30 let úspěšné mezinárodní spolupráce na Labi

Kategorie: Všeobecné

Dne 8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána za účasti ministrů životního prostředí České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo a zástupce Evropského společenství „Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe“ (MKOL). Připomínáme si tak 30 let její činnosti zejména na úseku ochrany vod, povodňové ochrany, ochrany před havarijním znečištěním a v posledních letech i na úseku ochrany před suchem a nedostatkem vody v rámci celého mezinárodního povodí Labe.

Zdroj: http://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2020-10-08-30-let-uspesne-mezinarodni-spoluprace-na-labi.pdf

MAXXSKATER, 12.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.