Vánoční Běs Těšetice 48hod 3nej Kdo neumrzne vyhrává

Datum akce: 1.12.2023 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský

Datum akce: 1-3.12 2023
Carp Cup Těšetice 48hod

Bodování 3nej nad 4kg


Místo konání:  Přehrada Těšetice
Časový rozpis:
Pátek:  6.30 – 7.00 - prezentace závodníků
            7.00 - losování
            7.30- 10.00 -přesun závodníků na místo a příprava
            10.00 - Start závodu
                                                                                                                                                Sobota: Průběh závodu
Neděle: 10:00 hod ukončení závodu
              12:00 hod vyhlášení výsledků

Ceny: 1 . místo: 18 000 Kč + poháry
          2 . místo: 15 000 Kč + poháry
          3. místo: 10 000 Kč + poháry
          Nejtěžší ryba závodu – 2 000kč + pohár     
Počet teamů: 15
Startovné: 5700,- pro 2-3člený tým
Povoleno vyvážení a označovaní lovných míst, neomezené krmení.
Přihlášky:na email – akcenahacku@email.cz Po přihlášení a zaplacení zálohy na účet bude závodní tým zapsán do startovní listiny.
Č.účtu  5143104002/5500
Záloha 3000 Kč musí být uhrazena nejpozději do 5ti dní od data registrace. Jinak bude tým automaticky smazán ze startovní listiny.
Druhá část startovného musí být uhrazena do 20.11. 2023
Losování:
Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť
Soutěží dvou - tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem s protihrotem.

Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce max.1m. Délka navázce není omezena. Obalovat nebo vmačkávat obalovací pastu na olovo je povoleno.  Zavážení nástrah, povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Zdolávání ryby možné z lodi i ze břehu .
Při zdolávání, zavážení, krmení z lodi musí zůstat min 1 člen družstva na břehu.
Po zdolání a puštění nebodované ryby na vodě, je povoleno rovnou umístit  montáž na lovné místo.
Plavidlo bude označeno pozičním světlem a závodníci budou vybaveni záchranými vestami, bez vest závodníci nesmí na vodu!
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě oprávněného protestu se ryby nebudou počítat.

Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude team okamžitě diskvalifikován! Bez nároku na vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního teamu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.
Krmení NEOMEZENO
Pokud něco není uvedeno v pravidlech, je třeba se řídit rybářským řádem pro uvedený revír!

Nástrahy:  boilies, pelety,partikl (boilies těsta a dipy povoleny).
Návnady:  boilies, pelety, partikl, method-mix bez živých složek
POVOLENO vyvážení a krmení z lodi ,zavážěcí lodičkou,nebo ze břehu košíčkem,raketou,kobrou označování lovného místa.
Nesmí se chytat ani krmit :Zákaz chytání na živočišné nástrahy(žížaly, červ atd..)
Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou
Povinná výbava: vaničková podložka pod rybu, podběrák min. 80cm rameno,váha, EKO saky a desinfekce.
Hodnocení a vážení:
Bodovanou rybou je kapr, amur, od 4 kg včetně.
Po zvážení ryby je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Musí být potvrzeno podpisem rozhodčího a členem týmu.
Sousední tým má možnost chodit k vážení.
Boduje se součet 3 nejtěžších ryb nad 4kg
Rozhodující je váha, která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.Při nenaplnění 15ti týmů může pořadatel ponížit výhry ,nebo zrušit závod.V případě zrušení závodu se vrací startovné v plné výši.
Svým uhrazením startovného také souhlasí s pořizování záznamů a jejich použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!                           
Teší se na Vás tým Rybářských potřeb Na Háčku
Podrobné informace a případné dotazy na  telefoním čísle 725 451 438

 

NaHáčku - Profil - 19.10.2023