MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Jak si zachytat z vozíku?

Na rybníku to je dobré. Ale jak si zachytat na přehradách, když hodím s návnadou a nástrahou 30 až 50 m? Na dálku umí hodně lidí, ale co nablízko? Kdo se podělí o zkušenosti?

Autor diskuse: jafe ®
Zařazeno do: kaprařina - techniky lovu, 17.3.2010

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N sadraj - ® St 17.3.2010 19:42:50
hraji >> ne neudělal tazatel má napsíno v kartě na krterý revíry jezdí lovit a má tma mapsanou konkretně Rozkoš a Vltavu a z toho jsem jasně pochopil o který tevír k nahazování semu jedná , iono až budeě na vozíku nabo tak tak chodit o francouzkách taky budeš myslet tak trochu jinak . a exibice to z mý strany rozhodně není v žádným případě, jen jsme chtel trchu pomici tem kdo nemají už silu na to aby si spoustu vecí na úřadech a jinde vyběhávali nebo obchodzeli a podobne , A jestli trcochu znáš český rybáře a pdobnýž zjevy ta k nemá cenu diskutovat o nejakých vyhrazených místech ,Pochop že nekdo na vozíku nebo těžce pohyblivej má taky snad nárok choidit rybařit a aljak se dostane k vodě když s vozikem na misto který by se mu líbílo nemá šanci se dostat, a když by se proněj vyhradilo místo tak by si na nej sednul kdosi jiný který si v pohodě může dojít sedniut jinam a veci si tam taky odnese. O to tu jde ne o žádný vyhrazování míst jak t u kdosi psal . oni ty vyhrazený místa i když budou tak zrovna lukratvicní fleky na rybaření to nebudou že by to nekde na takovým fleku exrtra aralo tomu snad ani nevěříš. jde spíš o to aby se k vodě taky mohli vubnec dostat a ne se na mistě jeětě hádat s nekým zdravým kdo je na flek nepustí pokud to nebude ošetřený. Tak jak sepotom mají k vodě dostat Poradíš jim i me jak to asi tka máme provést ?
N hraji - ® St 17.3.2010 18:48:30
sadraj >> moji obecnou úvahu na téma zda je potřeba lovit daleko od břehu jsi vztáhl na jeden jediný revír, který jsem rozhodně neměl na mysli, a udělal jsi z toho svou exhibici. Jáo voze a ty o koze, tak by se to dalo shrnout.
N sadraj - ® St 17.3.2010 17:06:18
MGr. Jiří Morávek
problém rybářů se zdravotním postižením na Rozkoši jsem projednal na Povodí
Labe a byla mi přislíbena náprava. Prosím o podání zprávy, zda bude vše uvedeno do pořádku.
Přeji pěkný den

Děkuji Vám za provedené jednání a zároveň se na Vás obracím
s problémy souvisejícími s touto věcí a jejím řešením, které by bylo nutno projednat ,
tak, aby vyhovovala všechna právní opatření s věcí související.
Do prostoru za křižovatkou na místní komunikaci podél přivaděče VYMĚNIT Svislou dopravní značku
B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Jako náhradu za starou stávající již rezavou a ZMĚNIT TEXT DODATKOVÉ TABULKY na následující:

Vjezd povolen pouze vozidlúm osob označeným O1a O2

tak, aby byl umožněn přístup k vodě vozidlem za účelem rekreace pro osoby TP hlavně vozíčkáře (koupání a podobně)"
Úsek rybolovu začíná až po cca 100 metrech vpravo od konce příjezdové cesty
téměř u vody takže není problém vjezd ponechat rozšířený i pro nerybáře .

Na konce cesty na pravou stranu až k odbočce vpravo do kopce před polní cestu vedoucí podél vody, která je v současné době na začátku zahrazena předmětnými kameny umístit NOVOU dopravní značku
B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
S DODATKOVOU TABULKOU s následným textem:

Vjezd na pobřežní pozemek povolen pouze za účelem lovu ryb
vozidlům osob TP, označených O1 a O2 a současně vlastnících platnou povolenku k lovu ryb a prukaz ZTP nebo ZTP/P.

