Kriticky ohroženého karase obecného chtějí vědci vrátit do rybníků

Kategorie: Všeobecné

Na 50 mladých jedinců kriticky ohroženého karase obecného vysadí v úterý 3. května odborníci do rybníčku v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (PřF UP) v Olomouci-Holici. Na projektu, který má pomoci posílit skomírající populaci této ryby v přírodě, se kromě univerzity podílí i českobudějovické Biologické centrum Akademie věd ČR.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/kriticky-ohrozeneho-karase-obecneho-chteji-vedci-vratit-do-rybniku-40395666

Martin M., 2.5.2022

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.