Za havárii na řece Svatavě a úhyn téměř jednoho tisíce ryb dostala firma pokutu 200 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Na základě podnětu provedli inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem v listopadu 2019 místní šetření a následně i kontrolu společnosti R-built s.r.o. Zjistili, že došlo při manipulaci se stavidlem jezu k vypuštění veškeré vody v nadjezí, k následnému uvolnění v něm naakumulovaném sedimentu do řeky Svatavy a k úhynu ryb. Za to, že firma poškodila významný krajinný prvek, nezabránila nadbytečnému úhynu živočichů a způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí, jí inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta je od 28. ledna 2020 pravomocná.

Zdroj: http://cizp.cz/Za-havarii-na-rece-Svatave-a-uhyn-temer-jednoho-tisice-ryb-dostala-firma-pokutu-200-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 11.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.