MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

§ 5 odst 2 Stanov ČRS?

Toto ustanovení umožňuje nahradit odebrání povolenky alternativním trestem, pokud to kárný orgán (v 1. stupni dozorčí komise nebo v odvolacím řízení výbor MO) navrhne a provinilý člen s tím souhlasí. Myslíte si, že je to správné?
(Původní zadání nebylo připuštěno, neboť dle admina bylo příliš provokativní).

Autor diskuse: Jarda Š. ®
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 28.1.2011


Váš názor na alternativní plnění místo odebrání povolenky

A)Souhlasím s tím, jak je to nyní ve Stanovách 20%
B)Jsem jednoznačně proti, za vážnější přestupek by se vždy měla odebrat povolenka 32%
C)Práci ano, naturální plnění ne 32%
D)Souhlasím a dovolil bych i náhradu v penězích 16%

Od 28.1.2011 hlasovalo 25 čtenářů.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 3 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N Saddám - ® So 19.2.2011 9:05:57
masterfish >> Protože práce šlechtí. Někdy i vychovává. Navíc, to, že máš povolenku v ,,čistírně" ostatním kolegům rybářům nic moc nepřinese. Pár hodin takovéto brigády např.při úklidu revírů nebo na rybochovném zařízení je výchovné i prospěšné zároveň. Navíc nepřijdeš o pobyt na čerstvém vzduchu a někdy přijdeš i na to, že ,,udělat "rybu dá i práci.. Naše DK již léta přiděluje trest v měsících odnětí povolenky, pokud souhlasíš, tak ti je změněn v poměru 1:5 (1měsíc = 5 hodin), žádné zaplacení ani jiné plnění není možné a po odpracování ti jsou noty vráceny. A pozor. Pracuje se ve všední dny, společně se zaměstnanci MO, kteří garantují, že tvůj pracovní výkon bude přiměřený.
N masterfish - ® So 29.1.2011 2:45:14
Já nevím, proč jste tak pro tu práci...všechno, i ta práce se dá přepočítat na peníze...
N Sven - ® Pá 28.1.2011 16:48:17
kakr >> tak tomu bych rozuměl.
Ale vy jste o krok napřed. V ČRS to bohužel takto nefunguje.
§ 14
Územní dozorčí komise
1) Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své
činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá
územní konferenci.
2) Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.
3) Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a
jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo
účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem
poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.
4) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace,
provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může
přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních
organizacích ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy,
jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace
N kakr - ® Pá 28.1.2011 16:37:59
Sven >>
Vše o čem píšeš eliminuje JEDNA Kárná komise nezávislá na všech MO, tedy u vás Územní komise.
Projednává veškeré přestupky, na úrovni MO se neprojednává nic, krom návrhu KK kdy se jedná o vyloučení člena ze Svazu, což musí požehnat MO.
Člen má právo odvolání ke Kárnému senátu.
Žádné naturálie........
N Sven - ® Pá 28.1.2011 16:29:15
Podle mého názoru, má každé občanské sdružení, Rybářský Svaz nevyjímaje právo, stanovit si svá vnitřní pravidla.
Každý nový člen má možnost, či přímo povinnost se s nimi před uzavřením členství seznámit a svobodně se rozhodnout, zda je ochoten je respektovat . Má-li k nim výhrady, nikdo ho ke členství nenutí.
Rozhodne-li se pravidla (včetně alternativního trestu) akceptovat a podepíše přihlášku, pak je jimi vázán.
Za sebe bych se přimlouval za to aby alternativním trestem byla pouze pracovní povinnost, tedy v anketě hlasuji za C. Naturálním plněním by mohlo být i zaplacená runda výboru.....

Problém vidím zcela jinde. A to v nezávislosti kárného orgánu ať už prvního nebo i druhého stupně.
Podle mých zkušeností z několika mně známých MO věřím, že až na nějakou, zcela ojedinělou, čestnou vyjimku to bude ve všech MO stejné.
Jde o provázanost dozorčí komise a výboru.
Dozorčí komise, která se stává v případě řešení nějakého přestupku kárným orgánem I.stupně, bývá často řízena a ovládána výborem MO.
Místo aby kontrolovala i jeho činnost, stává se jeho součástí.
Často celá její činnost, spočívá pouze na jejím předsedovi, který ač účetnictvím zcela nezasažen, "provede" jeho inventůru a napíše zprávu k VČS, zatímco členové jsou pasivní celoročně a tzv. jen do počtu aby bylo vyhověno liteře Stanov.
Pojmy jako kooptace jsou pro většinu členů doz. komise neznámou veličinou. Pokud je třeba komisi doplnit nebo rozšířit, činí tak výbor. Samozřejmě, že z okruhu lidí blízkých. Kdo by si také dobrovolně nasadil neprokádrovanou veš do kožichu, že ?

