Při opravě hráze rybníka provedla firma škodlivý zásah do významného krajinného prvku. Čeká ji pokuta sto tisíc korun

Při opravě hráze rybníka provedla firma škodlivý zásah do významného krajinného prvku. Čeká ji pokuta sto tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Při opravě hráze rybníka Mrhal, v říjnu 2018, společnost HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně dostatečně nezabezpečila rybniční sediment proti úniku. Následkem toho došlo k převrstvení dnového substrátu potoka Čertík (též Rudolfovský potok) v délce toku cca 2 km pod hrází rybníka Mrhal tímto sedimentem. Firma tak porušila povinnosti stanovené zákonem o ochraně přírody, tedy provedla škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích uložili pokutu sto tisíc korun.

Zdroj: http://cizp.cz/Pri-oprave-hraze-rybnika-provedla-fi​rma-skodlivy-zasah-do-vyznamneho-krajinneho-prvku-C​eka-ji-pokuta-sto-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 3.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.