Jak hospodařit v lesích na soutoku Moravy a Dyje?

Kategorie: Všeobecné

Inspirací může být náš web, který se tomuto jedinečnému území věnuje.

K dispozici je rovněž bohatá grafická dokumentace včetně názorné ilustrace. Ta zjednodušeně porovnává současné lesní hospodaření a způsob hospodaření, který je potřeba pro život vzácných druhů rostlin a živočichů.

Více najdete na https://soutok.nature.cz/ochrana-soutoku

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-info​rmuje/aktuality/jak-hospodarit-v-lesich-na-soutoku-​moravy-a-dyje/

MAXXSKATER, 2.8.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.