VALCHA 2020 66.HOD Týmové rybářské závody

Datum akce: 16.7.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

VALCHA 2020 66.HOD.  Týmové rybářské závody.
 

Rybník se nachází na kraji středočeského kraje blízko obce Borovnice u Čechtic, v nadmořské výšce 434 m n.m. Město Vlašim je vzdálené 10 km a vzdálenost od Prahy je cca 50 minut.

Valcha se rozprostírá na ploše 10,5 ha. Průměrná hloubka rybníka je 2,5 m, hloubka u hráze se pohybuje od 3 do 4,5 m. Rybník je členitý, má písčité dno, mnoho překážek a úkrytů pro ryby. Jsou zde zajímavé mělčiny a lavice. Borovicový les zajišťuje rybářům v letním období příjemný stín.

                     Chytat se bude pouze na odhoz.
                        18.TÝMU.

1. místo – 16.000,.    Poháry + ceny od sponzora
2. místo – 11.000,.    Poháry + ceny od sponzora
3. místo – 6.000,.      Poháry + ceny od sponzora
Nejtěžší ryba -1.500,.  Pohár
První chycená ryba 10+    1.000,. +ceny od sponzora

Výhra za sektor:
Sektor  A    hodnotné věcné ceny (týmy umístěné na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)

Sektor  B  hodnotné věcné ceny (týmy umístěné na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)


Pořadatelé: Filip Pluhař  Michal Šprinc
Hlavní pořadatel: Filip Pluhař  Michal Šprinc     
Zasílání přihlášek: Pluhar.filip@seznam.cz  tel.604783402
Hlavní rozhodčí: ..... Alča,Jerry,(Pavel Šik,Michal Šprinc,Filip Pluhař)
Pomocná dozorčí rada. Tomáš a Jaromir https://www.rybnik-valcha.cz/
REGISTRACE JE POUZE PROSTŘEDNICTÍM EMAILU
Pluhar.filip@seznam.cz.


Začátek závodu:
16.07.2020 v 16:30.hod.
Konec závodu:
19.07.2020 v 10:30.hod


Startovné:
Startovné je stanoveno na 6000Kč/tým

Možnost objednání: Snídaní, Obědů a Večeří za příplatek.

Čt- večeře
Pá- snidane-oběd-večeře 
So-snidane-oběd-večeře
Ne-snídaně
Při registraci nutnou uvést počet jídel na každého závodníka. Cena jídel na cely závod 700Kč osoba.

Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 18.přihlášených týmů.
Tým musí do 14ti dnů od podání přihlášky uhradit nevratnou zálohu  50% startovného.
Pokud tak neučiní přichazí o nárok registrace a je pozván náhradní tým.
Startovné lze uhradit na BÚ 2804327083/0800
Při platbě zadejte název týmu do,,zpráva pro příjemce"
Zbývající část uhradit do 10.06.2020


Losování a prezentce:
Při uhrazení celé čásky na učet bude každému týmu přiděleno číslo na losovaní na pořadí.

Časový rozvrh závodů:
Prezence týmů proběhne ve čtvrtek 16.07.2020 od 14:00. do14:15.hod.

Seznamení s Pravidly: 14:15 do 14:30.hod
Losování sektoru: 14:35 ve dvou kolech.
V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole.
V druhém kole si tým vylosuje číslo lovného místa,ve kterém bude lovit.
V případě,že Tým nebude v danou dobu přítomno losu.
POSOUVÁ SE NA POSLEDNI MÍSTO!!! dolosovavá rozhodčí.

Po ukončení losování se TÝM odebere na svá stanoviště,kde může začít s přípravou na kterou má MAX 1.HODINU!!!!!! Zmapovat svuj sektor pomoci např.deeperu. 30minut před startem zavodu je povolen spomb na tuto dobu budete upozorněni.
Marker je povolen pouze k měření hloubky, ne k označení krmného místa. Jeho použití je povoleno pouze před zahájením závodu.
Kobra, prak lze využívat po celou dobu závodu.
Zakázána je zaváděcí lodicka (popř. dron) ! ! !
Na lovné místa se věci dopravují pomocí vozíku a kárky, není to daleko cca max 110m od aut.

Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu, rybník. Nahazovani povoleno pouze bez návazce( pouze olovo).Před začatkem závodu.


HODNOCENÍ:
Probíhá vážením a zápisem do sumáře učastníka a rozhodčího,kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.

Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy pěti nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.

