Co na vlaštovky/jiřičky?

Hezký den, prosím, nemáte někdo nějaký osvědčený typ co by pomohlo proti těmto cizokrajným návštěvníkům, aby nestavěli svá hnízda na naši novou fasádu? Dům je patrový, dostupnost pouze ze žebříku. Fáborky z igelitu nepomohly.... plastová sova také ne.
Autor diskuse: rybarkaJMK - Profil , 15.6.2023 všeobecné - ostatní

NSiven Polní - Profil | Po 26.6.2023 20:33:03

kubas. >> Však jo, ten je dost krutej 👍. Ale pokouším se předat zprávu psaním mezi řádky (trénovat je třeba).

Nkubas. - Profil | Po 26.6.2023 20:26:29

Siven Polní >> Mne to připomnělo jeden vtip:-).

Jel jeden Čech na lov do USA. Když se vrátil ptal se ho kamarád:
Tak co jsi ulovil?
Ale, jednoho bizona, jednoho mustanga a asi pět nouplízáků.
Nouplízáků???
No jo, to vždycky něco černýho vyskočilo z křoví a volalo: No, please!

NSiven Polní - Profil | Po 26.6.2023 20:23:48

kubas. >> Opět podotýkám - psal o domestikovaném druhu, to je vše, co vím...

Nkubas. - Profil | Po 26.6.2023 7:11:39

Siven Polní >> Nouplísáci :-)?

NSiven Polní - Profil | Ne 25.6.2023 18:50:37

doktor multiplikator >> On ale píše o domestikovaném a následně zdivočelém druhu...

Nrybomil - Profil | Ne 25.6.2023 14:57:46

Jo a zapomenul jsem napsat, že bývalý majitel domu, co ho využíval jen jako občasný víkendový celých 7 let nechával otevřený dveře do verandy. Aby vlaštovičky mohly hnízdit. Palubkový dveře borovice s modřínem za tisíce na než tedy celý léto pršelo nechal napůl zničit.
Dle mě echt milovník přírody nebo úplnej debil, přičemž variantu 2 vidím jako více pravděpodobnou.

Ndoktor multiplikator - Profil | Ne 25.6.2023 10:37:27

Řízek 5,125 >> keby to co si pisal omestskych holuboch plati o mensine mame s tu strelecke dni :))

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 22.6.2023 17:16:26

rybomil >> poznali prd, protože tohle tam ale dělali dycky, to nemá s eu co dělat,
tzv. bird watching je je typický kulturně sociální fenomén anglosaského světa, v usa je to podobné, tedy zatímco Italové drozdy střílí do polívky, a je to národní tradice, angláni jim staví pítka.

u nás fakt není problém s překrmenými ptáky, naopak, spousta druhů ubývá. a to třeba i dříve běžné druhy vázané na venkov-např. jak ubyly chovy hospodářských zvířat, kde se tahle drobot přikrmovala, tak ubyli i oni.
to, že nemůžeš střílet vrabce vzduchovkou jako před padesáti lety je jen důsledek nějakého vývoje.
pár druhů se novému prostředí přizpůsobilo, většina ale ubývá.

btw- pozor-holubové ve městech se normálně likvidují-na ně se nepohlíží jako na volně žijící živočichy, protože jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje,

Nrybomil - Profil | Čt 22.6.2023 16:55:56

Řízek 5,125 >> no oni už poznali, že si to v rámci pseudoochrany podělali sami. třeba ohledně běžného ptactva díky reklamě až propagaci krmení to dopadlo tam tak, že veřejnost je zblblá, krmí venku v krmítkách ptáky celoročně namax. prvák se přenášejí víc nemoci, druhák zleniví a nehledaji moc jinou potravu, třeťák jsou tlustý a nemaji mladé. něco jako když medvěda nebo divočáky naučíš žrát odpadky...

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 22.6.2023 16:40:32

rybomil >> jak ukazuje vývoj, anglani si v ramci omezujících ustanovení bohatě vystačí sami, to s nějakou Eu nemá co dělat:-)

jak to mají podle odst 2 nevím.

