Brodský - Červený Kostelec

1 foto revíru Brodský - Červený Kostelec
2 foto revíru Brodský - Červený Kostelec
3 foto revíru Brodský - Červený Kostelec
4 foto revíru Brodský - Červený Kostelec
5 foto revíru Brodský - Červený Kostelec

Ceník povolenek

1 denní - 1 ryba 400, -
2 denní - 1 ryba 700, -
Víkend Pá – Ne – 1r. 800, -
3 denní - 1 ryba 1000, -
4 denní - 2 ryby 1300, -
5 denní - 2 ryby 1500, -
6 denní - 2 ryby 1700, -
7 denní - 2 ryby 1900, -
celoroční - 5 ryb 6000, -
Stálým hostům lze povolit  i noční lov. Příplatek za noční lov činí 200,- Kč za noc. Od 3-tí noci 100,- Kč/noc. V případě zájmu o rybu je příplatek 200,- Kč/1 ks ryby (Kapr, amur, lín, candát a štika).

Typ revíru: stojatá voda, mimopstruhový, soukromý
Rozloha: 16ha
Oblast: východní Čechy

Popis

Místo kde se snoubí pěkná lovná místa s možností příjezdu a bivakování přímo u vody, kvalitní rybí obsádka kapři 22 kg, jesteři 140 cm, amuři 110 cm, líní 62 cm, štiky 120 cm, candáti 90 cm a komletní zázemí kempu. Čisté záchody, sprchy s teplou vodou a vodnická restaurace s dobrým jídlem a pitím. Prostě revír pro pohodové chytání a zvyšování si svých osobních rekordů.

Speciální pravidla

Na revíru se chytá v režimu chyť a pusť na dva pruty s jednou montáží s háčkem bez protihrotu. Prioritou je maximální šetrnost při zdolávání a manipulací s rybou.Proto sebou podložku, velký podběrák, boty do vody a foťák pro zaznamenání si svého životního úlovku. Místo si lze označit tyčovou bójkou, je možné si zakrmovat i zavážet návnadu.Těm pravým rybářům povolujeme i noční lov.

Běžné druhy ryb

Revír je velice pěkně zarybněn. Rybí obsádku tvoří kapři až 22 kg, amuři 110 cm, jeseteři 140 cm, líni 62 cm, candáti 90 cm, štiky 120 cm a bílá ryba. Lov dravců u nás začíná od září. Lovná sezóna začíná od rozmrznutí rybníka a končí opět zámrzem. Zpravidla tedy od konce března až do prosince. Krásné trofejní ryby se tu v příjemném prostředí těší na to, jak si s vámi zabojují. Klid a pohoda pro vás a zábava pro celý zbytek rodiny. Přesně to je náš i váš kemp a rybník Brodský Červený Kostelec

Komentář

Řád pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku „Brodský“ Červený Kostelec platný od 1. 1. 2012

Rybí obsádka: kapři 22 kg, amuři 110 cm, jeseteři 140 cm a krásní líni až 62 cm

Každý držitel „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí na rybníku Brodský“ (dále jen „Pověření“) je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto „Řádem pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Brodský“ (dále je „Řádem“) a dodržovat jej. Držitel pověření souhlasí s prováděnými kontrolami. Před zahájením lovu je každý zájemce o lov nejprve povinen si zakoupit „ Pověření “. Prodej „Pověření“ je prováděn přímo v kempu Brodský Červený Kostelec. Lovné místo lze dopředu rezervovat, proto je nutné se nejprve informovat, které lovné místo je momentálně volné.Na revíru chytáme v režimu chyť a pusť.