Toto vše bude zřejmě nutné projednat s dopravní komisí města Česká skalice a
Dopravním inspektorátem Policie české republiky, zřejmě v Hradci Králové.
Zároveň při projednávání a případném schválení se pokusit zajistit
na PČR Česká Skalice , na MP Česká Skalice u Správy VN ROZKOŠ, i u Rybářského svazu hlavně členy Rybářské stráže, častější a provádění kontrol oprávnění vjíždějících i parkujících vozidel a nekompromisní řešení přestupců, tak, aby se zajistilo to, že opatření vejde v širší známost a bude dodržováno i ostatními řidiči kteří běžně předpisy ignorují.

Spojení na dopravní komisi a MÚ v České Skalici přikládám nížeMěstský úřad
Třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

Komise dopravní
předseda Jaroslav Hitschfel
členové Pavel Blatník,
Ing. Josef Daňsa,
Vladimír Kmošťák,
Tomáš Hubka,
Hubert Polonček

Telefon: 491 490 011
Fax: 491 490 068
E-podatelna: urad@ceskaskalice.cz
E-mail: urad@ceskaskalice.cz
Internetová stránka: http://www.ceskaskalice.cz

Jako další opatření. je potřeba projednat s Východočeským rybářským svazem zařazení tohoto
opatření do "Soupisu mimopstruhových revírů Východočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva"
je to dokument který se vydává s upřesněním pro každý rok a jsou v něm uvedeny
podmínky pro výkon rybolovu na jednotlivých rybářských revírů.

K revíru číslo 451 200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ,
na konec stávajícího textu D O P L N I T od roku 2009 za poslední odrážku následující odstavce:
Doplnit text:
V úseku Rovenské nádrže, vpravo na konci ulice U Přivaděče, je povolen vjezd vozidel a rybolov zdravotně postižených osob.
Ostatním osobám které NEVLASTNÍ příslušná označení vozidla (O+ a O2 spolu s průkazem osoby TP, ZTP, ZTP/P,a zároveň platnou povolenku opravňující k lovu vydanou pro osobu TP) je vjezd vozidly na příbřežní pozemek P Ř Í S N Ě zakázán.
Ostatní osoby zde mohou provádět lov "pouze" jsou-li zde volná místa, avšak v případě, že se na místo dostaví další osoba zdravotně postižená která zde bude chtít provozovat lov ryb, je zdravý lovící POVINEN uvolnit lovné místo ve prospěch osoby TP .
Osobám TP výše uvedeným je "P O U Z E" v tomto úseku povoleno vjíždět na příbřežní pozemek, za dodržení veškerých podmínek a zákonů o ochraně přírody a vod a dodržování zákazu jakékoli manipulace a činností s vozidly, při nichž by mohlo dojít k ohrožení čistoty vody a okolních pozemků.

Spojení na Východočeský rybářský svaz v Hradci Králové níže:
Český rybářský svaz,
Východočeský územní svaz Hradec Králové
Na Zahrádkách 233
503 41 Hradec Králové - Věkoše

495 214 940, 495 214 652
F a x : 495 214 652
E - M a i l o v é a d r e s y :
jednatel územního svazu Ing. Miroslav Bialek: bialek@regis.cz
technik územního svazu Jan Pohl: pohl@regis.cz
ekonom územního svazu Taťána Salavcová: salavcova@regis.cz
administrativní pracovnice Marie Pitrová: pitrova@regis.cz
N sadraj - ® St 17.3.2010 16:58:37
Vážený pane Svobodo,
Váš e-mail jsem přeposlal panu Jiřímu Morávkovi, který je první místopředseda NRZP ČR a bydlí v Hradci Králové. Tudíž má možnost přímo na místě projednat celou záležitost.
S pozdravem Václav Krása předseda NRZP ČR
--------------------------------------------------​------------------------------

From: svoboda [mailto:sadraj]
Sent: Monday, August 18, 2008 4:40 PM
To: v.krasa@nrzp.cz
Cc: sadraj@volny.cz
Subject: Dopis odeslaný na Povodí LabeDobrý den p Krása poeílám vám dopis ,který jem byl donucen i po konzlultaci s Mirkem odeslat . POVODÍ NÁM JAKO ZP ZNEMOŽNILO JEDINÝ PŘÍSTUP K VODE S MOŽNOSTÍ RYBAŘENÍ NA VODNÍ PLOŠE rozkoš U ČESKÉ SKALICE Celková plocha VN je 1008 hektarů a toto místo bylo jako jediné vyhrazeno pro osoby ZTP.

