Ze zasedání Rady ČRS (únor 2020)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 6. února 2020. Hlavními projednávanými tématy byly ukazatele celosvazového rybolovu za rok 2019, dotační tituly pro rok 2020 a postup prací pro realizaci CIS.

V úvodu zasedání předseda ČRS dr. Mach a jednatel ing. Heimlich informovali členy Rady o zasedání právní komise dne 3. 2. 2020, která prodiskutovala část návrhů na změnu Stanov ČRS. Vzhledem k jejich značnému množství, proběhne další jednání právní komise dne 28. 2. 2020. Na březnovém zasedání Rady předloží právní komise výstup a zároveň se k návrhům vyjádří jednotlivé územní svazy.

Předseda ekonomické komise ing. Anders poděkoval za poskytnuté návrhy na změnu metodiky tvorby rozpočtu Rady ČRS a konstatoval, že ekonomická komise předloží projednané návrhy společně s doporučeními na květnovém zasedání Rady.

Ing. Heimlich informoval o klíčových ukazatelech celosvazového rybolovu za rok 2019. V tomto období bylo prodáno 54 220 celosvazových mimopstruhových a 2 362 celosvazových pstruhových povolenek, což představuje meziroční nárůst o 7,8 % u MP povolenek, 22% u P povolenek.

Republiková rada ČRS dále vzala na vědomí informaci ohledně plánu národních dotací, které bude sekretariát Rady ČRS zajišťovat v průběhu roku 2020; klíčovými poskytovateli jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace jsou určené zejména na mimoprodukční funkce rybářských revírů (17 mil. Kč v roce 2019), podporu práce s dětmi a mládeží vč. vzdělávacích materiálů (1,354 mil. Kč v roce 2019), podporu sportovní reprezentace (576 tis. Kč v roce 2019) a úsek vzdělávání, propagace a výstavní činnosti (546 tis. Kč v roce 2019).

Stran příprav na realizaci centrálního informačního systému (CIS) Český rybářský svaz nadále intenzivně komunikuje s Evropskou komisí a příslušnými ministerstvy ohledně způsobilosti ČRS k čerpání dotace z prostředků EU k financování projektu. Vzhledem k časové náročnosti celého vyjednávání se Rada usnesla, že přípravy budou nadále probíhat v souladu s postupy a pravidly pro čerpání financí z OP rybářství tak, aby bylo možné uplatnit zpětné financování z tohoto operačního programu (v případě schválení dotace). V případě negativního výroku Evropské komise pak bude projekt financován z vlastních zdrojů ČRS.

Předseda hospodářského odboru p. Horák dále informoval členy Rady o výjezdním zasedání hospodářského odboru, které se bude konat na Slovensku v září tohoto roku; hlavním tématem je zejména hospodaření na pstruhových revírech a odchov nedostatkových druhů reofilních ryb.

V dalších bodech jednání Republiková rada jmenovala do funkce státního trenéra juniorské reprezentace LRU Plavaná (kategorie U15) pana Michala Marka.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 5. března 2020.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/611-ze-zasedani-rady-crs-unor-2020

MAXXSKATER, 14.2.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.