Nrybomil - Profil | Čt 22.6.2023 16:15:18

Řízek 5,125 >> tuším , tuším, že zrovna angláni ty ustanovení podobný odst. 2) mají poněkud jinak ?
nenechaj si do všeho kafrat od hujerů EU a mj. proto taky v rámci brexitu z ní asi rádi odešli ...

NDodo677 - Profil | Čt 22.6.2023 15:11:56

Pokud už to tady napadlo.....
Nezkoužel je třeba někdo nalákat jinam...?
Na druhou stranu zahrady udělat nějakou zídku vhodnou? Ikdyž ony by ty potvory stejně stavěli všude :D

Nmlaďoch - Profil | Čt 22.6.2023 12:05:25

Nrybomil - Profil | St 21.6.2023 15:35:23

Řízek 5,125 >> je to skoro 20 let

NBord - Profil | St 21.6.2023 10:18:11

Řízek 5,125 >> 👍

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:54:52 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

a pozor u vlašťovek a rorýsů-
jsou to zvláště chránění živočichové dle § 48,

zásahy jejich hnízd dle § 56

(1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství10), lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu47c).

2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze povolit

a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,

b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,

c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,

d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,

e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství

Kompetentním orgánem je v tomto případě Krajský úřad,
který dle § 57 vydává
Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů
V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů (§ 50 odst. 5) a nerostů (§ 51 odst. 3) lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánů ochrany přírody.

v případě- že je to na uzemí CHKO- je příslušná AOPK-viz níže.
V případě-že je to na uzemí Národního parku-je příslušná správa národního parku.
Ve vojenském ujezdu snad žádný hnízdo nebude:-)

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:40:10 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

tedy v případě odstranění hnízd jiřiček z fasády-
podat si žádost k orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností-
popsat co je záměrem a proč.
Orgán povolí odchylný postup- dle níže zmíněného § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v § 5a odst. 1písm. b)
stanoví tam nějaký časový rámec, kdy je možné odstranění hnízd provést.
je to ale dycky po skončení hnízdního období, aktivní hnízdo- jeho odstranění na 99% nikdo nepovolí, to už by opravdu musel být nějaký závažný důvod-a to poničená fasáda baráku fakt není.

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:32:47

Nicméně- existuje tzv. odchylný postup při ochraně ptáků-
§ 5b

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků
(1) Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:32:06

Takže návod-
ptácí u nás požívají ze všech živočichů nejvyšší stupen tzv. obecné ochrany.
paragrafy ze zákona na ochranu přírody 114/1992 Sb.

§ 5a

Ochrana volně žijících ptáků
(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno

a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,

b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,4c) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:28:08

Btw- všichni se zaklínají tím, jak chtějí bydlet v přírodě, jak mají rádi přírodu, jak mají rádi zvířátka.
Ale to mají na mysli asi nějakou přírodu tak 500 metrů od baráku, minimálně.
protože když k nim náhodou příroda dorazí blíž, tak je to zásadní problém.
a uplně nejhorší sou chaty v lese a baráky u lesa, přijde mi, že lidi sou překvapený tím, že v lese sou stromy, který rostou-za dvacet let třeba i o pět metrů:-)

NŘízek 5,125 - Profil | St 21.6.2023 9:24:59

rybomil >> proč to oznamujete AOPK, AOPK ve Světlé nad Sázavou, a většinou ani jinde-nemá žádnou uřední kompetenci,
máš to oznámit na ORP, případně na krajský uřad, případně na ČIZP-tam bych začal jako první.
AOPK-
vykonává statní správu ochrany přírody pouze v

§ 78 114/1992 sb.

Působnost Agentury a správ národních parků
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.