Můžete prosím jako rada něco udělat pro nás postižené rybáře aby nám nebylo znemožnováno provozovat naši zálibu a koníčka zbytečnými zásahy ze strany povodí a ostatních organizací?

Děkuji Vám za případnou pomoc .

Jaroslav
email sadraj
Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Vážený pane generální řediteli
Dobrý den
Chtěl bych Vám položit jeden pro mne dosti zásadní dotaz
Na rybářském revíru 451 200 Vodní nádrž Rozkoš je v horní části Rovenské nádrže vpravo od přivaděče od jezu ve Zliči po směru proudu jediné místo vyhrazené pro přístup osob se zdravotním postižením a držitele průukazu ZTP a i označení vozidla pro tělesně postižené označené značkou O2.
Na konci cesty podél přivaděče označené zákazem vjezdu a dodatkovou tabulkou, byla cesta vpravo na příbřežní pozemek, na který se jako jediný dalo na celém území rybářského revíru vjet motorovým vozidlem až k vodě a také jediné přístupné místo pro rybaření vozíčkářů.

V minulem týdnu jsem chtěl opět navštívít tento rybářský revír a bohužel jsem zjistil, že se sice k vodě až do míst kde končí přivaděč z Úpy do přehradní nádrže tzv.Rovenské nádrže dojet dá, ale vjezd na cestu vpravo podle vody, je zavalen kameny tudíž je cesta zcela neprůjezdná .

Bylo to dosud jediné místo, kde mohly osoby se zdravotním postižením dojet osobním vozidlem blízko k vodě a provozovat rybolov na tomto revíru, jako na jediném místě které k tomuto bylo přizpůsobeno.

Nyní se dá dojet pouze k vodní nádrži a rybářský úsek který začíná o 100 metrů dál vpravo od přivaděče je pro nás zdravotně postižené vozidlem nepřístupný. A jinde se k vodě vzhledem k množícím se soukromým pozemkům dojet nedá a ani není možno jinde zaparkovat vozidlo poblíž vody

Zajímalo by mne, zda toto opatření "zavalení cesty kameny "
"když cesta i celý pozemek nemá katastrální číslo ani vlastníka" takže předpokládám je součástí vodní nádrže a patří tudíž povodí Labe.

Bylo opatření zahrazení cesty kameny provedeno schválně jako "odměna " pro zdravotně postižené rybáře?

Nebo kdo a z jakého důvodu toto jediné místo přístupné na tomto revíru pro osoby ZTP zahradil ?

Kam tedy můžeme jako osoby se zdravotním postižením jezdit na této nádrži rybařit tak, abychom se dostali vozidlem k vodní ploše ? Nemuseli platit poplatek za vjezd na soukromý pozemek a nebo někomu platit za to, že nám přenese věci potřebné k provozování rybolovu na místo revíru, kde bychom chtěli nebo mohli chytat.

Děkuji Vám Za odpověď Stačí mi E-mailem sdelit důvpd a popřípadě i kde tedy míme nebo spíše můžeme provozovat rybolov když jediné místo bylo znepřísupněno a nebo kdy se celá věc opět navrátí do původního stavu.
Jaroslav

Email sadraj
tel

N sadraj - ® St 17.3.2010 16:55:10
From: Mgr. Jiří Morávek
To: pro mě sadraj
Sent: Thursday, August 21, 2008 3:03 PM
Subject: Rozkoš


