Zkanalizovaný potok Zelenka se proměnil na přírodní, meandruje Orlickým Záhořím

Kategorie: Všeobecné

Koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice, obnovily za bezmála 4,9 milionů korun Lesy České republiky. Nové jsou i tůně, skluzy a rybí úkryty, také broukoviště a ještěrkoviště. Jedná se o jeden ze vzorových projektů programu Vracíme vodu lesu, který podnik zahájil letos v dubnu.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zkanaliz​ovany-potok-zelenka-se-promenil-na-prirodni-meandru​je-orlickym-zahorim

MAXXSKATER, 29.5.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.