Milíčovský rybník prošel revitalizací. Od října bude mít i opravenou cestu

Milíčovský rybník prošel revitalizací. Od října bude mít i opravenou cestu

Kategorie: Všeobecné

Milíčovský rybník, který se rozkládá u Milíčovského lesa na jihovýchodě Prahy, má za sebou celkovou revitalizaci. Vodní nádrž o rozloze takřka 29 000 m2, která je v majetku hlavního města Prahy a kterou spravuje naše organizace, prošla od loňského listopadu výraznou změnou. Rybníku napájenému Milíčovským potokem jsme opravili vodohospodářská zařízení a zpevnili jeho hráz. Pro případné výlovy jsme v rybníce vytvořili nové kádiště. Práce u Milíčovského rybníka však ještě nekončí. Koncem září bude zahájena oprava 200 metrů dlouhé cesty, která vede po hrázi rybníka. Oprava cesty s sebou přinese dopravní omezení, které potrvá až do konce října. Na místě budou pro řidiče vyznačeny objízdné trasy.

Během revitalizace Milíčovského rybníka jsme postavili nové výpustné zařízení pro regulaci odtoku vody, kamenné schodiště pro přístup do rybníka a přibyl i kašnový přeliv, jenž navazuje na novou odtokovou štolu. Manipulaci s technikou během rybářských výlovů usnadní nové loviště a kádiště. Celou hráz rybníka jsme očistili od pařezů a nevhodné zeminy tvořené navážkou, kterou jsme nahradili novým materiálem. Do výšky vodní hladiny jsme hráz opevnili kamenivem, abychom ji uchránili před erozí a poškozením vodou. Plochy kolem rybníka jsme oseli travním semenem a na hráz jsme vysadili 5 vzrostlých dubů letních.

V tuto chvíli se rybník napouští. Rychlost napouštění vodou bude záležet na množství dešťových srážek v nejbližších měsících. Než se rybník zcela napustí vodou, sekáme a odvážíme náletovou vegetaci v nezatopených částech dna. Zabráníme tak tomu, aby po napuštění rybníka rostliny na dně nezetlely a neznečistily vodu.

Milíčovský rybník je součástí rybniční soustavy, do které kromě něj patří rybníky Kančík, Homolka, Vrah a Šáteček. Všechny rybníky jsou napájeny Milíčovským potokem, který pramení ve stejnojmenném lese necelý kilometr od Milíčovského rybníka. První tři jmenované rybníky jsou součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky, která je útočištěm celé řady chráněných živočichů a rostlin.

Náklady na revitalizaci rybníka činily 2,8 milionu Kč bez DPH a uhradilo je hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.

Zdroj: https://lhmp.cz/vt/2019/09/milicovsky-rybnik-prosel​-revitalizaci/

MAXXSKATER, 10.9.2019

Diskuse k bleskovce

Nkeltt - Profil | Pá 20.9.2019 21:03:47

Pedro1 >> Aaa, potrefena husa. Stačí si přečíst, co všechno se s hrází dělo, pak dělalo. Kdyby blbost nadnasela, tak tu litas jak holubicka. Zdraví Strosmajer blbe :-)))

NBéza1 - Profil | St 18.9.2019 13:43:43

keltt >> Velmi zjednodušeně,jevíš se nějakej moc chytrej,aby jsi se neposral.Ty rybníky jsou tam pomalu od nepaměti a vždy byli plné vody.Fertik.

NPedro1 - Profil | St 18.9.2019 10:18:17

keltt >> Ta hráz je tam od 18 století,teď byla jen zpevněna kamením.Navíc je to hráz jen cca 2 metry vysoká, a ten rybník má 2,9 ha.Mělká louže.I kdyby to nateklo během týdne,nikde nic nepoteče jako neteklo nikdy dříve.
Meleš nesmysly o něčem o čem víš kulový.

Nkeltt - Profil | Út 17.9.2019 22:57:31

Béza1 >> Velmi zjednodušeně. Čím déle, tím lépe. Nový ( rekonstruhovaný ) rybník, resp. jeho hráz není schopná rychle pojmout větší množství vody - tekla by. Tvá zvědavost plyne pouze z absolutní nevědomosti a neznaznalosti stavu věci, ale to je tady na mrku u většiny respondentů celkem běžný jev.

NBéza1 - Profil | Čt 12.9.2019 12:21:04

To jsem zvědavý,kdy se rybník naplní.Zatím je to již delší dobu jen taková větší louže.