Revitalizace slepého ramene Labiště pod Opočínkem

Revitalizace slepého ramene Labiště pod Opočínkem

Kategorie: Všeobecné

Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Labiště pod Opočínkem u obce Opočínek na Pardubicku. V rámci akce dojde vytvořením dvou brodů k částečnému zprůtočnění původního koryta Labe, bude tak umožněna trvalá a přímá komunikace ramene se současným tokem. Tento efekt bude umocněn prohloubením ramene odtěžením sedimentů a bude tak z dlouhodobého hlediska zajištěn pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, biodiverzitu a vodní režim krajiny. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.

Zdroj včetně tiskové zprávy: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/doku​menty/revitalizace-slepeho-ramene-labiste-pod-opoci​nkem_10945.html

MAXXSKATER, 8.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.