Pravidla pro odlov ryb udicí
1. Hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Brodský smí provádět pouze osoba pověřená nájemcem rybníka „Brodský“ panem Ing. Milanem Hrstkou, bytem Souběžná 186, Červený Kostelec, IČ: 40132692, která má v době lovu u sebe platné „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí na rybníku Brodský“ a osobní doklad totožnosti .
2. Držitel „Pověření“ může k lovu použít nejvýše dvě udice. Každá udice musí mít pouze jeden návazec s jedním jednoháčkem bez protihrotu!
3. Odlov ryb může být prováděn pouze na vyhrazených místech tak, aby se lovící vzájemně neomezovali v lovu.
4. Lov smí být prováděn pouze na nástrahy rostlinného původu, žížaly nebo masné červy. Lov na živou či mrtvou rybku je zakázán.
5. Vnadění a označování krmných míst je povoleno. Po skončení lovu je lovící povinen odstranit použité označení krmného místa. Používejte tyčové bójky nebo plovák na slabém vlasci.
6. Lov ryb z loděk je zakázán, vnadění a zavážení nástrahy z lodě je povoleno.
7. Je zakázáno vnadit krví, mléčnými kaly a syrovými luštěninami.
8. V případě dokoupení si ryby je lovící povinen si ponechanou rybu ihned zapsat do „Pověření“.
9. K uloveným rybám se chovejte co nejšetrněji. Pro rybu si zajděte do vody, podeberte ji do velkého podběráku a uložte na mokrou podložku. Ryby je zakázáno vláčet po mělčině po zemi nebo je z výšky házet zpět do vody! Je-li háček zaseknut tak, že nejde šetrně vyjmout, musí se odstřihnout.
10. Lovící je povinen na lovném místě i kolem něj udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat jakékoliv odpadky na břehu nebo je vhazovat do vody.
11. Po ukončení lovu je lovící povinen vrátit správci zpět pověření k lovu!. Nesplnění této povinnosti je důvodem k odmítnutí prodeje dalšího „Pověření“.“Pověření“ není přenosné na druhou osobu.
12. Z důvodu velkého množství krásných trofejních ryb určených k vašemu potěšení a vrácení zpět do rybníka je nutné používat podložky pod ryby případně i dezinfekci.
13. Opatrně při focení s rybou! Dbejte aby vám ryba nevyklouzla a nespadla na zem!!!

Lovné míry ryb:
Kapr 38 - 55 cm
Amur 60 - 80 cm
Lín 30 - 40 cm
štika 50 - 70 cm
candát 50 - 70 cm
Jeseter celoročně hájen
Ostatní druhy ryb bez omezení délek

Přívlač bude v roce 2012 povolena opět od září.
Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

Omezení lovu ryb udicí:
Území s omezením či zákazem lovu ryb jsou označena tabulkami.

Časy lovu: Loví se každý den od rozbřezku do setmění.
Stálým hostům lze povolit i nonstop lov přes noc. Při lovu přes noc musí být lovné místo osvětleno.

Povinné vybavení:
Lovící musí mít při lovu platné „Pověření“, doklad totožnosti, míru na měření délky ryb, vyprošťovač háčků, velký podběrák (min 70 cm), podložku pod ryby, tužku, obuv do vody pro šetrnější vyzvednutí ryby z vody a háčky bez protihrotů.
Doporučené vybavení: dezinfekce

Kontrola lovících
1. Kontrolu lovících provádějí osoby písemně pověřené panem Ing. Milanem Hrstkou mající průkaz s fotografií „Rybářská stráž rybníka Brodský“ případně policie.
2. Lovící je povinen na vyzvání „Rybářské stráže rybníka Brodský“ předložit ke kontrole: „Pověření“, průkaz totožnosti, rybářskou výbavu ( montáž návnadu a háčky ), úlovky ,zavazadla případně kufr automobilu a povinné vybavení.
3. V případě porušení tohoto „Řádu“, je „Rybářská stráž rybníka Brodský“ oprávněna odebrat lovícímu „Pověření“, úlovky a vykázat jej od vody.
4. Porušení tohoto „Řádu“, či jiných obecně platných předpisů vztahujících se k rybolovu a provozování kempu Brodský jsou důvodem k odmítnutí prodeje dalšího „Pověření“.

Kontakty:
Ing. Hrstka Milan, Souběžná 186, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 777 633 193 ,739 445 762
www.campbrodsky.cz
E-mail:info@campbrodsky.cz

Přejeme vám příjemný odpočinek a krásné rybářské zážitky.

Interaktivní mapa

 
Camp Brodsky, 17.7.2008