Aktualizace dokladů k dotacím na odbahňování rybníků

Kategorie: Všeobecné

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Portálu farmáře byla aktualizována příručka k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 15 předmětu dotace 15.5 Odstraňování sedimentu z loviště.

Tímto podáním žadatel deklaruje všechny práce (odbahnění), které provedl v období od 11. 1. 2020, respektive po podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2020. Žadatelům bude umožněno toto podání učinit do 6. 11. 2020.

Více info zde: https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-15

Zdroj: https://www.nase-voda.cz/aktualizace-dokladu-k-dotacim-na-odbahnovani-rybniku/

MAXXSKATER, 2.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.