Začíná mrznout aneb pro rybáře nejsložitější období roku

- Jan Molnár

V posledních dnech začalo opravdu hodně mrznout a to pro rybáře neznamená nic dobrého. Samozřejmě je mnoho rybářů, pro které začíná sezona až na jaře nebo minimálně, jakmile se trošku více oteplí, a těch se toto období vůbec netýká. Ovšem rybáři, kteří chodí na ryby po celý rok a nezastaví je téměř žádné počasí, mají trochu omezené možnosti. Naprosto nejhorší období, jaké nás rybáře může potkat, je, když hladinu stojatých vod pokryje slabší vrstva ledu, na které nemůžeme stát. Ze břehu pak na stojatých vodách chytat nejde a soukromé revíry, které provozují lov ryb na dírkách, také nepřichází v úvahu, protože led prostě není dostatečně silný, aby rybáře udržel. Co teď? Jediná možná alternativa je řeka.
Řeky jsou v tomto období často jedinou možností, jak alespoň někde smočit vlasce a háčky ve vodě. Na řekách je během zimy dobré hledat hlubší místa s pomalejším proudem, kde budou pravděpodobně ryby zimovat. Voda má v zimním období jen pár stupňů a ryby šetří energii, jak jen to jde. Rozhodně se nebudou stahovat do mělkých proudných úseků, leda by neměly jinou možnost, ale jsou schopny do hlubších úseků migrovat i několik kilometrů. Těmto místům je tedy lepší se v zimě vyhnout, ovšem každá voda má svoje… Je dobré hledat hluboké tůně, místa, kde se voda točí, nebo klidnější pasáže mimo hlavní tok. Mezi typické druhy ryb lovené v zimním období patří například jelec tloušť, plotice obecná, cejnek malý atd. Je třeba si uvědomit, že ryby mají v tuto dobu několikanásobně zpomalený metabolismus, takže je třeba tomu přizpůsobit celou strategii lovu.


Tloušti jsou aktivní i v zimě

Na stojatých vodách, které jsou pod ledem, je to alespoň dobré k tomu, že si ryby odpočinou, například od vodních ptáků a jiných živočichů působící negativně na rybí obsádku, ale hlavně od nás rybářů. A to je na některých vodách opravdu potřeba. Je až neuvěřitelné, co se na některých vodách po dobu celého roku děje. Já se například na jednu stranu velmi těšil, až skončí sezóna lovu dravců, protože to, co se dělo na několika místech v republice, bylo neuvěřitelné. Na druhou stranu mě samozřejmě trochu mrzí, že nemůžeme dravce dále chytat, ale to, že si ryby konečně oddechnou, je podle mého názoru přednější. Tuto problematiku však v tomto článku nechci rozebírat.

Jakmile hladinu pokryje led, ryby se sdružují v nejhlubších místech nádrže, kde se ukládají k tzv. zimnímu spánku. Po toto období dochází k útlumu fyziologických funkcí a ryby omezují příjem potravy na minimum. To ale neznamená, že nepřijímají potravu vůbec. I v zimě se dají chytit kaprovité ryby těsně před zámrzem, nebo ihned po rozmrznutí nádrže, takže potravu přece jen přijímají, byť ve velmi omezeném množství.


Na perlíny jsem narazil dokonce i na hladině, i když byla z poloviny zamrzlá

Velmi kontroverzní téma posledních let je lov ryb na dírkách na soukromých revírech. Řekl bych, že rybáři se ohledně tohoto tématu rozdělili na dva tábory. První s tímto způsobem lovu nemají žádný problém, krátí si tak sezónu, chytání na ledu má pro ně nenapodobitelnou atmosféru a dá se říct, že tento způsob lovu prosazují a nevidí na něm nic špatného. Pak je tu ale druhá skupina rybářů, kteří mají naprosto jiný názor. Ti považují lov ryb na dírkách za neetické chování, mnohdy tento způsob lovu nazývají i pytláctvím. Ale vlastně proč? Podle mého názoru dělají tito rybáři závěry moc rychle a své argumenty neumí, nebo možná ani nechtějí, obhájit. Ono to k takovým výrokům na jednu stranu vybízí, když po internetu kolují fotografie mnohdy několika desítek kusů pstruhů duhových a sivenů na ledu. Je tedy pochopitelné, že nejenom rybářům vyznávajícím „chyť a pusť“ se to nemusí líbit. Velmi častý argument je ten, že ryby se na ledu vůbec chytat nemají, protože ryby zimují na dně nádrže (viz odstavec výše). Je ale třeba si uvědomit několik podstatných věcí.

První věc, která se liší oproti svazovým vodám, kde je lov ryb pod ledem zakázaný, je ta, že soukromé revíry patří konkrétní osobě nebo společnosti a je pouze na nich, jaké podmínky a pravidla lovu si stanoví. Pokud se rozhodnou provozovat lov ryb na dírkách, je to zcela jejich dobrovolné rozhodnutí a počítají s tím, že „naruší“ zimování dané obsádky ryb ve své nádrži. Veškerou zodpovědnost za ryby tak nese majitel revíru, nikoli rybáři, kteří zde loví. Dále je třeba si uvědomit, jaké druhy ryb se na dírkách vlastně chytají. Převážně se chytají pstruzi duhoví a siveni. To jsou ryby, které se do těchto soukromých revírů vysazují záměrně, protože i v zimním období jsou aktivní a dají se na dírkách téměř bez problémů nachytat.


