Povodí Moravy provádí podrobný průzkum jezu v brněnském Komíně

Kategorie: Všeobecné

Na jezu na Svratce v městské části Brno – Komín probíhá stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum. Cílem prací je zjistit přesný stav betonových konstrukcí jezu i geologických podmínek. Na základě dat z průzkumu Povodí Moravy stanoví přesný postup prací pro plánovanou rekonstrukci.

Od počátku října provádí Povodí Moravy na komínském jezu v Brně vrty a odebírá vzorky betonu i horninového podloží. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. První se týká průzkumu nadjezí, v rámci druhé se vrtná soustava přesune pod jez. Vrty hluboké od dvou do dvanácti metrů probíhají v celé šířce jezové konstrukce. „Na základě provedených jádrových odběrů budeme schopni stanovit různé charakteristiky betonové konstrukce jezu, jako je pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, pevnost v tahu, povrchová nasákavost a řadu dalších ukazatelů. Výsledky jsou nezbytné pro to, abychom věděli, jak můžeme postupovat při rekonstrukci tohoto vodního díla,“ vysvětluje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Kvůli průzkumným pracím na jezu probíhají manipulace na jezu Komín i na jezu Kamenný mlýn. Průzkumné práce v nadjezí probíhaly za běžného provozu komínského jezu i malé vodní elektrárny. Od pondělí 17. 10. se práce přesunuly do podjezí, což si vyžádalo snížení hladiny jezu kamenný mlýn o 1,3 metru. Ten bude po celou dobu prací vyhrazený. Minimální zůstatkový průtok ve Svratce bude po celou dobu zajišťovat voda z brněnské přehrady a malá vodní elektrárna v Komíně. „Pro možnost provádění vrtných prací za snížené hladiny v podjezí bude hladina trvale udržována tak, aby nepřepadala voda přes klapky na jezu Komín a zároveň aby malá vodní elektrárna zajistila minimální dostatečný průtok v řece,“ popisuje Gargulák

Práce potrvají do 27. 10. Snížení hladiny v podjezí proběhlo ve spolupráci se zástupci Moravského rybářského svazu z důvodu zajištění slovení rybí obsádky v samotném vývaru jezu.

Součástí průzkumu je měření prováděné georadarem, elektrickou odporovou tomografií a mělkou refrakční seismikou. Po dokončení prací bude probíhat laboratorní vyhodnocení nasbíraných dat. Celková cena díla činí 1,95 mil. Kč. Po vyhodnocení průzkumů bude stanoven na základě výsledků další postup pro zamýšlenou rekonstrukci jezu Komín. Ta bude probíhat v závislosti na postupu při realizaci dalších etap výstavby protipovodňových opatření města Brna.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-provadi-podrobny-pruzkum-jezu-v-brnenskem-komine/

MAXXSKATER, 19.10.2022

Diskuse k bleskovce

NTibiik - Profil | Út 15.11.2022 11:30:35

otoš >> :))))))) Nemá to chybu,jenom bych si dovolil tak trochu nesouhlasit,protože si myslím že kdyby se Povodí Moravy začlo věnovat výzkumu vody na Marsu,byla by příští generace chudší v naší galaxii o jednu planetu:)))

Neskymak Mrakomor - Profil | Út 15.11.2022 10:32:33

otoš >> :-))

Nkubas. - Profil | Po 14.11.2022 21:07:13

Siven Polní >> Ve finále v podstatě jo...

NSiven Polní - Profil | Po 14.11.2022 20:59:52

kubas. >> Vždyť je to nakonec stejně jedno....

Notoš - Profil | Po 14.11.2022 20:11:26

Povodí Moravy by se mělo věnovat leda tak výzkumu vody na Marsu...ale věřím tomu, že brzy by jim to zakázala NASA z důvodu ohrožení rotace této planety...
:-))

Nkubas. - Profil | Po 14.11.2022 19:52:56

Tibiik >> Amen. Je to smutné, je to tak...

NTibiik - Profil | Po 14.11.2022 18:59:15

Jez sice neznám,ale jakmile Povodí Moravy začne někde provádět "podrobný průzkum" znamená to do brzkého budoucna totální destrukce a konec něčeho co ještě do dnes fungovalo.... Pamatuju ještě před "nezbytnýma opravama" nádherné hluboké jezy plné vracáků třeba na Dyjy v Bulharech a Břeclavi, krásný jez v Uherčicích na Svratce,nebo přenádherný jez na Moravě ve Veselí n..Moravou. kde je teď po kotníky vody,...Všechny jezy po slavných úpravách jsou díky slavnému Povodí Moravy nenávratně totálně v řiti...