NKáceč - Profil | Ne 18.6.2023 22:22:01

Vash >> já to teda taky nezkoušel a to máme doma asi 30 ořešáků :-)

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 22:09:18

Káceč >> Nebudu si kazit rum 😝 Fakt sem to zkoušel a výsledek žádný 😕

NKáceč - Profil | Ne 18.6.2023 21:59:40

Vash >> nesmíš ho louhovat v rumu :-)

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 21:08:04

Káceč >> Nefunguje 😉 Zkoušel sem 😕

NKáceč - Profil | Ne 18.6.2023 20:04:59

rybarkaJMK >> proti čmelíkům do hnízd listí z ořešáků.

NrybarkaJMK - Profil | Ne 18.6.2023 19:57:25

Vash >> no právě jak píšeš nám říkal i VET. A síť na takovou plochu je pro nás také nereálné.. je to nějakých 400 m × 30. Takže to nejde.

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 19:00:44

rybarkaJMK >> Njn. Pokud tam litá divoké ptactvo tak sou i čmelíci 😆 Taky to mám ve vlnách, proto když kydám kurník tak ho hned vystříkám. V zimě je to lepší... Abych dával na celý pozemek,.kde sou slepice síť tak na to prdím bo to mám dost velký 🤣

Njá 2 - Profil | Ne 18.6.2023 18:49:41

mlaďoch >> S tím tvarem je to hnízda je to pravda, jiřičky staví jinak než vlaštovky

Nmlaďoch - Profil | Ne 18.6.2023 18:24:03

já 2 >> to jsem nepochopil já

Njá 2 - Profil | Ne 18.6.2023 18:18:47

mlaďoch >> Doufám, že pochopil, ale trocha osvěty se nabízela

NrybarkaJMK - Profil | Ne 18.6.2023 18:07:34

Vash >> však s těmi čmelíky bojujeme dost. Je to děs a připadá mi, že jsou v takových jakoby vlnách... kdy jich je třeba víc a z toho období, kdy je trochu klidněji. Ale preparáty dáváme, kurník čistíme vystříkáváme a jednou dokonce jsme opalili i plamenem a stejne to nepomáhá. I slepice jsme tím rozprašovačem od VET chytli a postříkali... no co budu psát děsný ten čmelík.

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 13:11:45

rybarkaJMK >> Ním sou to kurvy 😆 Mám jich tu kopec ( vrabců) ale nevadí mi. Co mi krapet sere sou čmelíci u slepic. Ale to znáš 😉 Zas můžu často pozorovat krahulíka při lovu 👍
Prostě to beru jako daň, že žiju v přírodě 🤩

NrybarkaJMK - Profil | Ne 18.6.2023 10:51:42

lovec 01 >> prý ,,zaklepat,,, to je na povídku o strakapoudovi nebezpečné slovo.

NrybarkaJMK - Profil | Ne 18.6.2023 10:44:37

Vash >> oni ti vrabci to dost ničí, natahají jim tam kde co a už je tam nepustí, takhle opanovali i jedno hnízdo u nás na starém domě a připadali mi v ptačí říši jako vlastně takoví opálenější spoluobčané, smím li to takhle ve slušnosti napsat.

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 8:31:47

lovec 01 >> 🤣👍😆 Když sem měl postavený típí tak na tyčích jich sedělo osm 😲 Škoda, že sem neměl foťák to byla super fotka 🤩🤘

Nlovec 01 - Profil | Ne 18.6.2023 8:20:48

Vash >> já je tady mám taky v klidu. Jen jeden rok nejakymu strakapoudakovi ruplo v bedně ( asi se pohádal se starou, či co 🤪) a začal busit do všech fasád okolo. Teď musím zaklepat, že je klid 😎

NVash - Profil | Ne 18.6.2023 7:47:12

lovec 01 >> Strakapoudů mi sem litá kopec 👍 Žerou oříšky, třešně, ale fasády se nevšimnou 😉🤘😆 Mě víc sere, že do vlaštovčích hnízd se nastěhovali vrabci 😕 A to si s tím daly holky takovou práci 😵

Nmlaďoch - Profil | Ne 18.6.2023 5:04:11

já 2 >> nepochopil jsi muj pojus o vtip