MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Rybaření a pobyt u vody

Ahoj, rád bych se zeptal jaké máte zkušenosti s pobytem u vody při rybolovu - myslím hlavně bivaky a stany; v ryb. řádu pro rok 2007 se přímo nezakazuje stanovat u vody, pokud se nejedná o CHKO, přírodní rezervaci a nebo přírodní památku - z toho jsem usoudil, že když budu lovit na rybníku který neni ani památkou nebo rezervací, tak si tam můžu v pohodě postavit stan a přenocovat abych ráno opět mohl zahájit lov. Rád bych aby jste mě kdyžtak opravili a napsali, kde přesně v řádu najdu zákaz stanování ve všech revírech. Díky

Autor diskuse: Dandy666 ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 20.6.2007

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N profo - ® Út 26.6.2007 22:27:45
JKL : jj to je pravda..;-)) Vím jaký to je na Orlíku a i na jiných lokalitách v jižních čechách. Výběr "daní", který tam provede pomalu každý večer policie je poměrně odstrašující. Docela bych přivítal jeden ten výběrní den jako měsíční výplatu. A žil bych si docela na vysoké noze. A je to opravdu jen o tom, že neznalost a líná ústa nikoho ještě neomluvila. ..:-))))
N JKL - ® Út 26.6.2007 22:23:49
profo : Vskutku rádo se stalo. :-) Myslím že víme o co jde.Třeba to někomu ušetří nepříjemnosti.
N profo - ® Út 26.6.2007 22:14:48
b.gun : koukám, že každý má svou pravdu a jak je u tebe vidno, tak jednomu to stačí napsat nějak, ale jiný to potřebuje jinak. Nechci se s tebou hádat a ani o nic podobného nestojím. Nikdo se neptal v otázce kdo, kde, jak a proč to zakazuje a proto jsem to tu nechtěl popisovat. Dobrá uznávám, že pro takové jako ty jsem nezvolil ve svém první příspěvku ta správná slova, ale svou práci pro tazatele splnili. Ten to pochopil, tak jak to bylo myšleno. Souhlasím, že jsem to mohl lépe formulovat. Rozhodně se tu o tom nehodlám dále dohadovat. Üprav je mnoho a v různých podobách, jak popsal kolega JKL. V každém případě platí to co jsem popsal a to, že je vždy jednodušší a lepší se zeptat a vyjednat si vyjímku pokud to jde. Tím bych tvé napadání na mou stranu rád uzavřel a rozešel se smírem. Co ty na to?

