100 let vodňanské rybářské školy

- Ing. Karel Dubský

V září roku 1920 usedli první studenti do lavic nově zřízené Rybářské školy Vodňany. Škola byla první rybářskou školou v Evropě s prezenční výukou a dodnes je unikátní nejen v rámci naší republiky. Její umístění do jihočeských Vodňan bylo důsledkem aktivity města a Ústřední jednoty rybářské v čele s Vácslavem Josefem Štěpánem, který se poté stal prvním ředitelem školy. Vodňany nabídly pro vznik této specializované školy ideální podmínky, pozemky pro stavbu školní budovy, pozemky pro založení Školního pokusnictví s 20 rybníky a pstruhovou líhní a rybářský revír na řece Blanici. První školní roky probíhala výuka v provizorních podmínkách městské radnice, od roku 1924 pak v nové školní budově.

Až do poloviny 50. let minulého století byla škola dvouletá. Zajímavostí v té době bylo studium zahraničních žáků z jazykově blízkých zemí, jako je Polsko, Rusko, Rumunsko, Jugoslávie a Bulharsko, kterých bylo celkem čtyřicet. I to svědčí o mezinárodním přesahu významu školy, protože v té době v okolních zemích školy podobného zaměření nebyly. Ve škole také působily významné osobnosti našeho rybářství, ať už jako učitelé kmenoví nebo externí. Jednalo se například o Dr. Dvořáka (druhého ředitele školy), Prof. Kostomarova, Prof. Dyka a řadu dalších.


Škola v polovině minulého století

Samostatnou zmínku zasluhuje objekt Školního pokusnictví. Ve dvou etapách bylo na ploše přes 6 ha vybudováno celkem 20 pokusných rybníků a 4 sádky s vodní výměrou přes 3 ha. Škola tak získala vynikající prostředí pro konání praktické výuky a pro různá terénní cvičení, například z oblasti hydrobiologie. K tomu přibyla školní pstruhová líheň, kde se žáci věnovali a dodnes věnují odchovu pstruha obecného pro zarybňování dalšího školního revíru, kterým je pstruhový Zlatý potok v podhůří Šumavy.


První výlov na Školním pokusnictví

Zásadní změnou ve fungování školy byl přechod na čtyřletou výuku oboru Rybářství s maturitou od r. 1952. Škola reagovala na zvýšenou potřebu absolventů tehdejšího Státního rybářství i zvýšeným počtem studentů. Od 50. let začali v rybářské škole také pravidelně studovat uchazeči ze Slovenska, kterých bylo v ročníku vždy kolem šesti. Škola v té době pokrývala potřeby rybářských podniků svými absolventy v celém Československu, a to až do r. 1992, kdy vznikl obor Rybářství ve škole v Ivanke při Dunaji. Pro zkvalitnění praktické výuky vznikl v roce 1953 podnik Školní rybářství v Protivíně, kde od té doby probíhají praxe studentů, například při výlovech rybníků.


Praxe žáků při výlovu rybníka

Také areál školy doznával postupných změn. V roce 1970 byla ke škole přistavěna tělocvična s kabinety a od r. 1987 začal fungovat nový domov mládeže (předtím byli studenti ubytováni v domově mládeže ve městě a do školy museli docházet). Dalším mezníkem v historii školy byl rok 1996, kdy byla zahájena výuka ve Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie. Studium je tříleté, určené uchazečům s již dosaženým maturitním vzděláním. Pro zvýšení kapacity ubytování a výuky byly provedeny nástavby domova mládeže a stravovacího pavilonu. Vyšší odborná škola fungovala až do roku 2015 v denní formě, od té doby je nabízena pouze dálková forma studia.


Školní pokusnictví


Škola - současný pohled

Poslední koncepční změnou bylo otevření nového zaměření Vodní stavby v rybářství v r. 2011. Škola tím rozšířila svou vzdělávací nabídku a své studenty připravuje nejen pro působení v rybářských podnicích, ale i v institucích v oblasti vodního hospodářství. Od té doby jsou pravidelně otevírány dvě třídy v ročníku a také ve škole přibývá počet dívek. Pro potřeby nového zaměření vytvořila škola odpovídající materiální i personální vybavení. Zřízena byla odborná učebna vodních staveb a vydáno zhruba 10 nových odborných učebnic.


V učebně vodních staveb


Školní akvária

Rybářská škola se snaží propagovat náš obor široké veřejnosti. Z toho důvodu bylo v podkrovních prostorách vybudováno rybářské muzeum. To je o letních prázdninách přístupno veřejnosti formou komentovaných prohlídek. Ty zahrnují i prohlídku 19 akvárií, mezi nimiž vynikají amazonské akvárium s rejnoky a imitace tekoucí vody Zlatého potoka se pstruhy a raky. Chvíle čekání si turisté mohou zkrátit prohlídkou okrasného jezírka s průhledem pod hladinu a mokřadu s expozicí asi 30 druhů vodních rostlin v areálu školní zahrady.


Rybářské muzeum


Výukové jezírko

Ing. Karel Dubský

Střední rybářská škola a VOŠ VHE Vodňany

Autor: Ing. Karel Dubský

Diskuse k článku (8 reakcí)