Při opravě hráze rybníka provedla firma škodlivý zásah do významného krajinného prvku. Čeká ji pokuta sto tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Při opravě hráze rybníka Mrhal, v říjnu 2018, společnost HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně dostatečně nezabezpečila rybniční sediment proti úniku. Následkem toho došlo k převrstvení dnového substrátu potoka Čertík (též Rudolfovský potok) v délce toku cca 2 km pod hrází rybníka Mrhal tímto sedimentem. Firma tak porušila povinnosti stanovené zákonem o ochraně přírody, tedy provedla škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích uložili pokutu sto tisíc korun.

Zdroj: http://cizp.cz/Pri-oprave-hraze-rybnika-provedla-fi​rma-skodlivy-zasah-do-vyznamneho-krajinneho-prvku-C​eka-ji-pokuta-sto-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 3.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.