JKL : musel jsem pryč a znovu ti děkuji za doplnění a upřesnění pro některé pomaleji chápající a hledající problém. Znovu dík za zastoupení.
N JKL - ® Út 26.6.2007 22:14:19
b.gun: Tak, tak. Jenže - ukaž mi majitele, který nechá na svých pozemcích volně tábořit kohokoliv. Maximálně do té doby, než bude řešit likvidaci odpadků, skla a podobně. Skutečně je lepší předpokládat, že je to zakázané. Smutné je, že si za to můžeme vlastně sami.
N b.gun - ® Út 26.6.2007 21:51:55
JKL: Chápu, že vypsat všechna omezení je docela dlouhé, nicméně jeho tvrzení o plošném zákazu se nezakládalo na pravdě. Pro zjednodušení by stačilo dotyčnému sdělit, že "rybářský zákon" toto neřeší, neb mu to nepřísluší a stručně mu nastínit, že by si měl zjistit, kde daný pozemek leží (NP, CHKO, les ...), zda nejde o v tom období intenzivně využívanou zemědělskou půdu a to, kdo je vlastníkem (obec → vyhlášky, soukromý vlastník → souhlas ...). A v případě zájmu to pak třeba dále rozvést.
N b.gun - ® Út 26.6.2007 21:40:16
Ještě by se dalo doplnit, že toto "právo" omezují např. i obce, kdy zakazují táboření na obecních pozemcích prostřednictvím obecních vyhlášek. A na pozemcích v soukromém vlastnictví se smí tábořit pouze s jejich souhlasem, tento souhlas ovšem nemůže být vydán v rozporu s právními předpisy, které takovou činnost zakazují....
Edit: Byls rychlejší, než jsem to sesmolil...
N JKL - ® Út 26.6.2007 21:35:07
b.gun: Jistě, včetně obecních vyhlášek, provozních řádů objektů, nařízení majitelů či uživatelů............Profo to nechtěl rozmazávat, ale skutečně je lepší si zajistit souhlas předem, nebo alespoň zjistit stav zájmovgé lokality.
N b.gun - ® Út 26.6.2007 21:31:32
JKL: To už je jiná, zde je jasně stanoveno, že to není zakázáno plošně, ale že toto "právo" mohou omezit různé právní předpisy.
N JKL - ® Út 26.6.2007 21:20:47
# Táboření ve volné přírodě
Otázka: táboření ve volné přírodě
Odpověď: K pojmu „táboření“: Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí souhrn různých činností umožňujících pobyt v přírodě spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů a přístřešků, tj. včetně celt, stanů bez podlážky apod., příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.). Naproti tomu přespání „pod širákem“ se za táboření nepovažuje. Dále uvedený text se tedy týká pouze táboření – přespání pod stanem či přístřeškem. Při hledání vhodného místa k táboření je nejprve třeba zjistit, zda se místo nenachází ve zvláště chráněném území. Ze zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, a to na celém území národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací. Výjimku z tohoto zákazu by musela v každém jednotlivém případě udělit vláda podle § 43 cit. zákona. V ostatních zvláště chráněných územích táboření zakázáno není, avšak je třeba respektovat i jejich bližší ochranné podmínky, stanovené zřizovacím aktem daného zvláště chráněného území. Tam může být stanoveno, že se pro určité vymezené činnosti vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody, tedy může se jednat i o táboření. Dále zákon stanoví, že v přírodní rezervaci, národní přírodní památce i přírodní památce jsou zakázány změny nebo poškozování těchto území. Není vyloučeno, že by mezi takové rušivé činnosti mohlo patřit i táboření. V lese je táboření mimo vyhrazená místa obecně zakázáno podle § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Podle stejného ustanovení je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený oheň. Udělení výjimky z tohoto zákazu přísluší pouze vlastníkovi lesa. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesa, náleží toho rozhodnutí příslušnému orgánu státní správy lesů. Smyslem zákazu je především ochrana lesa před vznikem požárů, navíc táboření spojené s rozděláváním ohně je potencionálním zdrojem ohrožení lesních ekosystémů v celé jejich podstatě. Mimo uvedené případy náš právní řád táboření ve volné přírodě neupravuje, lze tedy vycházet ze zásady, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Jistá omezení však lze analogicky dovodit z ustanovení § 63 (Přístup do krajiny) zákona č. 114/1992 Sb. Je zřejmé, že tábořit lze pouze na místech, na která lze i vstupovat. Klíčové jsou v tomto směru odstavce 2 a 3 cit. ustanovení, které vymezují možnost vstupu na pozemky jiných osob takto: „(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti28) či sousedských práv.29) Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.30) (3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.31)“ Z ustanovení vyplývá, že nelze tábořit na pozemcích fyzických osob. Z táboření je vyloučena i orná půda, louky a pastviny v době, kdy by mohla být poškozena úroda, a dále pozemky, na nichž se pase dobytek, a vyloučeny jsou i pozemky vymezené v odst. 3. Obecně by táboření nemělo způsobit vlastníku nebo nájemci škodu (viz odst. 2). Současně platí také obecné ustanovení § 415 občanského zákoníku, které stanoví, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Ustanovení § 420 téhož předpisu pak stanoví, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
N b.gun - ® Út 26.6.2007 21:14:19
profo: Nejde o žádnou hru se slovy a obráceně to teda neplatí, ani když za to dáš pytel smajlíků. Prostě a jednoduše je právo postaveno na tom, že co není výslovně zakázáno, je povoleno. Nikoliv obráceně, jak bylo zvykem za bolševika a jak to bohužel v myslích řady lidí stále přetrvává.
Takže si napsal nesmysl a teď jen hledáš cestu, jak z toho uniknout, protože stanování rozhodně není žádným právním předpisem zakázáno na celém území státu s výjimkou míst k tomu vyhrazených. Naopak je povoleno všude, kde to není nějakým způsobem zakázáno.
N Joska - ® Út 26.6.2007 11:17:01
No určitě to je u nás na Rozkoši a dost tam za to buzerujou. Jenom ne každému stejným metrem. Samotného slušného rybáře s celtou nad hlavou, který tam ani nenocuje, jen nechce zmoknout, toho buzerujou. Partičku se stany a hromadou chlastu raději obejdou a nebo si snimi dají panáka. Fakt to hlava nebere. Dokonce tam policajti striktně kontrolují kde parkuješ, aby tak umožnili zlodějům co nejsnadnější přístup k tvému autu... Člověk se kolikrát musí táhnout dálku k vodě, aby zjistil, že je obsazeno. Přijde k autu a to je v lepším případě vykradeno a v horším vykradeno a má botičku.
N profo - ® Út 26.6.2007 10:29:18
Vybliz : s tím jak vidíš ten výplod s tebou plně souhlasím. je to něco co ani mě hlava nebere. Bohužel je to tak, jen opravdu si nejsem jist, že to je zrovna ta severní morava. Někdo to tady na Mrku už psal....:-(
N Vybliz - ® Út 26.6.2007 10:18:12
Profo: ze to je vyplod Severomoravskeho bych urcite veril, mame tady holt hladove "bobkare", ktere rozciluji rybari s bivaky, co prijedou chytat na par dni. Holt co nadelas.:( Osobne mi to pripada jako totalni kravina a vyplod chore mysli. Stan ani bivak nemam, takze nevim kde dam vybavu, kdyz prijedu busem na 3 dny k vode.
N profo - ® Út 26.6.2007 9:37:47
JKL : dík. Nechtěl jsem to sem cpát, ale i tak dík..;-)
N JKL - ® Út 26.6.2007 9:28:40
profo : 289/95Sb. O lesích - zákaz táboření mimo vyhrazená místa .... např.
N profo - ® Út 26.6.2007 9:23:19
Pike : tohle tu nebudem rozebírat. Ono je to na obě strany. Když to není zakázáno výslovně tak je to povoleno?, ale obráceně to platí taky, pokud to nemáš povoleno, pak je ti to zakázáno...;-))))))))))))) Je to jen hra se slovy, ale vyběhat si povolení jak jsem psal je určitě vždy lepší.
N profo - ® Út 26.6.2007 9:19:07
Dandy666 : o stanování nic v bližších podmínkách nenajdeš. Nic tam o tom není, protože to neřeší zákon 99/2004 sb. Dříve to tam bývalo, ale teď je striktně popsán pouze zákon, který upravuje rybolov.