Vážený pane,
problém rybářů se zdravotním postižením na Rozkoši jsem projednal na Povodí Labe a byla mi přislíbena náprava. Prosím o podání zprávy, zda bude vše uvedeno do pořádku.
Přeji pěkný den
Jiří Morávek
N sadraj - ® St 17.3.2010 16:53:22
jafe - >> odskoč na chvili vedle http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=621590
neco k těm kamenum nebylo to v rce 2008 na jaře ? me odepissoval Krása že tim povřil nekoho od nich v hradci a pk mi došel meil jako odpoved le nemužu ho najit a byla tam i zvuvodnení od povodí proč je tma daly a za jakejch podmionek je zase oddělají a nebo i dají nazpátek když to nebude dělat dobrotu a hlavne by tma měli dát nejaký označení a hlídat by jsme ssi to meli sami aby tma nebyl bordel a nejezdili tm ti co tma nemají s auty co dělat . bylo to pominený nejen O1 n nautě ale i přítomností osoby s prukazkou ZTP u sebe aby se tma nemohli s sutenm dostat je n čidiči invalidu apodobně . A chtelo by to už do tech podmonekc a o legislativ y zapracovat tu podmínku opuštení a uvolnení místa když dojede invalida a nbyl by konečně snad klid , Normalní a chdící nemá problem si veci donást kam chce s nama je to horší , sicennejjsem zatim na kolečkách al už k tomu nemám daleko . třeba se tam v letě potkávam jezdím az tatou kousek od tam tud a když jem tam tak jezdim na fišle denně a vetšínou na ono misto vedle přivaděče
N Venca888 - ® St 17.3.2010 16:36:03
určitě bych netrpěl tim krátkym náhozem. některý lidi si myslej, že čim dál hoděj, tim větší a víc ryb chytěj, ale já si nemyslim, že by to měla bejt nutně pravda. V některejch lokalitách možná, ale obecně určitě ne. Oni si to ale nenechaj vzít, páč by pak nevěděli, co dělat s těma obrovskejma navijákama s třičtvrtě kilometrem vlasce... :-)
N sadraj - ® St 17.3.2010 16:30:50
hraji >> nechci ti to vyvracet ale zrovna na ROzkoši je na mistech klam se s vozejkem dostaneš k vodě takovjch 100 metru od kraje třeba njen 50-90 cm vody a tam jak nenahodíš není ani rybička krome pidipotěru a na mistech kde by šlo chytat u břehu se zase nedostaneš s eutem a nebo na vozejku k vodě. jina je to pravda že se dá chytat . třeb v opočně na zameckejch trabnikech to vložene bravalo těsně u břehu el z parkoviště k vode je to kilak nebo kilalk a pul k vodě a autem se od parku zajet nedá snad ani na vyjímku jedině že by ji vydavala sama Mansfeldová jako majitel , LE k vodě potom z voziku přistup až na břeh , jen je hloupý že se tma smi jen v soboty neděle a ve svátky jinak je brana ze spda zavčená a hlavne je to zakázaný i v BP
N mabode - ® St 17.3.2010 16:27:53
jafe - >> presne..kdyz se podivas a ne jen na zavodu..vetsinou taky sedi a moc nevstavaj..Tak se třeba domluv s nějakým známím rybářem kdo ma feeder a zkus si to..
N hraji - ® St 17.3.2010 16:25:35
Víš, kdysi dávno se běžně chytalo u břehu a pod nohama, ono to souviselo s technikou. Až časem se vyvinulo přesvědčení, že je potřeba nahodit 100 a více metrů. Není to pravda. Jako závodníci chytáme 13 metrů od břehu a ryby chytáme. A dokonce i kapry.
Není to až tak o dálce jako spíš o technice vnadění a lovu. Takže nezoufej, i na přehradě je ryba kousek od břehu, pokud je na něm klid a je tam dostatečná hloubka. Tím myslím alespoň 1 metr vody.
N sadraj - ® St 17.3.2010 16:23:43
jafe - >> jinak se mi loni ozval chlapíkl z ČRS a prej na to svaz má celou sekci která se zabejvá podmonkama pro lov invalidu a přijezfdy k vodě ale jak jsou fdddaleko to neví m a meli by to podle tohojak jsme se dohodli už snad přísří rok davat na konec BBP k povolenkám seznam revíru pro možnej přijezd a vyhrazená miosta pro invalidy isnad s podminkou že ostatní jsou poviini suvolnit ono míisto když přujede invalida apodobný veci a meo by se to objedit i v seznamu u každýho reviru kde vude to vyhrazený mist a má bejt nejak viditelně ozmačený bud snad značjkou nabo jinak aby bylo viditelný a podobný veci se chystají ae le kdy to bude netuěším
