Bobr způsobuje vodohospodářům milionové škody

Kategorie: Všeobecné

Narušené hráze, zaplavené pozemky či okousané stromy, které mohou pádem vážně ohrozit zdraví lidí pohybujících se v blízkosti vodních toků. Bobr evropský se za posledních několik let rozšířil v celém území spravovaném Povodím Moravy, ročně způsobuje vodohospodářům škody v řádech milionů korun.

Výskyt bobra evropského správci povodí potvrzují na území celého povodí Moravy. Jeho počty se každoročně zvyšují. Bobr evropský je v ČR chráněný, způsobuje značné škody, jejichž odstraňování je do značné míry problematické. „Obecně v rámci námi spravovaného území se bobr vyskytuje prakticky ve všech částech povodí – nejvíce v celém povodí dolní Dyje, naMoravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků, na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí, ale také na Svitavě a Svratce. Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Největší škody bobr způsobuje vodohospodářům narušováním ochranných hrází, stavbou zátaras, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky, ale také kácením a ničením zdravých stromů a dalších břehových a pobřežních porostů. Ročně způsobuje bobr státnímu podniku Povodí Moravy škody v hodnotě jednotek milionů korun. „V současnosti evidujeme v rámci námi spravovaného území více než sto bobřích hrází na drobných vodních tocích a stovky okousaných stromů. V lokalitách, kde bobr svojí činností nezpůsobuje škody na majetku a jeho aktivita neohrožuje zdraví lidí, sledujeme vývoj a do jeho biotopu nezasahujeme. Jeho činnosti ale zaznamenáváme i v zastavěných oblastech, kde jeho činnost může ohrozit majetek nebo dokonce zdraví obyvatel. V těchto případech musíme postupovat dle možností dané platnou legislativou, kdy do teritoria bobra můžeme zasahovat například jen ve vymezeném období či na základě výjimek, které stanoví příslušný krajský úřad,“ vysvětluje Gargulák. Mimo úřadem stanovené období jsou vodohospodáři prakticky bezmocní.

Nejpostiženějšími oblastmi je Břeclavsko a Znojemsko. Zde bobr kromě poškozování břehových porostů a stavby hrází dokonce způsobuje významné škody na ochranných liniových hrázích. Právě poškozováním ochranných hrází může bobr způsobit škody s velkými následky. V důsledku vytváření bobřích nor může totiž v době povodní dojít až k rozplavení protipovodňové hráze a k zaplavení území obývaného lidmi. Povodí Moravy, s. p. proto věnuje zvýšenou pozornost při prohlídkách protipovodňových hrází, které chrání města a obce. „Na Břeclavsku, které patří z hlediska činnost bobra k nejvíce postiženým oblastem, jsme museli některé hráze kvůli bobrovi zpevnit štětovými stěnami či kamennou rovnaninou. Proti okusu stromů se snažíme používat pletivo či speciální protiokusový sprej,“ doplňuje Gargulák. S pletivem i sprejem si však bobr dokáže poměrně snadno poradit.

Škody, které bobr způsobuje zemědělcům, rybníkářům nebo na městském či obecním majetku vedl na některých místech v republice dokonce k regulaci bobra evropského. Ten totiž nemá přirozeného predátora a díky ochraně se mu u nás velmi daří. Jeho systematičtější regulaci by s ohledem na škody, které způsobuje, a riziko, které představuje pro osídlené oblasti, v dnešní době přivítali i vodohospodáři. „Co se týče regulace bobra evropského, pak jde o velmi citlivou otázku, neboť se jedná o zvláště chráněného živočicha. Na některých místech v republice již dochází na základě výjimek k jeho regulaci. S ohledem na to, že na některých místech jeho zvýšená aktivita vede k poškozování ochranných hrází a dalšího vodohospodářského majetku, jehož podstatou je ochrana zdraví a životů obyvatel v době povodní, tak vnímáme určitou formu jeho regulace v některých oblastech za účelný a racionální krok,“ dodává Gargulák.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/bobr-zpusobuje-vodohospodarum-milionove-skody/

