Startuje nová sezóna: nezapomeňte prostudovat rybářský řád!

Kategorie: Všeobecné

Vážení rybáři, rybářská sezóna 2020 se pomalu rozjíždí; nezapomeňte před návštěvou svého oblíbeného revíru zkontrolovat pravidla, která na něm v následujících dvou letech platí.

Společně s povolenkou k lovu jste dostali také soupis revírů s rybářským řádem a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ( https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/r​ybarskyrad ). Nezapomeňte na to, že tato brožura je ze zákona nedílnou součástí povolenky k lovu a musíte ji mít bezpodmínečně s sebou, abyste zamezili případné kolizi s rybářskou stráží. Kromě soupisu revírů v ní najdete také řadu pravidel; jak se v nich orientovat?

1) Prostudujte si Zákon o rybářství (a jeho prováděcí vyhlášku)
V úvodu "soupisu revírů" hned v první části naleznete výňatek ze Zákona o rybářství ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-99 ) a jeho prováděcí vyhlášky ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-197 ), který stanovuje základní pravidla, platná vždy a všude - tedy na všech revírech bez ohledu na územní svaz. Tedy za předpokladu, že nemá konkrétní revír udělenou výjimku ze zákona (například revíry s prodlouženou dobou lovu) - v takovém případě je tato výjimka vždy uvedena u popisu revíru.

2) Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP), platná na všech revírech ČRS
V další části soupisu revírů nalezenete přehled BPVRP, které jsou platné na všech revírech ČRS na základě rozhodnutí uživatelů revírů - zpravidla organizačních složek Svazu (pokud tápete kdo je uživatel revíru, podívejte se na tento článek - https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne​/581-jak-funguje-svaz-2-revir-jeho-uzivatel-a-pravi​dla-platna-na-revirech ). Tato pravidla, stanovená uživatelem, zpřísňují a konkretizují obecná pravidla daná zákonem a vyhláškou. Naleznete v nich například kapitoly chování při lovu nebo pravidla manipulace s ulovenou rybou.

3) BPVRP, platná v jednotlivých územních svazech
Další (a nejobsáhlejší) část soupisu revírů je přehled revírů územního svazu, jehož povolenku rybář zakoupil (nebo všech revírů v případě celosvazových povolenek). V úvodu seznamu revírů je přehled bližších podmínek (BPVRP), která jsou platná na všech revírech daného územního svazu - u jiného územního svazu se mohou lišit. Najdete v nich například rozšíření povinné výbavy (povinný podběrák), zvýšení minimální lovné míry ryb, zákaz některých technik (například srkačky), omezení počtu docházek nebo úlovků na povolenku.

Znění Zákona o rybářství, jeho prováděcí vyhlášky a platné BPVRP dohromady tvoří tzv. "Rybářský řád".

4) Podmínky platné na konkrétním revíru
Každý revír je specifický a některá pravidla mohou platit pouze pro konkrétní revíry. Ty naleznete přímo u popisu tohoto revíru - jedná se například o "zakázané zóny" (lov pouze z levého břehu), protektivní opatření (zákaz brození nebo lovu přívlačí) nebo další úpravy (prodloužení denní doby lovu, povolení lovu z rybářské loďky...).

Jak se v tom vyznat?
Každý rybář by měl bezpodmínečně znát rybářský řád (tedy obecně platná pravidla); před návštěvou revíru si poté pročíst pravidla daného územního svazu v úvodu seznamu revírů a nakonec popis revíru, na kterém bude lovit. Logické členění těchto pravidel (pokud není na konkrétní revír zákonná výjimka) je takové, že od nejobecnějších (zákon a vyhláška) se pravidla zpřísňují plošně platnými BPVRP přes BPVRP územního svazu až po pravidla na konkrétním revíru.

Jsou nějaké zásadní změny oproti roku 2019?
Z pohledu "plošných" pravidel nikoli. Pozorný čtenář si možná všimne některých úprav - z "obecných" BPVRP zmizela například míra okouna, povinný podběrák a zákaz srkačky. To ale neznamená, že nejsou platná - pouze se přesunuly do sekce BPVRP územních svazů, protože např. míra okouna je v různých územních svazech řešena rozdílně.

Může se stát, že se pravidla změní v průběhu roku?
V praxi se to standardně nestává, muselo by dojít ke změně zákona nebo jeho prováděcí vyhlášky (BPVRP jsou konferencemi územních svazů schvalovány vždy na dva roky). V uplynulých letech se to stalo například u prodloužení denní doby lovu - prováděcí vyhláška k Zákonu o rybářství se změnila v průběhu roku, ale protože se jednalo o prodloužení (neznalost by nezpůsobila porušení pravidel), bylo to umožněno; pokud by se jednalo o zpřísnění, zavádí se standardně odložená platnost (platnost by byla až od nové sezony).

Soupis je na dva roky (2020+2021), pravidla se tedy v příštím roce nezmění?
Mohou, pokud dojde ke změně pravidel (například získání nového revíru, nebo úprava pravidel u revírů stávajících), bude v roce 2021 společně s povolenkou vydáván dodatek s vyznačenými změnami oproti roku předcházejícímu.

Rybářům přejeme úspěšný start nové sezóny (a nezapomeňte do 15. ledna odevzdat vyplněný sumář úlovků!). V případě dalších dotazů nebo nejasností budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Petrův zdar!

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne​/600-startuje-nova-sezona-nezapomente-prostudovat-r​ybarsky-rad

MAXXSKATER, 8.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.