Kdo uplave, přežije: Působení těžké techniky na život v řekách

NHonza7 - Profil | Pá 1.5.2020 8:01:11

Velký dík za tento článek, který není pouze o teorii, ale o datech naměřených a získaných z terénu.. Měl by být povinnou četbou především pro hospodáře ČRS a pracovníky POVODÍ, aby si konečně uvědomili jak velká mortalita živočichů je při zásahu těžké techniky do říčního koryta a to se týkala tato studie pouze dvou druhů ryb.
Velmi pěkně v článku je popsán vliv zvýšeného průtoku na migraci pstruha a vranky. Nabídl možnosti k snížení mortality populace ryb v daném vodním toku za správného využití záchranného odlovu pomocí agregátu a příčných bariér. Jde tedy o maximální vyžívání všech záchranných prostředků, kde to je technicky možné k eliminaci zbytečné úmrtnosti ryb, díky stavebním činnosti s těžkou technikou na našich vodních tocích.