MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Nový zákon řešící vlastnictví věci.

Na Seznamu je článek : Chystá se revoluce v nemovitostech, domy mají patřit k pozemkům.

Výtah z něho : "Mně patří dům, tobě pozemek, můžeme se jít soudit. Tak tyhle rozumu se příčící spory, které od začátku 90. let plní soudní síně, mají brzy skončit. Revoluční změnu přináší nový občanský zákoník navrhovaný ministerstvem spravedlnosti. Ten se vrací k odvěké zásadě, že čí je půda, toho jsou i stavby na ní postavené."
Proč takovýto logický pořádek neudělat i v rybařině na "státních" vodách a vymazat tak "věc ničí" s tím, že by stát určil správce těchto nemovitostí, který by byl odpovědný nejen za údržbu toků a vod, ale také za výkon ryb. práva osobami, splňující základní podmínky. Co vy na to?

Autor diskuse: Mrknato ®
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 14.6.2008

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 20:50:00
@Lukas J: Předpokládám, že s tebou ... Olomouc. Jinak Melzer je fakt pěkná *****, to vím dost dobře, obrovské znalosti mu ale upřít nemůžu.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 20:48:42
Lukas J. To máš pravdu, jelikož jsem se nikde a od nikoho nedozvěděl, na jakých zákonných normách stojí CS rybolov? Všichni mají zákonnosti plná ústa, ale zde se jede v modelu a la Lidové milice, které také nebyly řešeny žádným zákonem a fungovaly se zbraní v pařátech, zatímco jiní byli za nezákonné držení zbraně vězněni.
N Lukas J - ® So 14.6.2008 20:04:04
Mrknato: Jenže problém stejně ani dnes není v zákoně, ale v systému k jeho realizaci vzniklém - zákon je ideál, jak to má vypadat, příroda, peníze a lidi jsou faktory, které to mohou podpořit nebo zbořit.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 18:48:02
Lukas J : Pokud se pohybuješ v rámci platných zákonů a předpisů tak asi platí to, co jsi naznačil. Mým úmyslem bylo nastolit diskusi o možné podobě, systému a jeho logice, jako např. v navrhovaném zákonu o nemovitostech. Jakýkoliv pronájem lze zrušit, tady o právní jistotě nehovoř. U výkonu ryb. práva to záleží na ryb. orgánu, zdali jakoukoliv změnu bude považovat za změnu hospodaření, se změnou dekretu a tudíš dle platnosti nového zákona.
Myslíš, že stát prostřednictvím správců, kteří by mimo údržby povodí řešily i jejich revitalizaci vč. zarybňování , ostrahy a ochrany by nehospodařili účelněji než několik subjektů za současného stavu? Nic není neměnného a současný stav v rybařině je zablokovaný, ať už vzhledem k ryb. orgánu, tak k Radě a dohodě všech územních svazů , tak i mezi jednotlivými MO v ÚS. Toto by ony problémy zcela vyřešilo.
N Lukas J - ® So 14.6.2008 15:40:16
K původní otázce Mrknato:
- mixuješ to dokupy
- nový občanský zákoník na tvůj kokteil určitě vliv mít nebude:
1) voda není nemovitost a vodu nelze vlastnit, dokud ji neodebereš ze zdroje ( třeba do kyblíku)
2) zákon bude působit ex nunc - tedy od své účinnosti do budoucna a staré právní stavy řešit nebude a ani nesmí kvůli právní jistotě a zachování poklidného stavu práv dříve nabytých(iura quaesita)
3) nově postavená hráz se stane součástí pozemku pod ní, ale to stejně nebude mít vliv na vlastnictví zadržené vody, protože tu vlastnit nelze (viz. § 3 vodního zákona č. 254/2001 Sb.) a dno pod vodou vlastnit lze již dnes.
4) jednotlivá povodí správce mají - podle zákona o povodích 5 správců povodí - jsou to státní podniky (př. Povodí Moravy s.p.), hráze jako stavby většinou někdo vlastní - buď Povodí, nebo třeba Lesy ČR, obce, kraje, nebo soukromé subjekty nebo nakonec stát. Správci jednotlivých toků také existují - například přilehlé obce. Takže odpovědnost za správu toků existuje již dnes.

5) občanský zákoník je soukromoprávní předpis, nemůže ovlivnit to, kdo bude vykonávat rybářské právo. To je oblast správního práva.
N Lukas J - ® So 14.6.2008 15:27:26
Mr.Stick - kam že to chodíš na fakultu? Melzera mi od 3.6. raději moc nepřipomínej, sice jsem u něho na státnici na hmotě prolezl, pak mi nedali proces, ale když se mě snažil furt nachytat, tak ho nemám rád.
N Lukas J - ® So 14.6.2008 15:22:22
Sadraj - vydržet věc může jen oprávněný držitel, tedy osoba, co nakládá s věcí od počátku jako s vlastní, protože si myslí, že je vlastník (příklad: koupil jsi v dobré víře kradené auto nebo barák od nevlastníka - podle občanského zákoníku jsi se vlastníkem nestal, ale můžeš je uplynutí vydržecí doby vydržet za předpokladu, že jsi byl po celou dobu v dobré víře).