Ulovky se váží ve vážících taškách,které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!
LOVNÉ MÍSTA 15.16.17. Se váží navzájem za přítomnosti druhého člena z jiného týmu. Foto váhy plus ryby a podpis člena druhého týmu. JINAK SE RYBA NEPOČÍTÁ BEZ DISKUZE.!!! . KONTROLA SE BUDE PROVÁDĚT PRŮBĚŽNĚ MIN.4x Den.

Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb nad 6.kg. pouze KAPR , AMUR.

Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku.
Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo na celý závod.
Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí.
Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány. Lovi se kolmo z vylosovaného místa!
Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího,nebo Pořadatele tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Lov na 4.pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem,s vlasovou metodou.Montáž provedena tak,aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Velký poděrák s min.80cm,odháčkovací madrace(podložka vaničkového typu).V noci bílé světlo u stojanu.
!!!!!BACK LEAD!!!!! ZADNÍ OLOVO!!!!
                POVINNOST.

Za nedodržení je postich formou žluté karty při opakovaném prohřešku 2.hod.tým nechytá plus se odepíše nej ryba z sumáře.Toto kontroluje namátkově rozhodčí!.

           
Chytat se bude pouze na odhoz. Kolmo z vylosovaného místa.!!


NELZE  použít živé organismy tj. žížala, červ atd. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody  je povolen pouze pro případ manipulace s rybou..

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu.Rybník Valcha
https://www.rybnik-valcha.cz/

KRMENÍ:
Návnady a Nástrahy:

Boilies, pelety, mikropelety- vnadění jen ze břehu - Kobrou,lopatkou, prakem a PVA  materiálem po celý závod.

Zakrmování raketou povoleno 2x Deně a to RÁNO 07:00--08:00.VEČER 19:00--20:00.hod.V tuto dobu je možno opětovně použití  Marker, Deeperu.
PARTIKL POVOLEN MAX 45.KG TÝM NA ZÁVOD.

Nástrahy: boilies, pelety, bostery, obalovací těsta, dipy  povoleny.
Dvojice chytá na čtyři pruty stylem chyť a pusť, na položenou.(úniková montaž)
Metod mix krmítko povoleno.
Každý prut s u použitím jednoho háčku s mikroprotihrotem, pouze vlasovou metodou.
Zig povolen bez omezení.

Pohyb a chování v průběhu závodu.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň.
Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů.!!!!


Návštěvy jsou povolené.
9:00 -20.00
Automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!
Za nedodržení bude udělena žlutá karta!!!. Každý tým je povinen seznámit náštěvu o pohybu kolem vody. Průchod sektorem je možný POUZE s dovolením týmu jenž se nachází v daném sektoru. Za sektory vede cesta, která je na tyto věci připravená. NA cestě není možno bivakovat . Musí byť průchozí.

Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit.
Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu.
Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.


Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba.Organizační pokyny
Po dobu závodu bude pravidelná strava Snídaně,Oběd,Večeře.


Závěrečná ustanovení

Uhradou startovného souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

Svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla v době závodu.
Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

KONEČNÉ STARTOVNÍ POŘADÍ
A ZÁROVEN POŘADÍ NA PRVNÍ LOSOVÁNÍ:

1. Utrh a urval..Ladislav Ptáčník, Honza Dvořáček.
2.Cobra Carp Team..Tomáš Selingr,Karel Veverka. 
3.Anaconda team... Zloprcek a jeho Žena 💅
4.No Carp team....Michal Soukup,
5.CT Pat a Mat....Jan Forman,Radek Čech.
6.Tým Senioři....Ruda a Ota Šprincovi.
7.CT  RANDAP.......Miloš Máslo, Tomáš Pilc.
8.CT  Pohodová ryba - Stanislav Svoboda + 1.
9.Carp team Valcha.......David Stibůrek,Filip Stibůrek,Martin Urban.
10.Carp tým Blondýny..Ivča Jonešova, Heleča Boštická.
11.Carp tým Pobřeží Kocoviny ...Michal Dohnal,Jaroslav Zeman,Eliška Žačková-Dohnalová:-)
12.STRAČOV Tým ....Petr Vít..Michal Bulíček.
13.Tým Zelenáči....Martin a Honza Zelenka +1.
14.Tým DATEL...Michal a Marek Špačkovi,Kristina Rydvalová.
15.CT Mikbaits...  Břetislav Šilboch  a Michal Šilboch.
16.Carp tým Bez Hačku... Petr Drábek,Aneta Udatná.
17.CT Vyrovnaná dvojka..Michal Suchý,Radek Suchý.
18.Crazy carp....Martina a Miroslav Růžičkovi.

 

čajda-fifi - Profil - 19.1.2020