Tedy, pokud bude řešen jakýko-li přestupek řadového člena, stížnost na člena výboru, doz. komise, RS apod., těžko očekávat, že bude kárný orgán rozhodovat nezávisle a bez konzultace nebo bez přímého tlaku výboru.
O objektivitě odvolacího orgánu II. stupně a zvrácení rozhodnutí org. I.stupně, si není třeba dělat falešné iluze.
Každý se jistě setkal s výrokem: pozvou si ho na kobereček na výbor.....
Ne každý ale ví, že výbor k tomu nemá žádné kompetence. a že na jednání kárného orgánu nemá žádný jeho člen co pohledávat.
Samotné jednání a také dokazování, jsou poměrně komplikovaná záležitost (pro kárný orgán) a jejich přesný postup a náležitosti jsou popsány v Jednacím řádu.
http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/jednaci_​rad.pdf

N Darcy - ® Pá 28.1.2011 16:19:38
Je to pouze posvěcení toho, co se v MO provádělo úplně normálně. Pokud RS odebere povolenku rybáři, který prohlásí: "Vymaluji našemu předsedovi jednu komůrku a mám povolenku zpátky," co na to máte říct? Žádná MO nemá peněz dost a samozřejmě, přivítá počínaní rybáře, který MO nabídne peněžitý dar(případně je k tomu vyzván), což se samozřejmě odrazí na výši jeho trestu. Peněžité plnění sice není akceptováno, ale proč neuložit trest 2q pšenice nebo 10 brigádnických hodin a toto následně přepočítat na peníze. Že jsou opět zvýhodněni ti movitější nebo známí známých? Jsou, bohužel. Rozhodně bych považoval za vhodnější jihomoravský model a přestupky(alespoň ty závažnější) projednával na územním svazu.
N masterfish - ® Pá 28.1.2011 14:47:51
Jen abych doplnil zápis z dopoledne...problém výše trestu se dá řešit. Musí být tak, aby se případnému pachateli statisticky nevyplatil.

Tzn. Když například náklady na výchovu a znovuzarybnění jedním násaďáke budou vyčísleny na (plácnu číslo, jelikož nemám moc představu) 1000,- Kč (musíme však započítat veškeré náklady všech aktérů, které se na tomto procesu účastní) a pravděpodobnost toho, že rybář, který kapříka poraní tak, že tento pak zákonitě uhyne, je 10%, tak výše pokuty musí být ve výši 10000,- Kč. Takže když by pak někdo zraní na pražškém revíru, kde platí K70, takového kapra přes 70, kde jeho hodnota (a sazebníky již MZ vydalo) bude např. 20 000, tak pokuta bude 200 000,-...že je to hodně? ale o tom přeci jsou pokuty, neboť lidé dodržují zákony jen tehdy, bojí - li se sankce. (To není z mé hlavy, ale z Machiaveliho a na některé lidi platí opravdu jen strach ze sankce, neboť pěkně zarybněné revíry a čisto kolem nich jim je "málo")
N masterfish - ® Pá 28.1.2011 14:36:21
Jarda Š. >> Což je dle mého názoru zcela zásadní chyba, jelikož peníze jsou narozdíl od pracovního úkolu zcela porovnatelné...koruna je stejná jako druhá koruna... a trvám na tom, že naturální plnění jsou jen peníze v jiné formě, jen je s tím více starostí pro MO....
N kakr - ® Pá 28.1.2011 14:25:52
Zase jsme v markrabství jihomoravském zaspali dobu.
Naturální plnění dává takové spektrum možností, že kolegům v ČRS fakt závidím.
Naturálie se rozdělovaly ke konci roku členům JZD dle odpracovaných jednotek. (normohodin)
Jednotky u rybářů by se mohly počítat dle odsezených (carpteamy) či odchozených (vláčka moucha) prutohodin.
A vlastní plnění - od špendlíku po lokomotivu.
Rozhodně se může lišit dle toho, zda se jedná o městskou , či venkovskou MO. Na venkově se rozhodně uplatní obilí, suchý chléb , vždyť prasátko pana předsedy si potřebuje vylepšit jídelníček.
Ve městě se naturálie dodávají zase ve formě tekuté a ve skle, petláhve nebrat !!

