MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Místní vyhlášky. Kde je najdu?

Na jedné letošní výpravě na nejmenovaném revíru jsem byl svědkem počínání policisty na motorovém člunu, který jezdil od rybáře k rybáři a vybíral peníze za plachty, bivaky i deštníky. Oháněl se při tom místními vyhláškami.
A já se ptám: 1) Kde se dají takové vyhlášky vygooglit, popř. jak je lze obejít a nezmoknout?
Ve městě při čekání na šalinu také nedostanete pokutu za deštník. A u vody vám ji dají? Chtěl jsem si vyhlášku přečíst, ale nikde jsem ji nenašel. Prosím poraďte kde je najít.

Děkuji všem za věcné poznámky

Autor diskuse: ACAND ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 12.9.2014


Kde spíte na rybách, když jedete na více dní a prší?

A)Pod plachtou 9%
B)Ve stanu s podlázkou 43%
C)Ve stanu bez podlážky 22%
D)Pod širákem 0%
E)Pod deštníkem 4%
F)Nespím, celý víkend jsem vzhůru 4%
G)Pokud hlásí špatné počasí, ruším výpravu a zůstávám doma. 4%
H)V autě 13%

Od 13.9.2014 hlasovalo 23 čtenářů.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 4 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N retrívr - ® Ne 14.9.2014 14:13:14
macoprut >> Myslím, že je to nedokonalé. Je třeba zakázat přístup lidem, tedy všem.Protože mne to v přírodě nebaví, navíc mne tato pozice živí, jen tak dál.Jedinou možnost vidím ještě v placení vstupu, tak jak je tomu třeba v Prachovských skalách.Tak tam já nikdy nebudu, protože mne to uráží. Ó, jak směšné.Jó úředník je úředník a ještě k tomu zelenej, to je smrt.Nic víc, nic míň. Dík za Tvé info.
N macoprut - ® Ne 14.9.2014 8:01:43
Koukám,že začínají dělat všude problémy...např.na Labi v okolí Štětí se už kvůli ,,ochraně zeleně,,nesmí vůbec nic a tak hezky se tam jezdilo na ryby :-( ..takto si to zdůvodnili:Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo
narušovat vzhled města dle místních podmínek na území města je rozdělávání ohňů,
stanování, bivakování, umísťování automobilů a přívěsů, jakož i umísťování dalších
předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací
soupravy, stoly a podobný nábytek) a přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná
zařízení), jakož i používání těchto předmětů, na některých veřejných prostranstvích.
N retrívr - ® So 13.9.2014 22:28:30
Co se týče ankety, tam nemám místo, proto jdu do hlasování stan s podlážkou / u mne bivak/.Nejsem hovado, proto mne nikdo nedonutí být v bivaku / stanu / bez podlážky, je to jedno z největších zvěrstev a jejich propagátory bych vyloučil z dohledových pozic. Nic víc, nic míň.
N retrívr - ® So 13.9.2014 13:03:16
rover >> Souhlas.
N mik UTD - ® So 13.9.2014 12:45:39 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
ACAND >> Záleží na koho nazazíš a jak si výklad zákona veme.


Jinak toto je hodně zajímavý článek :

V lesích je podle ust. § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa.
4. V ochranném pásmu 1. stupně přírodních léčivých zdrojů je zakázáno tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa podle nař. vl. č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a podle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka.
5. Ve vyhláškách obcí mohou být také obsaženy zákazy táboření. Obec tak může chránit veřejný pořádek v režimu § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), např. zákazem neoprávněného (ve smyslu nedostatku svolení vlastníka pozemku) stanování a táboření na vymezených veřejných prostranstvích, případně území obce, a to bez ohledu na charakter vlastnictví konkrétního pozemku.

Naopak zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) problematiku táboření neřeší. Zákon připouští užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, tzn. v takovém rozsahu, který je nezbytný k výkonu rybářského práva. Je otázka, zda je nezbytné k výkonu rybářského práva stanovat. Navíc ve vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) jsou vymezeny denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru, kdy maximální jsou v měsících červnu a červenci od 5 do 22 hodin a v mimopstruhovém rybářském revíru jsou maximální v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin. V případě ÚN Orlík však byla na základě rozhodnutí MZe ČR č.j. 15174/09-16230 15174/09-16230 ze dne 26. května 2009 Českému rybářskému svazu udělena výjimka ze stanovené denní doby lovu na mimopstruhovém rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík od 00:00 hod. do 04:00 hod. v období od 16. června do 31. srpna 2009. I přesto se nezdá nezbytné u vody vždy nocovat, neboť v noci nelze převážně ryby chytat a rybář se tam tedy ani nezdržuje z důvodu rybaření. Zákon č. 99/2004 Sb. ale táboření striktně nezakazuje.
Podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod může každý činit, co není zákonem zakázáno, takže v případech, kdy to zakázáno není, je možné ve volné přírodě tábořit. Je ovšem třeba dbát ochrany vlastnického práva. Pokud jde o pozemky ve vlastnictví soukromých osob, je při výkonu rybářského práva vstup na pozemek povolen. Na cizí pozemek se vstupuje za účelem lovu ryb a po jeho skončení je třeba tento pozemek opustit. Pokud na něm chceme zůstat a přenocovat, je to vždy otázka dohody s majitelem pozemku. Na pozemcích ve vlastnictví státu nebo obcí (pokud nejde o výše uvedené případy) není táboření zakázáno.