MAXXSKATER, 24.3.2022

Diskuse k bleskovce

NRožnovák - Profil | So 26.3.2022 19:08:10 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Jarin >> Když komplexně tak komplexně- u nás v čr je problém ten - že než rys potká bobra či naopak aby si to příroda vyřešila sama. Vstoupí do toho vztahu člověk, který nerespektuje ochranu - každý kus rysa se u nás eviduje a ročně jich několik záhadně zmizí a potom se tu a tam objevují uhynulí s kulí v těle- nebo i v mražáku při domovní prohlídce a dotyčný dostane "strašnou" pořádkovou pokutu a lovečák a zbroják si pokojně nechá..
Loni se u nás ulovilo 60ks bobrů v rámci plánu péče o bobra - Tady je přehled toho co se v čr za uplynulý myslivecký rok odlovilo(bobr,nutrie, kormorán, norek, volavka a další)- zdroj čmmj- https://www.czso.cz/documents/10180/142813413/1000052104.pdf/ee350a0f-5c8d-4af6-82a6-6fba05e35974?version=1.3

Nrybomil - Profil | So 26.3.2022 14:50:34

Big Mike >> kůra by měla obsahovat třísloviny, ty jsou myslím důležité pro trávení i pro rozmnožování, ale nestudoval jsem to. beru to podle toho, že i mí klecový ptáci teď k jaru mají mnohem větší potřebu oštípat kůru z větviček a na měkkých třešńových koncích větviček a pupenech se přímo vyžívají. samice mnohem více než samci.

NŘízek 5,125 - Profil | So 26.3.2022 14:44:17

Big Mike >> právě, všichni vědí , ze bobr kácí stromy, ale už nikdo nevi proč ….
Ano, v zimě se živí lykem, a mladým dřevem- tj drobné větve .
Dokonce si děla zásoby na “ dřeva “ na zimu, aby měl co žrát.

NJarin - Profil | So 26.3.2022 13:22:51

tomvec >> Plne súhlasím - prílišna a neprimeranná ochrana no a neexistencia predatorov... ako priklad - vo V. Tatrách tušim, že na Zelenom plese sa udomacnil bobor robil to čo robia bobri čo ochranari brali ako eko škodu v N P = len čo s tým?
Príroda vyriešila - bobor stretol rysa , alebo naopak no a problém vyriešený...

NBig Mike - Profil | So 26.3.2022 13:05:24 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

rybomil >> jeden se mu do vody povedl:)) Asi i jedí kůru, obráno poctivě, ale neštudoval jsem jejich jídelníček:)

Ntomvec - Profil | So 26.3.2022 12:49:44

_Karel_ >> díky bezbřehé ochraně a absenci predátorů chybí přirozený výběr, přežívají tak i jedinci, kteří by ve skutečně přírodních podmínkách neměli šanci. Vzniká tak populace (nejen bobrů) která ztratila přirozenou plachost a ostražitost, stejně tak instinkty původní populace. Potom ničí protipovodňové hráze, ohlodávaji stromy v parcích a zahradách uvnitř měst a poškozují stromy daleko od vody. Co to má společného s komplexní ochranou přírody?

N_Karel_ - Profil | So 26.3.2022 12:29:05

tomvec >> Jakože nějaké zvíře může zdegenerovat, protože ho nezabíjíme?
Jestli budeme zvířata dělit na člověku prospěšná a ty ostatní, pak tady brzy zůstaneme sami s krávama a prasatama.

Ntomvec - Profil | So 26.3.2022 8:24:55 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

rybomil >> když jsem viděl jeho práci v mladém porostu, bral to jak ho napadlo. Voda je po levé straně. Zřejmě už jsou vlivem nepřiměřených ochranářských opatření zdegenerovaní.

Nrybomil - Profil | Pá 25.3.2022 22:00:48

Big Mike >> myslel jsem, že bobřík vždy hlodá tak, aby mu strom padnul k vodě nebo do vody? tomuhle to zjevně nevyšlo, má každej jinam...

NBig Mike - Profil | Čt 24.3.2022 21:50:41 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Nežárka, průměr osiky přes 60 cm.