Jak funguje Svaz (1): Organizační členění a volené orgány

Jak funguje Svaz (1): Organizační členění a volené orgány

Kategorie: Všeobecné

Milí příznivci Petrova cechu.

Každý týden vám budeme představovat jednu oblast svazové činnosti – od organizační struktury, přes práci s dětmi a mládeží, sportovní aktivity až po genezi pravidel, platných na našich revírech. V prvním díle se zaměříme na úplný základ – organizační strukturu a volené orgány napříč Svazem. Na úvod je nutné zdůraznit, že tyto články neaspirují na zcela vyčerpávající popis celé problematiky, ale mají snahu přiblížit základní principy (nejen) členské základně.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne​/575-jak-funguje-svaz-1-organizacni-cleneni-a-volen​e-organy

MAXXSKATER, 3.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.