Co se týče využívání přístřešku (nemá podlážku, jedna stěna je otevřená), který má sloužit k ochraně před nepřízní počasí, na místech, kde je zakázáno tábořit, nelze mít proti jeho používání námitky. Přístřešek musí evidentně sloužit k ochraně rybáře (tzn. nemůže se nacházet metry od břehu, neslouží k ukládání věcí ani k nocování). Co se týče stanu, který má podlážku a je určen k přespávání, lze ho stavět jen za výše uvedených podmínek.

Výše maximální sankce, kterou lze za porušení zákazu táboření uložit, se odvíjí dle místa, kde k spáchání přestupku došlo. Pokud se jedná např. o lesní pozemek, je postupování dle lesního zákona, kde je stanovena max. sankce 5. 000,- Kč. Pokud však byl porušen zákaz táboření ve zvláště chráněném území, lze dle ust. § 87 odst. 3 písm n) zákona o ochraně přírody uložit sankci až do výše 100 000,- Kč.

N ACAND - ® So 13.9.2014 12:44:43
leguan >> A nekecám, viz
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:44:07
leguan >> Nenapíšu
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:43:47
b.gun >> To jsem teda zvědav co se dozvím pořeším jindy. musím jít. díky
N leguan - ® So 13.9.2014 12:43:43
Tak napíšeš nám kde se ti to stalo nebo jenom kecáš
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:40:50
mik UTD >> To už jsem četl... To si myslím se netýká nás, ale turistů, kteří zalehnou, vyspí se a ráno uhání jinam...
N mik UTD - ® So 13.9.2014 12:38:48
ACAND >> http://neviditelnypes.lidovky.cz/outdoor-sirak-povo​len-06v-/p_spolecnost.aspx?c=A110817_224508_p_spole​cnost_wag
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:38:34
mik UTD >> To by šlo.. Takže předpokládám, že jako rybář s deštníkem zabírám veřejné prostranství?
N b.gun - ® So 13.9.2014 12:36:18 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
ACAND >> To se dá lehce zjistit z katastru - http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.a​spx?themeid=3&MarExtent=-990320.44597457629%20-1239​836%20-346646.55402542371%20-923033&MarWindowName=M​arushka
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:34:40
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,


Co je to táboření? Udává to zákon?
N mik UTD - ® So 13.9.2014 12:32:38 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
ACAND >> musíš hledat ten druhý 200/1990

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?doc​umentId=onrf6mjzheyf6mrqgaxhazrug4wtkmq
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:31:34
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/leg​islativa-cr/lesnictvi/uplna-zneni/zakon-1995-289-vi​ceoblasti.html no a je to.....
N leguan - ® So 13.9.2014 12:30:29
Na jedné letošní výpravě na nejmenovaném revíru.....Čeho se bojíš ACAND že nám zde nenapíšeš kde se to stalo
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:25:20
FRANK71 >> Kolem lokality je 8 Obcí, která z nich to je?
N FRANK71 - ® So 13.9.2014 12:19:27
ACAND >> já vím spletl si zákon Podle mapy obce, pak si najedeš na jejich stránky a tam mají napsaný vyhlášky.
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:19:02
Pafka >> A navíc nic z toho jsem neporušil, ale díky. Je to k věci...
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:14:12
b.gun >> Obrátil jsem se na policejní stanici, odkud mi byla pokuta udělena, zatím nikdo neodpověděl..
N ACAND - ® So 13.9.2014 12:12:00
FRANK71 >> Byl to policajt, ale tohle teď neřešíme...

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 4 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Odcizení?

Zdravím. chtěl jsem se zeptat jestli někomu z Pardubic nebo okolí, nebylo odcizeno rybářské pouzdro na pruty, značky :SEMA RAPTOR...

Poděkovani

Timto chci moc poděkovat uživateli s nickem jova12- Josefu Vašinovi,ktery mě a synovi pujčil na jarni Toačovske 24cte uzavřeny deštnik,protože jsem podcenil matku přirodu,Ještě jednou velke dik,Pepa...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniChyť a pusť Fluo dip 150ml

Za 149
Dodáme do 24 hodin.DIP and SOAK oživuje vaši návnadu a zvyšuje chuť k jídlu díky použitým atraktantům. Je vyvinutý jak do teplé, tak studené vody a je PVA ready.


akce, rybareniAVID CARP Carp Cot XL podložka

Za 2900
Tato skvělá podložka přináší to nejlepší pro bezpečnou manipulaci s rybou. Rozměry: Carp Cot XL: 36 x 110 x 65 cm / 2,9 kg a menší Carp Cot: 36 x 100 x 50 cm / 2,3 kg. Rozklikněte pro více informací.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
FISHING INVEST FISHING INVEST

Rybářský e-shop zaměřený pro kapraře a hodnocený jako nejlepší kaprařská speciálka. Nabízíme to nejlepší ze světové kaprařiny.Veškeré...