Ze zasedání Republikové rady (říjen 2020)

Kategorie: Všeobecné

Zasedání Republikové rady proběhlo 8. října 2020 formou videokonference. Stěžejními tématy byl výběr zpracovatele statistik CS a CR povolenek, informace o činnosti na úseku propagace a výstavnictví a postup příprav na implementaci RIS.

V prvním bodu byli členové Rady seznámeni s výsledky výběrového a poptávkového řízení na zpracovatele statistik úlovků na celosvazové a celorepublikové povolenky za rok 2020. Tento proces má dvě části; tvorbu softwarového datového rozhraní pro vkládání sumářů povolenek k lovu s následnou tvorbou analytických a statistických výstupů a následné zpracování (přepis) celosvazových a celorepublikových povolenek do tohoto rozhraní. Po vyhodnocení nabídek Rada doporučila uzavření příslušných smluv se zájemci, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/699-ze-zasedani-republikove-rady-rijen-2020

Thomic, 13.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.