Ministr zemědělství - změny v omezení rybaření

Kategorie: Všeobecné

Výkon rybářského práva není omezen.
Pořádat rybářské závody nelze.
Spolková činnost je povolena s účastí ve stejný čas max. 2 osob.
Zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a dalších max. 3 osob z řad veřejnosti

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-k.html

Martin M., 6.5.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.