Kalendář akcí - winter carp race toušeň 2019

winter carp race toušeň 2019

Datum akce: 10.11.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Středočeský

WINTER CARP RACE TOUŠEŇ 2019

Mezinárodní závod v lovu kaprů na 45 ha pískovně Toušeň u Čelákovic
https://fishingcompetition.cz/285/winter-carp-race-tousen-2019-1/

Termín: 10. 11. – 15. 11. 2019

112 hodin nonstop

Počet týmů: 22

Sraz účastníků v areálu jezera Toušeň: http://www.tousen-ryby.cz/kde-nas-najdete/
10. 11. 2019
 12:00 – 14:00 registrace závodníků
 14:00 – losování lovných míst
 15:00 – přesun na lovná místa, stavba tábora ( upozorňujeme, že všechna místa nejsou dostupná autem, přesun nutný pomocí lodě, člunu )
10. 11. 2019
 20: 00 – start závodu ( povoleno vše v rámci pravidel )
15.11. 2019
 12:00 – Konec závodu
 15:00 – Vyhlášení vítězů

Kontakty:
Antonín Gergišák +420 775 144 670
Jan Vyhnanovský +420 605 265 000
email: info@fc-cz.cz

Registrace:
 Přihlášky odesílejte na email info@fc-cz.cz, nebo se přihlaste pomocí formuláře, v sekci přihláška.
 V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email
 Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.
 Startovné 17 000,- kč za dvoučlenný a jednočlenný a 18 000,- za tříčlenný tým
 Startovat mohou i jednočlenné týmy
 V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto náhradním týmům.
 Zruší-li registrovaný tým registraci po 10. 11. 2019, startovné se vrací pouze v 70 % výši.
 Záloha ve výši 10 000,- Kč bude uhrazena do 14ti dnů od zaslání potvrzení registrace, v opačném případě bude tým automaticky odhlášen. Doplatek startovného musí být uhrazen nejpozději do 60 dní od potvrzení registrace.

Losování:
 Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí v tabulce týmů na webu
 Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí
 Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu
 Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí
 Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit
Poté každý tým obdrží mapu lovného místa, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí. Bodování:
 Bodované ryby: Kapr 10kg včetně, Amur 10kg včetně. Ryby se zváží a
zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.
 Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího.
 Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.
 V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené bodované váhy 10kg včetně, nebo nebude těžší, než již zapsané bodované ryby (tolerance 300g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o nebodované rybě v kartě týmu a rozhodčího, se
týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Povolená technika lovu:
 Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá
práva a povinnosti, jako první dva soutěžící).
 Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.
 Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jedno háčkem.
 Protihrot je zakázán!
 Povolen pouze lov na položenou.
 Zavážení povoleno
 Krmení a zdolávání z člunu povoleno ( Odháčkovací matrace je ve člunu povinná!)
 Zavážecí lodička povolena
 Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
 Zig Rig povolen
 Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny)
 Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je povolené.
 Lov způsobem ,, chyť a pusť “
 Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno
 Obalování olov povoleno
 lovná místa je možné si označit pouze tyčovou bojkou. Povoleny 2 ks bojek na tým!
 Po zdolání ryby na vodě, nesmí závodník položit montáž do vody, pokud rybu
veze na břeh k vážení.
 Je povoleno všem členům týmu vyjet na vodu, aniž by musel jeden člen týmu
zůstat na břehu.

Nástraha:
 Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).
 Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a partikl
(tygří ořech, řepka ). Kukuřice a ostatní partikl zakázán.
 Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny
 Zarážky imitující partikl jsou povoleny!
 K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

Ke krmení povoleno:
 Boilies, Pelety
 Partikl (tygří ořech, řepka ). Kukuřice a ostatní partikl zakázán.
 Používání methodmixu, hlíny, šroty, lepidel povoleno

Lovný sektor:
 Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.
 Lovné sektory budou vyznačené na vodě bójkou.
 Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.
 V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu.

Povinné vybavení:
 Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm
 Odháčkovací matrace
 Tři kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně jedna ryba)
 vyprošťovač háčků
 člun
 záchranná vesta na člun
 mobilní telefon

Člun:
 Jsou povoleny dva čluny pro jeden tým.
 Zákaz používání benzínového motoru.
 Každý člun musí být označen bílým světlem pro noční lov!!!!!!! Toto světlo se rozumí lampou, či podobným osvětlením, které svítí kolem dokola a je viditelné STÁLE ze všech stran! Čelová lampa a podobně na hlavě závodníka, NENÍ bráno jako osvětlení člunu! Lampa musí být také umístěna tak, aby jej nic nezakrývalo. Lampa tedy nemůže vyset na jakékoli boční straně člunu.
 Provozovatel závodu si vyhrazuje právo k vydání pokynu zákazu vyjíždění člunů na vodu.
 Zákaz výjezdu člunu závodníkem po požití alkoholu či drog.
 Člun musí být při nečinnosti uchycen ke břehu nebo vytažen na břeh.
Pohyb a chování v průběhu závodu:
 Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
 Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než
v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
 Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Protest:
 Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
 Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:
 Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

VYHODNOCENÍ:
 Bodují se pouze tři nejtěžší kapři a amuři z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, nebo amurem, pokud bude váhově těžší než
bodovaní kapři a amuři u jiného týmu).
 V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovení první bodované ryby.

CENY:
Prizey Money 150 000,- CZK
1. Místo 60 000,- pohár, věcné ceny
2. Místo 30 000,- pohár, věcné ceny
3. Místo 20 000,- pohár, věcné ceny
Sektor A:
1. Místo 10 000,- věcné ceny
2. Místo 5 000,- věcné ceny
3. Místo věcné ceny
Sektor B:
1. Místo 10 000,- věcné ceny
2. Místo 5 000,- věcné ceny
3. Místo věcné ceny
Věcné ceny:
Věcné ceny do 10 tého místa

Závěrečná ustanovení:
 Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
 Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
 V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.
 Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.
 pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Spring Carp Race Toušeň vpuštěn.
 Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu a podél břehu jezera Toušeň. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu. Při návratu na jezero umožní kontrolu auta pořadateli, nebo rozhodčímu.
 Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na parkovišti před závorou!
 Děti jsou jako členové týmu povolené, ale odpovědnost za ně nese kapitán týmu, nebo rodinný zástupce. Minimální věk dítěte 12 let včetně.
Všichni účastníci Winter Carp Race Toušeň 2019 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Závodníci jsou povinni mít na sobě záchrannou vestu, pokud tak neučiní, nese za sebe veškerou zodpovědnost. Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým
podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Přejeme Vám mnoho úspěchů
Tým Fishing Competition


Výsledky

https://fishingcompetition.cz/category/vysledky/

 

Honzabubak - Profil - 10.10.2019