Když naběhneš k rybníku a oplotíš ho, aniž by byl tvůj, tak si akorát tak zaděláš na přestupek proti veřejnému pořádku, protože bráníš ostatním občanům v užívání.

Rybník není samostatná věc, předmětem občanskoprávního vztahu se může stát jen jako celek s pozemkem pod ním a hrází. Vodu v něm nelze vlastnit, protože podle § 3 vodního zákona vody nejsou předmětem vlastnictví - to znamená, že voda není res nullius, ale že je ze zákona vyloučena z možnosti vlastnit, protože je tu veřejnoprávní zájem na tom, aby vody mohli užívat všichni (obecné nakládání s vodami jako odebírání k zavlažování kbelíkem nebo zvláštní nakládání s vodami na základě povolení (čerpadlo, vypouštění odpadních vod).

Res nullius je něco jiného. Res nullius je věc bez pána, kterou je okupací možno zabrat (v českém právním řádu nelze - pokud není vlastník, platí, že věc patří nebo připadne státu.

Rybolov není obecné nakládání s vodami - je to lov vodního živočicha (ryby)na základě zákona o rybářství, který je možný jen v rybářském revíru na základě platného rybářského lístku a povolenky nebo na soukromém revíru za individuálních podmínek. Ryby ve vodě (s výjimkou soukromé nádrže) podle zákona v ničím vlastnictví až do chvíle, než ji ulovíš a ponecháš si ji - původní nabytí vlastnictví. Tady by rybu v jakékoli kaluži s výjimkou soukromé asi šlo považovat za res nullius, ale k jejímu nabytí potřebuješ povolení. Tudíž lovit si ryby jen tak bez povolení možné není. označení v katastru , že jde o vodní plochu (rybník) neznamená, že věc je rybník, ale jen způsob využití pozemku pod ním.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 14:26:43
sadraj : Jasně jsem ti řekl, že k tomu, aby jsi se dozvěděl vlastnické údaje o pozemcích tvořící onen rybník (ZE), potřebuješ identifikaci, nebo provedení geometrického plánu na vyznačení stavby vodního díla, na základě kterého lze tento rybník zapsat novému majiteli, který ho zřejmě léta užívá. Toto není problém katastru. Tuto záležitost lze vyřešit, je to standardní situace vyplývající z praxe v dobách minulých....
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:21:02
koukn se na ten odkaz katastrální mapoy a uvidiš že je to jeden celej pozemek jako rybník a i v jkatastru to je zapsaný a na uřede ti jinej nežli tenhle výps z katastru nedaj mám to vyzkoušený
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:16:28
Mrk ukaž mi v katastru togho majitele ,
nemužeš protože žadnej není a je jedno jestli je to chaba státu nebo nekoho jinýho zkrátka se prohlásím za vlastníka a pujdu na katastr že ho chci zapsat a uvidí se jak budou hledat vlastníka , zkratka v našivch zakonech je uzemí nikoho a asi takovejch uzemi bude víc

N Mrknato - ® So 14.6.2008 14:16:13
sadraj : Na katastrálním úřadě musíš požádat o identifikaci a z té se dozvíš, jaká parcela, nebo parcely, či jejich části tvoří parcelu rybníku, která v KN nemá vlastníka.
N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 14:14:49
@Mrknato: Věřím, do KN či PF nevidím, soudím jen z prskání lidí z fakulty.

@sadraj: Nevydržíš, dobrá víra by ti poněkud chyběla. :o))

Nic, jedu na ryby, školy mám dost při učení.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 14:12:17
Mr.Stick : mohu ubezpečit tebe i sadraje, že každý pozemek, má evidovaného vlastníka. Neexistuje pozemek na území našeho státu, který by nějakého vlastníka neměl. Na druhou strahu je ojediněle možné, že evidovaný vlastník je evidován chybně, ale o tom opět rozhoduje soud. (Jedná se o tzv. příděly, dědická řízení, odúmrtě...)
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:10:02
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=Parcela&id=2642617101 a tady go máš i v mapě že to není žádný plivátko ale slušná a udrřovaná nídrž skoro v centru prahy
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:08:12
A kde je vlastník ? není žádnej takže rtybník nikoho a všech a chytat mužeš do aleluja i pe RL a povolenky a keždej ti muže polibit ucho. Takhle fungujou katastry v republice takže si to asi oplotím a po 10 letech je muj protože ho podle práva vydrřím do soukromýho vlastnictví
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:06:47
Parcelní číslo: 704/1
Výměra [m2]: 18972
Katastrální území: Zličín 793264
Číslo LV: parcela není zapsána na LV
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: BEROUN,1-2/22
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: rybník
Druh pozemku: vodní plocha

