Projekt napojení odstavených ramen Dyje zvítězil u odborné poroty i veřejnosti.

Kategorie: Všeobecné

Projekt napojení odstavených ramen Dyje, které Povodí Moravy společně s rakouskými partnery dokončilo v loňském roce na Břeclavsku, zvítězil v environmentální soutěži Adapterra Awards 2020. Projekt, který soutěžil pod názvem Nový prostor pro řeku Dyji, získal cenu sympatie i cenu odborné poroty.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/projekt-napojeni-odstavenych-ramen-dyje-zvitezil-u-odborne-poroty-i-verejnosti/

MAXXSKATER, 8.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.