hydra carp cup 2021 jeseň

Datum akce: 17.9.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

PRAVIDLÁ PRETEKU :

Dátum preteku : 17.9 – 19.9.2021
Kde: Súkromný revír Dvory nad Žitavou č. 3  s rozlohou 8.8 hektárov                                                           
Počet teamov : 23
Organizátor: Marián Gašperan ,Vladimír Sovič  hydracarpcup@gmail.com
FB https://www.facebook.com/HYDRA-CARP-CUP-101953875120010

Tel 0905642494
Miesto https://goo.gl/maps/JqHfpeVfEoGDyuVNA
Zraz: Piatok 17.9.2021
Prezentácia do: 7:00h
Žrebovanie. 7:30h /pokiaľ bude niekto meškať, zostáva mu posledné nevylosované miesto /
Príprava lovného miesta : 8-9h / kŕmenie, markrovanie, nahadzovací sonar/
Štart pretekov: piatok -9:00h
Ukončenie preteku: nedeľa 14:00h
Vyhodnotenie: nedeľa 15:00h
Štartovné pre 2-3 členný tím je: 350€ /tretí člen je plnohodnotný člen teamu/
Úhrada štartovného: IBAN: SK62 0900 0000 0002 3502 3194
Záloha štartovného : 200 € zaslať na uvedené číslo účtu po registraci do 31.5.2021 pre identifikáciu platby do poznámky napísať meno a názov teamu/ alebo, možnosť úhrady celej sumy naraz
Doplatok k zálohe najneskôr do: 15.8.2021 po tomto dátume sa štartovné nevracia, ak daný tím tak neuskutoční jeho registrácia zaniká bez nároku na vrátenie zálohy.

          Ceny
1 miesto 2 000€ + poháre
2 miesto 1 500€ + poháre
3 miesto 1000€ + poháre
Najväčšia ryba preteku 300€ + pohár
Prvá bodovaná ryba. 50€ + pohár

Losovanie: losuje sa 2x. V prvom kole sa losuje poradie podľa prijatých platieb. V druhom kole sa losuje lovné miesto.
Bodovanie: Bodovanou rybou je kapor a amur od 5kg vrátane.
Bodujú sa 3 najväčšie ryby
Pri vážení musí byť jeden člen susedného teamu, ktorý svojím podpisom odsúhlasí váhu úlovku. Tak isto bude člen susedného teamu pri púšťaný ryby.
Každá ryba musí byť zdokumentovaná / foto s tabuľkou: váha, dátum a čas ulovenia /
V prípade, že dôjde k rovnakému výsledku pri dvoch a viac tímoch, rozhoduje najväčšia ulovená ryba. /ak by bola zhoda, tak čas ulovenia /
Kŕmenie z brehu a vrámci svojho sektoru: kobrou, lopatkou, košíkom, kŕmnou raketou, pva.
Člny a vyvážacie loďky : zakázané
Povolené kŕmenie: bez obmedzenia
Množstvo a druh kŕmenia je neobmedzené, nesmie byť zdravotne závadné ,plesnivé, skysnuté a toxické.
Povinná výbava:
2x eco sak
podberák: ramená min 90cm
Montáž : inline,
Pri love je potrebné používať dve dostatočne veľké vlhké vaničky s vyvýšeným okrajom Clinik na ošetrenie rýb
Trojnožka
Pravidlá: loví sa systémom chyť a pusť. Každý tím chytá na 4 prúty, každý prút s jedným nádväzcom a háčikom s protihrotom. Zig rig- povolený. Pri kŕmení a nahadzovaní nesmie pretekár opustiť svoj sektor. Marker, nahadzovací sonar povolený . Zákaz označovania lovného miesta.. Z rybami treba zaobchádzať s maximálnou opartnosťou. Mŕtva ryba sa nezapočítava.
Pri porušení pravidiel uvedených v propozíciách či nedodržaní nepísaných zákonov etiky športového rybolovu bude tímu okamžite napomenutý a bude mu udelená žltá karta a následne odrátaná najväčšia ryba z úlovkovej listiny. Pokiaľ rybu ulovenú nemá, bude mu odrátaná prvá bodovaná, ktorá sa nezapíše. Pri druhom porušení nasleduje diskvalifikácia teamu a bez nároku vrátenia štartovného!
Podanie protestu: Protest môže podať člen tímu len hlavnému rozhodcovi a to bezodkladne. Ak team podáva protest, musí zložiť hl. rozhodcovi kauciu vo výške 50€, ktorá pri neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Na protesty podané po ukončení pretekov nebude braný ohľad. Všetko čo nie je povolené je zakázané.
Každý štartuje na vlasnú zodpovednosť a organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody počas preteku.
Po ukončení preteku je každý tím povinný odpratať odpadky a tieto si odviezť, vrátane ohorkov z cigariet
Všetci štartujúci súhlasia s týmito pravidlami, čo potvrdili prihlásením a uhradením štartovného.
Svojím podpisom pri registrácii taktiež dávate súhlas k zhotovovaniu záznamov a fotografií pre komerčné využitie, zverejnenie na internete, vo videu,na sociálnych sieťach alebo iných kanáloch na propagáciu rybolovu či samotnej akcie.
Ďalej týmto udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa smernice GDPR.
Zoznam registrovaných HYDRA CARP CUP jeseň
aktualizácia 22.3.2021
1. TITTUS TEAM
2. Kimot.sk
3. M&M fishingteam
4. T&t team - záloha 🔖
5. MK Carp Team
6. LASTIA Team - zaplatené 🔖
7. WSR Carp Team
8. CT Kraken
9. BoMo CT
10. CARP TEAM M&M
11. Krcho Carp - zaplatené 🔖
12. PIRATE CARP - záloha 🔖
13. Jmj Carp
14. N.I.Z Carp Team
15. MATRAY TEAM záloha 🔖
16. Pedro Team_2
17. ViperCarp-zapad
18. NO LIMIT
19.Team Hydra
20. MTM Carp
21. POP-UP Team zaplatené 🔖
22. DreamTeam záloha 🔖
23. M-D-M Garantbaits zaplatené 🔖
Náhradníci : Jatov Carp Team

 

Marian Gašperan - Profil - 4.1.2021