Někteří pstruzi mají velmi specifické zbarvení

Dostáváme se k podstatě věci. Ryby se podle nároků na teplotu vody dělí na studenomilné a teplomilné. Mezi teplomilné druhy ryb se řadí převážně kaprovité druhy, kdežto mezi studenomilné se řadí ryby lososovité a například síhovité. To znamená, že i když vodu pokryje led a teplomilné (kaprovité) ryby zimují, studenomilné (lososovité) ryby potravu téměř standardně přijímají a po nádrži se zcela běžně pohybují. Lososovité ryby jsou schopné přijímat potravu, už když má teplota vody dva stupně, ovšem přírůstek není tak značný jako v teplejší vodě. Proto, i když se chytají lososovité ryby jak na běžícím pásu, kaprovité ryby v poklidu zimují úplně stejně jako na svazových vodách. Samozřejmě úlovky kaprovitých ryb na dírkách se nedají vyloučit, ale buďme k sobě upřímní  nejsou opravdu všední. Tudíž obviňovat někoho z chytání na dírkách a nazývat ho pytlákem v domnění, že narušuje zimování ryb – z naprosté většiny lososovitých–, je opravdu neopodstatněné. A kolik si rybář ponechá pstruhů nebo sivenů, je přece jeho věc, když s tím souhlasí majitel revíru.


Hrouzek je také poměrně častým úlovkem v zimním období, a to i na dírkách

Dalším velmi často loveným druhem ryb na dírkách jsou jeseteři. Jeseteři jsou známí velmi aktivním přijímáním potravy. Na vlastní oči jsem viděl, jak byl ten samý jeseter uloven během půl hodiny dvakrát po sobě. Podle poznávacích znaků a specifického rypce se opravdu jednalo o toho samého jedince. To jen dokazuje, jak žravé tyto ryby dokážou být. I v zimním období jeseter potravu přijímá bez problémů a někdy ji doslova vyhledává. Dokonce i při chovu jeseterů v zahradním jezírku se doporučuje v zimě jesetery malými dávky přikrmovat. Jsou známy i případy, kdy při větším množství jeseterů v jedné nádrži došlo během delší zimy k úbytku jejich hmotnosti do té míry, že na tyto následky několik ryb uhynulo. Dá se říct, že lov jeseterů na dírkách je z hlediska zimování v pořádku, protože potravu vyhledávají i v zimním období. Vždyť je přece úplně jedno, kdy rybě háček do tlamy zaseknete, zda v lednu, nebo v červenci, pokud se k ní v obou případech chováte šetrně a stejně ji nakonec pustíte.

I tak ale může nastat situace, kdy se rybě může něco stát, například se zaplísní a následně uhyne. Pokud ale dodržíte pár následujících tipů, nemusíte se o zdraví chycené ryby obávat. Používejte na lov větších ryb silnější náčiní, aby souboj netrval zbytečně dlouho a rybu jste neunavili natolik, že by pak nedokázala odplout. Při vytažení ryby z vody buďte co nejrychlejší. Použijte podložku čerstvě politou vodou. Viděl jsem několik rybářů, jak při zaseknutí ryby podložku polili, a než rybu vytáhli, voda na podložce zmrzla, ale oni už ji znovu nenamočili. To pak vyjde úplně nastejno, jako byste rybu položili přímo na led, což je pro ryby velmi nebezpečné. Při pouštění vyčkejte na okamžik, až ryba sama odplave. U jeseterů tohle platí dvojnásob. Může to trvat i několik minut. Čím delší je souboj a čím delší dobu je ryba na břehu, tím déle je většinou potřeba ji rozplavat. Proto se snažte s rybami manipulovat mimo vodu co nejrychleji, ať máte co největší šanci se takovým problémům vyhnout. Pokud ale tyto kroky splníte, nemusíte se o zdraví takto chycené a puštěné ryby bát.


Někdo se na dírkách specializuje pouze na dravé ryby, což je velmi účinné a zároveň zajímavé chytání

Jestli chytání na ledu milujete, nebo odsuzujete, to je z cela na vás. Každopádně pokud v okolí máte nějaký revír, kde se lov na dírkách provozuje, neváhejte ho vyzkoušet. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak si zkrátit čekání na nastávající sezónu.

Přeji vám mnoho pohodových chvil na ledu s přáteli a dostatečně silný led, který je v posledních letech pro tomto způsob lovu největším problémem. Chovejte se k rybám co nejšetrněji, a hlavně – dbejte na bezpečnost.

Autor: Jan Molnár - ®

Diskuse k článku (10 reakcí)

Přečteno: 4 142x
Průměrná známka: 1.35