Informace k pohybu hladiny v nádrži Slapy v období od 13. 1. do 26. 1. 2020

Kategorie: Všeobecné

Z důvodu realizace udržovacích prací na březích nádrže Slapy bude ve dnech 13. 1. – 16. 1. 2020 a dále ve dnech 20. 1. – 26. 1. 2020 krátkodobě snížena hladina v nádrži pod kótu 267,00 m n. m. (Balt po vyrovnání). V dalším období předpokládáme pohyb hladiny v nádrži opět na úrovni obvyklé pro zimní období, tedy nad kótu 267,50 m n. m. V případě změny hydrologické nebo provozní situace bude tato informace upřesněna.

Zdroj: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/informace-k-pohybu-hladiny-v-nadrzi-slapy-v-obdobi-od-13--1--do-26--1--2020

MAXXSKATER, 14.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.