Mistrovství ČR v zimním Feederu

Datum akce: 25.-26.11.2023 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Feeder
Kraj: Jihomoravský

Propozice 1. Mistrovství České republiky v zimním Feederu jednotlivců a tříčlenných družstev LRU Feeder 2023

Pořádá MRS LRU Feeder ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, PS MRS Brno 2.
Termín závodů: 25. 11. - 26. 11. 2023

Místo závodu: Závodní trať bude vytýčena na revíru Svratka 5 (Brněnská přehrada) – v úseku Sokolské koupaliště a nudapláž

Organizační výbor:
Ředitel závodu: Martin Maťák, Jan Stárek, Viktor Štovčík
Garant závodu:
Hlavní rozhodčí:
Jury: bude ustanovena z řad závodníků

Startovné:
Jednotlivci ve výši 500,- Kč.
Tříčlenné družstvo ve výši 1500,- Kč/za tým.
Přihlásit se může jak družstvo, tak jednotlivci.
Přihlášky zasílejte na email: feederteammoravia@seznam.cz
Přihlášení do závodů je nutné předem, nejpozději do 11. 11. 2023.
Do přihlášky uveďte jméno závodníka (případně název družstva) a číslo průkazu závodníka.
Startovné prosíme uhraďte do 13. 11. 2023 na účet číslo 2201380598/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka, případně název týmu (startovné není možné uhradit na místě závodu).
Jednotlivcům nebo družstvům, která se nepřihlásí na výše uvedený email v požadovaném termínu, stejně tak jako jednotlivcům nebo družstvům, která neuhradí startovné do požadovaného data, nebude umožněna účast na závodě!!!!! (uhrazením je míněno připsání peněz na účet pořadatele, nikoliv odeslání peněz z účtu přihlášeného). Přihlášení do závodu je závazné.

Startovné nebude při neúčasti vráceno!!!!!

Časový harmonogram:

Pátek 24.11.2023
Neoficiální trénink v celé délce závodní tratě.

V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích!

Sobota 25.11.2023
07:00 – 8:00 Sraz, prezentace
08:00 – 08:30 Oficiální zahájení
08:30 – 09:00 Losování
09:00 – 10:00 Přesun k sektorům
10:00 1. signál – začátek přípravy
10:15 2. signál – kontrola krmení
11:20 3. signál – hlavní krmení
11:30 4. signál – začátek 1. kola závodu
15:25 5. signál – 5 minut do konce 1. kola
15:30 6. signál – konec 1. kola závodu

Neděle 26.11.2023
07:00 – 07:30 Sraz
07:30 – 08:30 Losování
08:30 – 09:30 Přesun k sektorům
09:30 1. signál – začátek přípravy
09:45 2. signál – kontrola krmení
10:50 3. signál – hlavní krmení
11:00 4. signál – začátek 2. kola závodu
14:55 5. signál – 5 minut do konce 2. kola
15:00 6. signál – konec 2. kola závodu
16:30 Vyhlášení výsledků – Hotel u Šuláka https://usulaka.cz/kontakt/

Délka závodu při nepřízni počasí bude zkrácena na 3h.

Pro vítězná družstva, jednotlivce a ženy jsou připraveny poháry. Jako cena bude rozdělena zbylá finanční hotovost po odečtení nákladů na pořádání.

Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném znění pro rok 2023.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:
– platný státní rybářský lístek,
    • legitimace člena ČRS (MRS), cizinci příslušné povolení k lovu v jejich zemi,
    • průkaz sportovce (známka nemusí být vylepena),
– platná povolenka pro shora uvedený revír (případně hostovací povolenka) – bude kontrolováno při
prezenci (bez platné povolenky nebude závodník zařazen do závodu, bez nároku na vrácení
startovného).

Souřadnice srazu:
Sraz bude na parkovišti Brněnská přehrada, Osada https://mapy.cz/s/lefodukebo


Popis závodního úseku:
Břeh i dno je písčito-kamenité. Hloubka 2-10m.

Výskyt ryb:
Hlavní osádku tvoří kapr a cejn velký, cejnek malý, ale jsou zde zastoupeny i ostatní druhy: amur, plotice, perlín, lín, okoun a další.

Ubytování závodníků:
Pořadatel ubytování závodníkům nezajišťuje.

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá
za škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po
skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého
dalšího odpadu, který nesmí ponechat u vody.

Parkování bude možné pouze na parkovišti Brněnská přehrada, Osada a u sjezdu k trati na Sokolské koupaliště viz. mapa.

Pořadatel nezajišťuje občerstvení.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic.

www.mrk.cz/download/propozice-zimni-MICR2023.docx

 

Martin M. - Profil - 26.10.2023