10 ks Nej Jaroslav Jednotlivci

Datum akce: 26.8.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Olomoucký

10 ks Nej Jaroslav
Datum akce: 26.08.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Olomoucký

Vodní plocha Jaroslav Mor.Beroun
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Olomoucký
Velice dobře zarybněná voda kapři od 3 kg - 20 + kg

Časový harmonogram
Pátek 26.08..2022
    Prezentace    06 : 30 hod  --  07 : 00 hod
    Losování        07:00  -  07 : 30  hod,
    Příprava lovného místa  07: 30 hod  -  09 : 00 hod
    Start závodu        09 : 00 hod

Neděle 12.06.2022
  Konec závodu  12:00 hod
  Vyhlášení  výsledků        13:00 hod


Způsob losování závodních míst: nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
Typ závodu Položená

Startovné: 8 000,-Kč
Počet Jednotlivců 12

Soutěží jednotlivec který loví celkem na 2 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem.

Povolené nástrahy boilie, pelety 8-25mm (obalovací těsta, bustry, dipy)
Zakázané nástrahy nesmí se chytat ani krmit na: housku, foukané a extrudované kukuřice (pufy)a jiné extrudy, krmítkové směsi,,chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy
Methodmix pouze do PVA.
Návnady: boilie, pelety 4-25mm
- Zakrmování: PVA materiály max. délka PVA 5 cm.prum do 35
- Omezení krmení PVA max 2  hody s PVA(Jeden prut) další hod pouze jen montáž. Bude kontrolováno !!!!!!!
1)V případě že Tým bude v krátké době do 15 minut  často po sobě  přehazovat bude to považováno jako nedovolené zakrmování! Bez PVA neomezeně.
1) Bude napomenut a bude mu odebrána nejtěžší ryba a to při každém zjištění.
- V případě zjištění porušení těchto pravidel Bude uděleno okamžité vyloučení ze závodu!
- Kobra krmení neomezeno.
- Zákaz namačkávání různých měkých směsí pasta a td. na Kobru a takhle zakrmovat!


Typ revíru: Stojatá cca 3 ha

Bodování: Bodovaná ryba kapr, amur. 10 KS NEJ   
Základní váha bodované ryby 4 kg .V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy.
Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Výhry:
1.místo:        28 000.-Kč  + poháry
2.místo:        20 000.-Kč  + poháry
3.místo:        16 000.-Kč  + poháry

První tři místa nemají nárok na sektorové vítězství

Sektory:

Sektor  A  4 000,- + pohárky
              B  4 000,- + pohárky
           
1. nejtěžší ryba 5 000.-Kč + pohár
Nejtěžší ryba se nebude počítat do součtu 10 Nej !!

Přihlášky závodníků
Na tel. 604 209 140  nebo na emailu : mich.ples@seznam.cz

Po přihlášení a zaplacení startovného nebo zálohy min. 4 000,- Kč bude tým zapsán na startovní listinu. Zaplacení startovného popř. zálohy musí proběhnout nejpozději do 5 dnů od přihlášení. V případě nezaplacení je přihláška neplatná. Pokud team odstoupí od závodu 10.08.2022 a výše nebude startovné/záloha vráceno zpět. ( V případě že bude mít za sebe nahradní tým, bude částka vrácena zpět.
Startovné  nebo zálohu lze zaplatit pouze na bankovní účet.
Doplatek startovného bude vybrán na místě při prezentaci.
Číslo účtu: 2957422073/0800

- Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, apod.)
- Povolen pouze lov na položenou.
- Nesmí se požívat drátěná, feedrová ani jiná krmítka.
- Nesmí se namačkávat vnadící a krmítková směs na olovo nebo háček.!!! Okamžité Vyloučení ze Závodu!!!!!!
- Není povoleno používat šokové a pletené šňůry, musí být použita průběžná úniková montáž
- Povoleny jsou háčky s protihrotem.
- Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem.
- Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
- Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.
- Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
- Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
- Při hrubém porušení pravidel uvedených v propozicích, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu či provinění proti RŘ bude team diskvalifikován! Bez nároku vrácení startovného.
Podání protestu:
- Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.
- Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou

- Povinná výbava: podložka pod rybu (vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, 6x  EKO sak., váha a TROJNOŽKA!!!!!!!
- Auto na lovném místě
- Při nízkém počtu závodníků má pořadatel právo ponížit ceny nebo zrušit závody.!!!!!!!!!!


Těší se na Vás tým  PM Game

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Startovní listina
1)  Rosta Holický
2)  Radek Horák
3)  Pavel  Hanko
4)  Tomáš Vymlátil
5)  Zdenek Korner
6)  Michal Plesník
7)  Tonda Seitl
8)  Martin Achylis
9)  Patrik Reich
10)Martin Bugala
11)Ladislav Kopka
12)Luboš Dvořák

 

Myšal - Profil - 15.6.2022