Už od začátku jara musí některé nádrže dotovat vodní toky

Kategorie: Všeobecné

Hydrologická situace v povodí Moravy a Dyje:

V uplynulém týdnu se objevily srážky v týdenním úhrnu do 3 mm. Sníh v horských oblastech se vyskytuje již pouze ojediněle. Hladiny toků v povodí Moravy během uplynulého týdne mírně kolísaly s celkově převažující sestupnou tendencí. „Během posledních tří dnů se průtoky v povodí Dyje pohybují v rozmezí 10 – 50 % průměrných hodnot. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 20 – 60 % průměrných hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou 30 % dubnového normálu. Prakticky v žádném vodním toku v povodí Moravy neteče více než 60 % dlouhodobého měsíčního průměru,“ popisuje situace generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zdroj: http://home.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/uz-od-zacatku-jara-musi-nektere-nadrze-dotovat-vodni-toky/

MAXXSKATER, 5.4.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.