Tůně, meandry a hospodaření s dešťovou vodou dominovalo ekologické soutěži

Kategorie: Všeobecné

Nejlepší důkaz, že krajina, města, ale i samotné domy mohou fungovat lépe, když si budeme všímat měnících se podmínek klimatu a prostředí, je ukázat to na příkladech. Touto cestou jde soutěž Adapterra Awards, která oceňuje inspirativní opatření, které berou v úvahu klimatickou změnu. Dnes pořadatelé vyhlásili čtyři vítěze z 21 finálových projektů ukazujících, jak ochladit naše města a zadržovat vodu v krajině.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tune-mea​ndry-a-hospodareni-s-destovou-vodou-dominovalo-ekol​ogicke-soutezi

MAXXSKATER, 8.11.

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.