Bogi : nejsem si 100% jist, ale myslím, že tohle ustanovení je výplodem ÚS Severní Morava.

b. gun : nikde jsem nepsal, že je zakázáno, jen, že je povoleno na vyhrazených místech. Ostatní místa, která nejsou vyhrazena je takto možno použít v případě povolení viz můj předchozí příspěvek.
N Pike - ® Út 26.6.2007 9:16:45
Dandy: Cituj presne: ..... na celem uzemiu statu pouze na vyhrazenych mistech.
N Dandy666 - ® Út 26.6.2007 9:10:13
for b.gun:
přečti si to porádně - on nenapsal že je to zakázaný ale "Oficiálně je stanování povoleno na celém území státu"
N b.gun - ® Po 25.6.2007 22:39:26
profo: Byl bys té dobroty a nám nevědoucím sdělil, který že to právní předpis zakazuje stanování na celém území státu s výjimkou míst k tomu vyhrazených?
N Bogi - ® Po 25.6.2007 22:13:55
profo :

A kterej územní svaz to je?
N Dandy666 - ® Po 25.6.2007 21:48:18
Jenom pro upřesnění, místo klasického bivaku používám vrchní plachtu stanu iglu, bez vnitřní moskytiéry a podlážky!!
N Dandy666 - ® Po 25.6.2007 21:45:22
Díky, za vyčerpávací informace, s tim zabíráním místo 15 před zahájením lovu to neni můj případ ;), díky za to upozrnění o povolení u majitele nebo katastru - je to asi fakt lepší.
Hezky si to tady rozebral a je vidět že máš přehled, určitě lepší než jeden člen RS, kterému jsem letos vysvětloval že i můj 14-letý synovec může chytat na dva pruty, debata (hádka) trvala asi 20 minut a stejně to asi do teď nepochopil, nerad bych narazil na takového chytráka kdybych měl bivak - to bych asi nerozdejchal a on asi taky ne:D, no nic, v pátek jedu zkusit štěstí na sumce - tak beru bivak a uvidíme jestli se najde někdo kdo bude mít nějaký problém - ale myslím že když chodím na takový "druhořadý" rybník tak by snad mělo bejt všechno v pohodě.

