Čistíme Botič od naplavenin a odpadků

Kategorie: Všeobecné

Naše organizace spravuje komě městských lesů, parků a památných stromů také 300 kilometrů drobných vodních toků a 165 vodních nádrží na území hlavního města. Součástí správy je také pravidelná údržba a čištění koryt potoků. Proto v těchto dnech můžete potkat naše pracovníky u Botiče v pražských Nuslích. V úseku dlouhém přibližně 350 metrů čistíme pomocí těžké techniky koryto potoka od naplavenin a odpadků. Kromě úklidu opravíme také rozbitou dlažbu v korytě potoka. Vyčištěním koryta se zvýší množství vody, které potokem může protéct, aniž by se voda vylila z břehů při povodňových událostech. Naše práce dokončíme během příštího týdne a předpokládáme, že z Botiče odvezeme přibližně 110 m3 naplavenin a odpadu.

Náklady na vyčištění Botiče hradí hl. m. Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.

Zdroj: https://lhmp.cz/vt/2020/02/cistime-botic-od-naplavenin-a-odpadku/

MAXXSKATER, 24.2.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.