Koncentrace kyanidu klesly na běžné hodnoty

Kategorie: Všeobecné

Podle rozborů vzorků vody z Bečvy a Moravy, které vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s. p. odebraly ve dnech 23. – 25. 9., klesly koncentrace kyanidu na úroveň, která by již neměla představovat riziko pro vodní a na vodu vázaná společenstva.

Z výsledků monitoringu v jednotlivých dnech jednoznačně vyplývá, že vlivem ředění a probíhajících přírodních procesů koncentrace kyanidů postupně klesaly až k hodnotám tzv. meze stanovitelnosti. K postupnému snižování koncentrace docházelo díky včasným manipulacím na jezech a zvyšováním odtoků z vodních nádrží Bystřička, Slušovice a Fryšták. Znečištění kyanidem, které postupovalo z Bečvy do Moravy, se tak podařilo dostatečně naředit. Monitoring dále ukázal, že ani další biologické a chemické ukazatele nedosahují v měřených profilech nadlimitních hodnot.

Po zvýšení odtoků z vodních nádrží přispívají ke zlepšení situace i dešťové srážky, které během pátku a soboty přecházejí přes území Moravy. Dešťové srážky navíc Povodí Moravy, s. p. využije k doplnění zásob vody v nádržích, které přispěly k likvidaci ekologické havárie.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/koncentrace-kyanidu-klesly-na-bezne-hodnoty/

MAXXSKATER, 30.9.2020

Diskuse k bleskovce

NHonza7 - Profil | St 30.9.2020 19:40:18 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Bylo by vhodné vědět, které další cizorodé látky kromě kyanidů ve vodě našli. Podle dalších látek se dá také dohledat provoz, který se zbavil vedlejších produktů z výroby tím, že je vypustil do Bečvy.