákazy nejsou žádné řešení a nic se nezmění.
Však známý ve výboru nebo na kraji mi papíry po měsíci domluví aby mi je vrátili a já vesele dál můžu drancovat vody.
I to je realita.

NLee-Haney - Profil | Pá 10.11.2023 19:15:02

Že prý ,, už to není ta pohoda u vody”🤣

NPedro1 - Profil | Pá 10.11.2023 19:04:03

Pořád málo, ale fakty mě zajímalo, jak chce RS vymáhat poslední bod 7 ohledně úklidu místa.
Sedí tam hromada právníků co berou pěkný výplaty a přesto tam zůstal tanhle nesmysl.
Nepochopitelná nekompetentnost!

NBacha San - Profil | Pá 10.11.2023 18:34:05

block21 >> Na poslední rybačce měl brácha "problém" a byl jsem u toho.
Před půlnocí ulovil kapra 69cm. Já už spal, pruty vytažené, páč už jsem měl dva ve vezírku. Druhý den kontrola RS, dostali jsme prcáka, že nemáme označené vezírky a pak pán začal kontrolovat úlovek.
Bráchovo kaprovi naměřil 71cm, a že ho má pustit. Protože ale rybu měřil svrchu přiloženým metrem přes břicho, čaply ve mě saze a povídám mu, že jako RS by měl umět změřit rybu, a ať to laskavě změří tak, jak se má. Bez křiku a výhrůžek.
No a RS změřila kapra znova, a to tak, že rozráhla metr a kapra na něj položila. Pán vítězně pronesl, že 73cm, tak jsem mu řekl, že mu rybu změřím tak, jak se má a udělal jsem to s tím, že pán to kontroloval.
"No, 69cm", pronesl pan strážný a dodal, že předchozí měření jsou dvě proti jednomu, takže pravdu má on a aby brácha rybu pustil. Ani to nestačil doříct a ryba byla na svobodě. Brácha se s ním už nechtěl dohadovat.
Z toho plyne poučení, že když narazíš na blba, máš problém vždycky.

NDušan_hp - Profil | Pá 10.11.2023 18:16:53

Naopak za mě je komtrol málo, loni sedm letos jedu poslední stránku a mám tři, vlastně čtyři, PČR nepíše zápis. Když vidím co se děje ani se nedivím že se ty chlapi bojí a nechodí. Drzost a agresivita lidí je neskutečná, čím dál horší.

Nblock21 - Profil | Pá 10.11.2023 18:04:38

Hošó,každý "rybář" musí znát podmínky a zákony rybolovu na lokalitě kde vykonává právo a o tom není žádná.Může remcat,vztekat se že hlouposti mu lov ztěřují,ale to je asi tak všechno...Máš problém?Odevzdej papíry a nelov.

Npoky82 - Profil | Pá 10.11.2023 17:40:43

Jsi mě fakt dojal. "UŽ TO NENÍ TA POHODA U VODY-ALE NEUSTÁLE KONTROLY ZE STRANY RYBÁŘSKÉ STRÁŽE."
Stačí se chovat tak jak máš.

NFRANK71 - Profil | Pá 10.11.2023 17:36:55

sven >> Koukal jsem na rozhoroval Havlíčka s RS. Bohužel aktivní činnost se nelíbila panu na životním prostředí, neboť měl hodně práce.

Nsven - Profil | Pá 10.11.2023 17:06:11

Rybolov je lov.
Proto je třeba aby byla nastavena přísná pravidla.
Narozdíl od autora diskuse jsem přesvědčen, že ani tato nejsou dostatečná.
Je třeba nejen ještě přitvrdit ale především důsledněji vymáhat jejich dodržování.
Ovšem větší problém vidím v tom, že na rybářský lístek a povolenku k lovu dosáhne každý, kdo má do řiti díru..lapidárně vyjádřeno.
Přijímací kriteria jsou tragikomická parodie...
Hlavně, že nasype do svazokasičky.. a státního/obecního rozpočtu.
A jak to pak vypadá u vody, se může každý přesvědčit na vlastní oči..

Z kontroly RS, není třeba mít žádné obavy.
Stačí:
a) Dodržovat zákonem, vyhláškou a BPVRP daná pravidla.
b) Znát ustanovení těchto norem lépe, než RS
Což nemůže být žádný problém ani pro osobu, s průměrným IQ.. zvlášť při vědomí, že např z jedné nejmenované MO, vyletěly u zkoušek 2/3 stávajících strážníků, kteří konečně doplatili na bohorovné spoléhání se na svou lidovou tvořivost, namísto znalosti a respektování zákona a souvisejících předpisů.
Mám neblahé tušení, podpořené mnohaletou praxí, že podobné skóre, bude ve všech jednotkách, napříč oběma Svazy...

Nrazisdas - Profil | Pá 10.11.2023 16:23:49

Pohoda na rybach bude porad. Staci dodrzovat pravidla.

Nboticar - Profil | Pá 10.11.2023 13:24:09

Letos jsem měl za celý rok jednu kontrolu na pstruhovce ve Zlaté Koruně přímo v kempu pod mostem. Tak si říkám, jestli ty peníze za povolenky nejsou zbytečně vyhozené, protože kdyby mě tam chytli s tím jedním duhákem úplně bez papírů, povedlo by se jim mě legitimovat a ještě prokázat, že jsem toho duháka skutečně chytil v té řece, tak ta pokuta od úřadu bude snad levnější, než dvě povolenky, členství a třeba brigády dohromady.

NEruve - Profil | Pá 10.11.2023 13:07:00

bart.bm >> Adekvatní, když se to porušuje pravidelně trest se navyšuje. Ještě bych přidal při třetím přohřešení polamat pruty 😀 Možná se pak většina naučí dodržovat pravidla a uklízet 😀

Nbart.bm - Profil | Pá 10.11.2023 12:47:12

Furt málo tvrdé