J a v praze na VLTAVA 6 revíru na sidlišti lužiny je jedno místo vydláždený se sjezdenm až k vode pro vozičkaře a tka jsem dokonce potkel chlapika co mí fenclovu vidličku přímo přidelanou na straně vozíku a prut mí přímo po uce na vozíku jen sememuže moc mlet s sevou aby se mu klacek neklepal . je to taky slušnej rybníček ale bohužekll uprostřed sidliště a koklem samej pes vruslaři na inlajnech za zády a bežsi kočírky parchanti a podobně takže není mocklid ale přístip perfektrní i když trohu z kopce a pak zpátky do kopce ale dole u vody je zarážka abys tma nehusnul i s vozejkem
N tomashr - ® St 17.3.2010 16:17:23
Feeder by měl vyhovovat. Když se vezme vhodná vidlička, třeba "fenclovka", tak je konec prutu kus nad zemí, takže na to půjde dobře dosáhnout i z vozíku. Ono se u feederu mluví o "dynamické technice", což se může zdát pro invalidu jako problém, ale pokud máš v pořádku ruce, tak samotný vozík by asi nevadil.
K tomu ten zmíněný plavačkový podběrák - podívej se na nějaké video ze závodů, zjistíš, že ani zdraví rybáři příliš nevstávají, vše se dá v sedě zvládnout.
N sadraj - ® St 17.3.2010 16:08:13
Rybáři invalidé - možnosti přístupu k vodě apod. tady je seznam mist ka m se dá k vodě autem teoreticky by mel platit
http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=621590 jen je divný že to hledač nenašel azt jsem to zadavaj sebelip a věděl jsme určitě že to tu jako otázky je sám jsem ji zakládal
N Roh1!ck - ® St 17.3.2010 16:03:13
Nemusí se házet daleko, pravidlo čím dále tím větší ryby neplatí a mnohdy pěkné kusy plují přímo "pod nohama". Chce to být jen ve správné chvílí na správném místě.
N sadraj - ® St 17.3.2010 15:59:47
jafe - >> a nemás možnost nekam s nekým do lodě to je nejlepší, s kamošem jsme vymejěšleli jak přoprvnit vozik do lodě je n odhofit kole a nasadit ho na v lodi přidelaná torza hřidelí a přychytit to rycchloupíníkamam jakojsou normalní cyklo kola a nebo vice suchejma zipama , jen sundat z vozejku veklký kola aby seděl níž a celej ho přihchytit na lavičku v lodi a dle na prkno pto přední kolečka a pak si zajedeš kam se ti bude chtít . jen nevim jestlibys byl schopnej se z voziku sám dostat na tu sedčku do lodě to by asi byl problem .Potom nepotřebuješ nahazovat tak daleko . a nebo si vybírat malý revíry kde neni třeba tak daleko házet . nekde jsou trofejní ryby i pod nohama .
N Salamanterus - ® St 17.3.2010 15:59:43
jafe - >> zkusil bych feeder, lehčí techniku, lov do 30metrů. Podběrák určitě plavačkový - dlouhý. Můžete ale zkusit i plavanou nebo lov na bič, také na menší dálku ale ryby přijdou určitě velké!
N Majo86 - ® St 17.3.2010 15:58:28
jafe - >> zober feeder a uvidíš jak sa zabavíš ...
N Moravia - ® St 17.3.2010 15:56:23
Já chytám na těžko a na splávek.Nijak doleko od břehu stačí dobře prokrmit a uspěch se dostaví.Můžeš zkusit i na houpačku ryby jsou všude jen je najít.Hodně zdaru.
N oskus - ® St 17.3.2010 15:54:16
vem feeder a zachytáš si i na blízko třeba jen 20m

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | kaprařina | techniky lovu ]

Co je nového - kaprařina + obecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniFox Warrior 6 Legged Bedchair + Spací Pytel Fox Warrior

Za 4.050
Cenově výhodný set vysoce kvalitního lehátka a spacího pytle od prestižního anglického výrobce Fox International. Nyní za cenově výhodných podmínek.Pokud hledáte kvalitní lehátko se spacím pytlem s vynikajícím poměrem výkon vs. cena, tak již hledat nemusíte, protože nic lepšího již nenajdete.

akce, rybareni2x Fox Warrior S Carp Rod 300cm/3,00lb

Za 4.500
Za super cenu dva skvělé 10ft pruty, krasavci na šoulačku, či lov ze člunu za tuto výrazně sníženou cenu, po registraci. Pruty s nádechem exklusivních, dražších prutů, které vás nikdy nezklamou

Oznámení - kaprařina
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - kaprařina
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Rybolov24.cz Rybolov24.cz

Vše pro ryby, rybáře a rybolov 24 hodin denně. Navazujeme na úspěšnou tradici 1.on-line obchodu s rybářskými potřebami na českém internetu....