Zobrazení v mapě

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

--------------------------------------------------------------------------------

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Platnost k 14.06.2008 12:01:04
N sadraj - ® So 14.6.2008 14:06:25
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?x=-752755.903661504&y=-1044016.2440366382&l=ortofoto%20KN-ZL%20def_parcely_KN koukni se sem
N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 14:00:36
@Mrknato: Ale to je přesně to, co jsem psal, ABGB to měl rozdělené na pomíjivé a nepomíjivé stavby, jíchž byla většina a které součástí pozemku nebyly, v tom článku už není, že za nepomíjivé se považovaly hlavně sakrální a správní budovy. Schválně zkus najít vyjádření JUDr. Filipa Melzera, Ph.D, LL.M., je to jeden z mých učitelů, někde má moc pěkný článek, kde naznačuje dvojsečnost totálního uplatnění Sup. s. c., tedy takového uplatnění, které nový zákoník a jeho kodifikační komise zamýšlí. Dobře tam pospal, proč pro takovou úpravu nezvedne ruku.

@sadraj: Pod vodou je ale půda a ta už někomu patří, pravděpodobně státu. A že rybník nemá odpovídající zápisy v PF nebo KN se není co divit, do dneška je tam nemá hodně pozemků, budov a vůbec všeho, je v tom bordel. A taky je klidně možné, že zjednodušené vlastnictví dopsané vůbec není.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 13:53:51
sadraj : každý pozemek má v katastru vlastníka, vyjímečně může mít i dvojvlastnictní (nezaměňovat se spoluvlastnictvím). Toto řeší jak jinak, než soud. Existuje totiž také vlastnictví ve zjednodušené evidenci, které se může v katastru dohledávat obtížně, ale dohledat jde vždy.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 13:50:29
Mr.Stick: hledám na netu, nechci rozporovat právní zásady, ale ze zásady "superficies solo cedit" dle http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078260-18556070-F00000_d-vlastnictvi-pozemku-a-stavby , bylo právě vycházeno k posloupnosti pozemek - stavba. V rybařině by odpadly dohady, každá voda by měla vlastníka a správce a stát příjem z toho, o co nyní přichází. MO ať si hospodaří na brčálnících a tam je popuštěno uzdě vášně lovu na 5 prutů, lukem, či celý den.
Cottus : navíc by pak nebyl problém s podporou původních organizmů a také by se mohlo účelně brzdit prznění řek betonem.
N sadraj - ® So 14.6.2008 13:45:02
Mr štik vím o rybníku který sice má číslo pozemku ale v katastru nená vlastníka a to ani stát ani pozemkový fond je to s nim teda je a je plnej ryb kterí jsou níčí stejně jako ten rybník
N Cottus - ® So 14.6.2008 13:25:14
Tak MRKnato ...a máš to.
Rybařina s tím problém nemá - res nulius možná na tekoucích,a ty jsou ošetřeny dekrety. a stěmi problém také není , tak co.
N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 13:00:50
@Mrknato: Jednak jsou v tom článku hovadiny, konkrétně hlavně slint o odvěké zásadě, že čí jsou pozemky, toho jsou taky stavby. Většinu historie to bylo přesně opačně ve smyslu římské zásady Superficies solo credit. A druhak vůbec není pravda, že kodifikační komise tyhle změny přijala, sedí v ní 2 mí učitelé, takže to mám z první ruky, před měsícem jsme se přesně o tomhle bavili.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 12:56:16
Mr.Stick: právě proto se pokouším o diskusi, zda-li by nebylo možno i pro rybařinu přijmout řešení, které např. v onom článku podstatně zjednodušuje a zpřehledňuje situaci.
N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 12:51:42
Tak to nemám nejmenší tušení, nicméně platné normy občanského práva "věc bez pána" prostě neznají a nijak neupravují. Jsou to věci, které předmětem vlastnického práva být mohou, ale z nějakého důvodu nejsou. Přichází v úvahu jen konstrukce, kdy za res nuliius lze označit například věci nově vzniklé - vyrobené, či plody, ale pořád je to jen teorie, protože de facto vznikem už tyto věci opět linkují vlastnické právo k někomu.
N Mrknato - ® So 14.6.2008 12:43:29
Mr.Stick : prosím pouč mne, jak to, že s tímto termínem je v otázkách týkajících se ryb v tocích argumentováno?
N Mr.Stick - ® So 14.6.2008 12:40:07
Res nullius české právo nezná, kolego.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniRybářská sedačka s područkami

Za 1.699
Velmi pohodlná, populární rybářská sedačka Wychwood, u které můžete nastavit sklon opěradla jen díky područkám.

akce, rybareniGIANTS FISHING Luxury RX 4000, akce 1+1 zdarma!

Za 1.390
Ke každé zakoupené navijáků obdržíte jako bonus od nás druhý stejný typ navijáku ZDARMA !

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
CARPPRODUCT.CZ CARPPRODUCT.CZ

Váš specialista nejen na lov kaprů. Zavedený E-shop s dlouholetými zkušenostmi a kamennou prodejnou, na trhu jsme přes 20 let....