Usilujeme o důslednou ochranu soutoku Moravy a Dyje

Usilujeme o důslednou ochranu soutoku Moravy a Dyje

Kategorie: Všeobecné

Klíčové je upravit stávající způsob lesnického hospodaření.

Tato informace je také hlavním sdělením, které AOPK ČR odeslala v reakci na otevřený dopis k této problematice.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-info​rmuje/aktuality/usilujeme-o-duslednou-ochranu-souto​ku-moravy-a-dyje/

MAXXSKATER, 13.10.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.