Ještě jedna technická poznámka:D - našel někdo v řádu něco o tom stanování???
N profo - ® Po 25.6.2007 11:52:52
Dandy666 :
1) podle vysvětlení na školení RS je jasně řečeno, že bivak je součástí rybářovi výbavy jako přístřešek. Z tohoto důvodu je tak brán po povolenou dobu lovu. (4:00 až 24:00) Mimo tuto dobu je brán jako stan. Klidně si mě za to napadněte, ale je to tak..:-((((
2) RS ti nemá pravomoce cokoliv vyčítat, přikazovat či jakkoliv tě sankcionovat za bivak či stan. Toto je pouze výsadou PČR. Ta ti může něco říct. RS tě může pouze upozornit, že se to tam nesmí, ale může si k sobě přivolat policii a ta tě pak má právo umravnit..;-)
3) Oficiálně je stanování povoleno na celém území státu pouze na vyhrazených místech (nebudem tu řešit CHKO a podobně). Pokud chceš stanovat (bivakovat) u vody, pak je dobré si s majitelem pozemku vyjednat povolení a nebo si toto povolení dojednat na úřadě, pod který katastrálně dané území spadá. Pak máš klid a jistotu, že tě nikdo nemůže napadnout, že tam se stanem (bivakem) nemáš co dělat.
4) Ta nesmyslná specifikace doby záboru místa před a po lovu jak tu psal fredyn, neplatí na celém ČRS, ale je to výpotek jednoho územního svazu. A bacha na to jsou tam na to dost hajs i když nevím proč..:-)))
N Kosmak - ® Po 25.6.2007 11:36:59
Já bych bivak vůbec nepomyslel jako technický prostředek k lovu. Ten slouží pouze mě. Taky mi nikdo nemůže zakázat promenádovat se u vody v rybářským oblečení mimo dobu lovu. To samí s tím bivakem.
N fredyn - ® St 20.6.2007 21:57:53
Dandy666-presne tak
N Dandy666 - ® St 20.6.2007 21:44:07
jasný no ale víte co - může příjít nějakej zapálenej porybnej (a že jich znám málo:D) a žačne bez důvodně peskovat - protože nejde jenom o noc - já bych si ho chtěl rozložit třeba už při příjezdu k vodě ale spíš jenom na to abych si tam složil věci...max. si tam sednul kdyby pršelo, a ještě k tomu vyhrazování - je jasný že kdyby nebylo místo tak to stavět nebudu, ale taky nebudu místo nikomu vyklízet;) a stejně mam jenom malej bivak takže si ho šoupnu za sebe a vedle klidně může někdo sedět, no nic - nechám téma do diskuze :)
N fredyn - ® St 20.6.2007 17:52:25
Ono to zas nebude tak hrozny jak to vypada,kdybych byl porybnej tak se mi taky nechce jit ve 2 rano kontrolovat jestli nekdo nezabyra misto nekomu druhymu.
N Luke21 - ® St 20.6.2007 14:34:02
fredyn: tak nějak to dělám taky....
N fredyn - ® St 20.6.2007 12:05:25
Ja se sice v radu moc nevyznam, ale vim ze tam je:,, lovici si nesmi zadnym zpusobem vyhrazovat misto k lovu. Na miste lovu nesmi byt 15 minut pred a 15 minut po stanovene dobe lovu zadne technicke prostredky k lovu ryb (rybarske naradi)"
Ted je tu ale otazka:
1. jak velke je to ,, misto lovu" proste odkud kam, do jake vzdalenosti od brehu.
2.je napr. stan nebo bivak ,, technicky prostredek k lovu ryb (rybarske naradi)"
Ja bych to resil asi tak ze bivak postavim dal od vody a pres noc pruty a vsecno ,, rybarske naradi" skovam do nej.V nejblizsi dobe se chystam na par dni na Hartu tak sem zvedav jestli budou nejake problemy.
Zajimalo by me jak na takovem holem brehu poznam odkud kam saha moje,, misto lovu"(foto)

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniTřpytky Daiwa Silver Creek ADM 2,6cm

Velmi lehká a jemná plandavka Daiwa Silver Creek ADM, vhodná na lov jelců, okounů a pstruhů. Speciální tvar těla dodává při klesání nástraze zajímavou akci. Dodávána s originálním SaqSas háčkem bez proti-hrotu.

akce, rybareniOkuma Navijáky Pulzar PZ FD (SLEVA až 29%)

Za 1.199
Firma Okuma přichází na trh s novým cenově dostupným navijákem, jedná se o kvalitní naviják pod označením Pulzar. Tento naviják se vyznačuje tichám a hladkým chodem. Dostupný ve velikostech 10, 25, 30, 40, 55.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
RANCHO RIO EBRO RANCHO RIO EBRO

Lov sumců ve Španělsku na Ebru. Přijeďte na Rancho Rio Ebro - camp se nachází cca. 8km od městečka Mequinenza ve strategické poloze,...