Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. srpnu 2020

Kategorie: Všeobecné

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

http://eagri.cz/public/web/file/657267/Informacni_zprava_hydrologicka_situace_190820.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/657269/priloha_c1_omezeni_k_nakladani_s_vodami.pdf

Zdroj: https://www.nase-voda.cz/aktualni-informace-o-stavu-vodnich-zdroju-k-19-srpnu-2020/

MAXXSKATER, 24.8.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.