A pak, že hospodaření JZD bylo překonáno, opak je pravdou. ČRS našel v JZD inspiraci pro své Stanovy.
N Jarda Š. - ® Pá 28.1.2011 14:15:43
Venca888 >> Proto dostal žlutou.
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 14:09:23
Mrknato >> došly ti argumenty, tak kecáš píčoviny? to je styl primitivů, mezi který jsem tě doposud nepočítal
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 14:03:11
Venca888 >> Ne, u nás lidi z MO darovávají krev, ledviny, oblečení, chodí na brigády do nemocnic, kde dělají sestřičky, chodí do dolů a pomáhají zemědělcům při sklizni. To ti přijde málo?
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 14:00:19
Mrknato >> neuvedl a ani neuvedu. nemám zájem, aby se tam natáhli další lidi.

a opakuju dotaz - u vás MO neuklízí (třeba i v rámci brigád) břehy? To u nás se dělá, co já vim, běžně
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 13:57:14
Venca888 >> Že si ten revír neuvedl, kde to funguje.....
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 13:55:59
Mrknato >> co to plácáš za nesmysly? co by si prosazovala? Na tomhle revíru to funguje a nikdo 10000,- ročně neplatí.
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 13:44:02
Venca888 >> To by si musela MO ale prosadit a to by bylo peněz...... tak asi 10000,-ročně na člena...... nebo 300hodin a to jsem střízliv... Možná že ty ne.....proto....
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 13:15:09
Mrknato >> to nepotřebuje mít v gesci... to může bejt její zájem... nepij tolik
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 13:07:44
Venca888 >> Venco, znova, MO nemá v gesci revíry, to si jen sugeruješ.Ten co je v gesci má, na to má jen lowe z povolenek a to se mi zdá dost málo. Revíry potřebujou ryby, ne práci "žalářníků".....
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 13:05:38
Kurwa co je jasný, co je přesně tak?! Nic a nikde tak není, to jsou jen sny a dětská přání....... kolega Venca 898 se připomátl.
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 13:05:36
Mrknato >> Proč bych to měl zvládat sám? To můžou zvládat třeba zrovna ti, kdo nechtěj přijít o povolenku. Případně můžou zvládat něco jinýho a za ušetřenej peníz se dá najmout firma, která to udělá. Takže nepiš nesmysly v tom smyslu, že prachy navíc pro MO jsou vyhozený do nebe.
Znám revír, o kterej se MO stará vysoce nadstandardně - vždycky je tam uklizeno, posekáno, instalovaný (a vyprazdňovaný koše), zábrany proti vjezdu aut zato zpevněný parkoviště a RS si svůj revír vcelku aktivně hlídá. Jistě - částečně se na tom podílí i obec, ale investuje do toho i MO. Vážim si toho a chytám tam radši než na revírech, který jsou zarybněný líp nebo většíma rybama...
N (o)_(o) - ® Pá 28.1.2011 12:55:16
Mrknato >> To je jasný...
N GRUPA - ® Pá 28.1.2011 12:53:37
Mrknato >> ....přesně tak.
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 12:52:00
Venca888 >> No, pokud MO poseká 3x ročně každý revír (tekoucí) pak možná změním názor. Ale ty sám to nezvládneš....... U vás se tak děje? To si žádá pochvalu a co dlážděné chodníky podél revírů? Jasně, příští rok......
N GRUPA - ® Pá 28.1.2011 12:51:41
Jarda Š. >> Děkuji. :-)
N Jarda Š. - ® Pá 28.1.2011 12:49:55
GRUPA >> Tak tu anketu máš.
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 12:49:10
(o)_(o) >> Přiléváním páleného do vytíracího roztoku se násady přirtavují na reálný svazoživot mezi ožraly, kteří do revírů močí a blijí z bivi. Stejně důležitý je i podíl malachitové zeleně, aby si násady uvědomily odlišnost....
N Venca888 - ® Pá 28.1.2011 12:45:22
Mrknato >> K čemu mi to bude? K tomu, že se mi dobře chytá na revíru, kde je uklizeno, posekáno a je tam kde zaparkovat (už jenom kvůli tomu, že většina lidí se pak nesnaží parkovat na místech, kde nemaj co dělat). Ty možná radši při chytání sedíš mezi odpadkama s nastartovanou škodovkou za zádama. Já ale ne a proto si takovejch MO cenim.
N Mrknato - ® Pá 28.1.2011 12:44:46
GRUPA >> Tobě to hrčí furt, teď mi to teprv došlo......

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 3 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Odcizení?

Zdravím. chtěl jsem se zeptat jestli někomu z Pardubic nebo okolí, nebylo odcizeno rybářské pouzdro na pruty, značky :SEMA RAPTOR...

Poděkovani

Timto chci moc poděkovat uživateli s nickem jova12- Josefu Vašinovi,ktery mě a synovi pujčil na jarni Toačovske 24cte uzavřeny deštnik,protože jsem podcenil matku přirodu,Ještě jednou velke dik,Pepa...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniPlandavka Nomura na pstruhy

Za 129
Novinka!!! Nové plandavky v realistických barvách pstruh, siven atd. Nesmí chybět na pstruhovou zahájenou!!


akce, rybareniNový Smáček Drsek menší

Za 10
Zcela nová imitace malé rybičky. Top nástraha na pstruhy a okouny.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
CARPPRODUCT.CZ CARPPRODUCT.CZ

Váš specialista nejen na lov kaprů. Zavedený E-shop s dlouholetými zkušenostmi a kamennou prodejnou, na trhu jsme přes 20 let....